Corona virüsün hayatımıza girmesi ile yaşanan pandemi dönemi hayatımıza birçok yeni kavramın da girmesini sağlamaktadır. Sosyal, gündelik ve iş hayatı alanında birçok yeni kavram ile farklı tanımlar ve yeni biçimler ortaya çıkmaktadır. Dünyada pandemi sürecinin etkileri ekonomi ve iş alanında yoğun olarak yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik gelişmeler sayesinde yaşanan dijital devrim de yaşam alışkanlıklarımızın değişmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle iş hayatımızda uygulanmaya başlanan yeni modellerle çalışma alışkanlıklarımız da farklı bir biçim kazanıyor.

Bu süreçte, birçok meslek grubuna ait çalışan, geleneksel çalışma modelinden uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modeli gibi esnek çalışma modellerine geçiş yapıyor. Özellikle hibrit çalışma modeli ile iş hayatına devam etmek son zamanlarda büyük bir ivme kazanıyor. Peki verimli çalışma performansını arttırması ile kullanımında büyük bir ivme kazanılan hibrit çalışma modeli nedir?

Evden Çalışma

Hibrit çalışma modeli, aylık iş gününün belirli günlerinde ofis içerisinde, belirli günlerinde ise ofis dışında çalışma şeklinde uygulanan bir çalışma düzeni olarak tanımlanabilir. Hibrit çalışma, iş hayatında karma bir çalışma düzenini temsil etmektedir. Hibrit çalışma modeli, hem ofis içerisinde ekip bilincinin oluşması hem de çalışana özgürlük alanı sunması açısından oldukça ön plana çıkmaktadır.

Ofisten bağımsız gerçekleştirilen faaliyet imkânının genişletilmesi ile çalışanlar sorumluluklarındaki görevleri üstlenirken kendi çalışma alanını oluşturma konusunda büyük bir özgürlük yaşıyor. Bu özgürlük ortamı, şirkete karşı aidiyet duygusunun oluşması ve verimli performans olarak geri dönüş sağlıyor.

Hibrit çalışma modelinin hem işverenler hem de çalışanlar açısından diğer çalışma modellerine göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır;

  • Sürekli uzaktan çalışmak ekip içerisinde kopukluk, uyum ve sosyalleşme problemlerine neden olabilmektedir. Hibrit çalışma ile çalışanlar ihtiyaç duyduğu ekip sosyalleşmesini ofis ortamında rahatlıkla gidererek oluşabilecek uyum ve kopukluk problemleri minimuma indirgenebilir.
  • Ofisler şirket kültürünü çalışanlarına deneyimletebilmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Belirli günlerde çalışma sürecini ofiste yürüten çalışanların şirketlerine karşı aidiyet duygusu güçlenmektedir.
  • Çalışanlar kendine ait, ilham alabileceği ve en iyi verim elde edebileceği alanı oluşturarak ait oldukları şirkete daha fazla değer katabilmektedir.
  • Özellikle büyük şehirlerde ofise gidiş gelişlerde yaşanan zaman kaybının önüne geçilebilmektedir.
  • Hibrit çalışma modelinin en büyük avantajlarından biri de hem maddi hem de enerji kaynakları yönünden tasarruf sağlamaya imkân oluşturmasıdır. Ofiste bulunulan sürenin azalması hem çalışanlara hem de şirketlere gider masraflarının azaltılmasına imkân sağlamaktadır.
  • Hibrit çalışma, karma düzeni temsil etmesi ile yürütülecek iş ve proje sürecine en uygun olacak şekilde, en yüksek verim hedeflenerek çalışma düzeni esnetilebilmektedir.
Tüm çalışma modellerinde olduğu gibi hibrit çalışma modelinin de dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajlarından bazıları şunlardır;
Evden Çalışmanın Dezavantajı
  • Çalışanların ofis dışında çalışırken kendine uygun alanı oluşturabilmesi mümkün olmayabilir. Özellikle evden yönetilen çalışma sürecinde konsantrasyon ve odağı dağıtabilecek etmenlerle karşılaşılabilmektedir.
  • Yönetilen proje ya da iş süreci hibrit çalışmaya uygun olmayabilir. Bu durum verimin düşmesine neden olabilmektedir.
  • İş verenler için çalışanlarına ofis dışında da teknik desteğin sağlanması giderleri arttırabilmektedir.
  • İş yaşamında karşılaşılabilecek farklı kaza ve sağlık problemlerine neden olabilmektedir.

Yaşanan gelişmeler hayatın her alanında yeni kavramlarla tanışmana neden oluyor ama sigortalı olmak geleceğini güvence altına almak adına önemini her zaman koruyor. Sen de Allianz özel sağlık sigortaları ile sana uygun poliçeyi oluşturarak sigorta teklifini al, geleceğini bugünden güvence altına al.