DASK zorunlu deprem sigortası ve konut sigortası konutlara yönelik teminatlar sağlamaları nedeniyle insanlar tarafından sıklıkla karıştırılabiliyor. Korunan mal varlığı aynı olmakla birlikte DASK ve konut sigortası arasında önemli farklar bulunuyor. Konutlarını çeşitli risklere karşı güvence altına almak isteyen kişilerin her iki sigorta türünün amacını ve kapsamını iyi bilmeleri önem taşıyor. DASK nedir? DASK neleri kapsar? Konut sigortası neleri kapsar? Sıklıkla merak edilen bu soruların cevaplarını yazımızın devamında detaylı şekilde bulabilirsin.

DASK zorunlu deprem sigortasını açıklarken öncelikle DASK’ın açılımı üzerinde durmak gerekiyor. Açılımı “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” olan DASK, ülkemizde deprem konusunda insanların bilinçli olması ve depremden doğabilecek maddi hasarlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrası kuruldu.

Ülkemizin büyük kısmının fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle deprem hayatımızın bir gerçeği. Ne zaman ve nerede deprem olacağı günümüz teknolojisiyle maalesef önceden bilinemiyor. Bu nedenle deprem konusunda bilinçli olmak ve depreme karşı her daim hazırlıklı olmak gerekiyor. Binaların depremde hasar görmesi durumunda insanlar maddi anlamda büyük külfetlerin altına girmek durumunda kalabiliyor. DASK zorunlu deprem sigortası insanların evlerinin deprem nedeniyle hasar görmesi halinde bunun ekonomik yükünü azaltmayı amaçlıyor. Depremden doğan zararlar poliçe limitleri dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

Bu noktada “DASK zorunlu mu?” sorusu sıklıkla merak ediliyor. DASK zorunlu deprem sigortası adından da tahmin edileceği üzere yaptırılması zorunlu olan sigorta türleri arasında yer alıyor. Yaptırılması devlet tarafından zorunlu tutulan zorunlu deprem sigortası DASK, poliçelerini birlikte çalıştığı sigorta şirketleri aracılığıyla satışa sunuyor.

yuva

Konut sigortası, evi ve içinde bulunan eşyaları depremin yanı sıra su baskını, hırsızlık ve yangın gibi çok çeşitli risklere karşı koruyan bir sigorta türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada “Konut sigortası zorunlu mu?” sorusunun cevabını vermek gerekiyor. Konut sigortası yaptırmak DASK zorunlu deprem sigortasından farklı olarak tamamen tercihe bırakılmış.

“Konut poliçesi nedir?” sorusu da sıklıkla merak ediliyor. Konut sigortasının şartlarını ve kapsamını belirleyen sigorta sözleşmesi konut poliçesi olarak adlandırılıyor. Zorunlu olmaması nedeniyle konut sigortası poliçelerine sigorta ettirenin talebi doğrultusunda çeşitli teminatlar eklenmesi imkanı bulunuyor. Aynı şekilde daha düşük sigorta primi ödemeleri yapmak isteyen kişiler poliçe kapsamını bütçelerine göre daralttırmayı tercih edebiliyor. Poliçe kapsamı sigorta şirketi ve sigorta ettiren kişi arasında müzakere edilerek belirlenebiliyor.

Konut sigortası ile DASK zorunlu deprem sigortası arasındaki farklılıklar kısaca şu şekilde özetlenebiliyor:

  • DASK zorunlu deprem sigortası yaptırmak devlet tarafından zorunlu tutuluyorken, konut sigortası yaptırmak kişilerin isteğine bağlı.
  • DASK binada deprem ve depreme bağlı oluşan yangın, tsunami ve yer kayması nedeniyle ortaya çıkan zararların tazminini amaçlıyor. Konut sigortası ise yalnızca evde değil, evin içinde yer alan eşyaları da teminat altına alıyor. Ayrıca konut sigortasında güvence altına alınan risk yalnızca depremle sınırlı kalmıyor. Hırsızlık, su baskını ve terör olayları gibi çok çeşitli durumlar sigorta kapsamına alınabiliyor.
  • DASK poliçesi kapsamı herkes için aynıyken, konut sigortası kapsamı ve şartları taraflar arasında müzakere edilip esnetilebiliyor.
  • DASK sigortası zorunlu olması nedeniyle iptal edilemiyor. Konut sigortası poliçesi ise istendiği takdirde iptal edilebiliyor.
  • DASK sigortasının sigorta bedelinin üst sınırı bulunuyor. Her yıl değişen üst sınır 2023 yılı için 640.000- TL olarak belirlenmiş*. Konut sigortasında ise sigorta bedeli için bir üst sınır bulunmuyor. Evin metrekare olarak büyüklüğü ve talep edilen teminatlar gibi kriterler göz önüne alınarak sigorta bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenebiliyor.
  • DASK sigortası poliçelerinde her yıl yenileme indirimi uygulanabiliyor. Fakat bunun dışında sigorta şirketi ekstra bir indirim imkanı sunamıyor. Konut sigortasında ise sigorta şirketi ödenecek primler üzerinde dilediği şekilde indirim yapabiliyor.

DASK zorunlu deprem sigortası için ödenmesi gereken sigorta primleri aşağıdaki kriterlere göre belirleniyor:

  • Binanın yaşı
  • Binanın yapı tarzı (Betonarme ve diğer yapılar)
  • Evin metrekare cinsinden büyüklüğü
  • Binanın bulunduğu şehir ve ilçe

Ülkemizde deprem riski bölgelere göre farklılık gösteriyor. Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde DASK fiyatları daha yüksek oluyor. Aynı şekilde eski binalar için ödenmesi gereken prim miktarları yeni binalara göre daha fazla oluyor.

Konut sigortası fiyatının belirlenmesinde de yine aynı kriterler dikkate alınıyor olmakla birlikte ek olarak poliçe kapsamının da göz önünde bulundurulması söz konusu oluyor. 

birikim

DASK zorunlu deprem sigortasının zorunlu bir sigorta türü olması nedeniyle DASK genel şartları kanunlarla düzenleniyor. DASK poliçeleri düzenlenirken bu genel şartların dışına çıkılamıyor. DASK genel şartları sigortanın temel özelliklerini açıklayan bir kaynak niteliği taşıyor.

DASK genel şartlarına göre deprem ve deprem nedeniyle ortaya çıkan tsunami, yer kayması ve yangın gibi sebeplerden doğan zararlar teminat kapsamında oluyor. Ev haricinde ortak duvarlar, asansörler, bahçe duvarları ve merdivenler gibi alanlar da DASK kapsamına giriyor. DASK genel şartlarına göre evin deprem nedeniyle gördüğü hasar poliçe limitleri dahilinde tazmin edilirken enkazın kaldırılması için yapılan masraflar veya evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalma gibi durumlar teminat kapsamında olmuyor.

DASK fiyatları yukarıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak devlet tarafından belirleniyor ve sigorta şirketine göre değişiklik göstermiyor.

Konut sigortası genel şartlarına göre yalnızca deprem gibi riskler değil ayrıca hırsızlık, terör olayları ve su baskını gibi riskler de teminat altına alınıyor. Konut sigortası yukarıda da değinildiği üzere hem evi hem de evin içinde bulunan eşyaları kapsayabiliyor. İsteğe bağlı bir sigorta türü olması nedeniyle poliçe kapsamı ve buna bağlı olarak ödenecek sigorta primleri taraflarca serbest şekilde belirlenebiliyor.
yuva

Öncelikle belirtmek gerekir ki DASK zorunlu deprem sigortası yaptırmak bir tercih değil zorunluluk. DASK sigortası olmayan evlere elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetler verilmiyor. Ayrıca tapuda işlem yapılabilmesi için konutların DASK poliçesinin olması gerekiyor. Bu önlemlerin amacı mümkün olduğunca çok sayıda evin DASK koruması altına alınması. İnsanların ihmali veya bilmemesi gibi nedenlerle evlerin sigorta teminatı kapsamı dışında kalmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

DASK zorunlu deprem sigortası sayesinde olası bir deprem halinde kişilerin ekonomik külfet altına girmesi engelleniyor. Allianz DASK Zorunlu Deprem Sigortası  yaptırarak ekonomik risk paylaştırılabiliyor.

“DASK kaç yıl geçerli?” sorusu insanlar tarafından sıklıkla soruluyor. DASK zorunlu deprem sigortası 1 yıl süre için yapılıyor. Süre bitiminde tekrar yenilenmesi gerekiyor

Konut sigortası yaptırmak isteğe bağlı olmakla birlikte büyük güvence sağlıyor. Deprem, su baskını, yangın, hırsızlık, vb. olayların herkesin başına gelmesi mümkün. Bu tür beklenmedik olaylar sonrası maddi anlamda büyük zararlar görmemek adına Allianz Konut Sigortası yaptırmak gerekiyor. Üstelik konut sigortasının kapsamı serbestçe belirlenebildiği için herkes bütçesi oranında ödemeler yaparak ileride ortaya çıkabilecek muhtemel büyük zararları teminat altına alabiliyor.

“Konut sigortası kaç yıl geçerli?” de yine sıklıkla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Konut sigortası da diğer sigorta türleri gibi 1 yıllık süreyle yapılıyor. Süre sonunda yenilenmesi gerekiyor.

Sen de DASK zorunlu deprem sigortası ve konut sigortası yaptırarak evini çok sayıdaki riske karşı güvence altına al!