Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi, buzulların erimesi, doğal afetlerin artması ve kuraklık gibi olaylar bir bilinç kazanarak çevrenin korunması konusunu gündeme getiriyor. Bu anlamda çevre bilinci nedir ve çevre bilinci nasıl oluşturulur sorularına yanıtlar aranıyor.
Çevre Bilinci
Çevre bilinci en basit tanımıyla çevreyi kirletici ve ona zarar verici faaliyetlerden uzak durmak anlamına geliyor. Yaşadığımız ortamı ifade eden çevre kavramı etrafımızda bulunan canlı ve cansız tüm varlıkları kapsıyor. Canlı ve cansız varlıklar çevre içerisinde bir arada bulunurken birbirleriyle devamlı olarak etkileşim kuruyor. Bunlar arasında insanoğlu çevreyi kirletici faaliyetlerde bulunuyor. Kimi zaman bilmeyerek fakat kimi zaman da maalesef bilerek çevreyi kirleten insanoğlu, diğer canlıların geleceğini tehlikeye atıyor. Birçok canlının nesli tükenme noktasına geliyor. Ayrıca doğal dengenin bozulması nedeniyle kuraklık ve doğal afetler gibi birçok olumsuz sonuç ortaya çıkıyor. Çevre bilinci kavramı işte bu noktada ortaya çıkıyor. Çevre bilinci bu olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması için çevreye zarar verici hareketlerden uzak durmayı ve doğayı korumayı ifade ediyor. Doğayı korumak ise çevreyi kirletmemenin yanı sıra doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmemesini de kapsıyor.
Çevre Bilinci
Çevre kirliliğinin yarattığı olumsuz sonuçlardan tüm dünya etkilendiği için çevrenin korunması konusu tüm toplumu ve dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Bir diğer deyişle bu, devletler üstü global bir konu. Çevrenin korunması konusunda her bireye büyük sorumluluk düşüyor. Çocukluk döneminde insanlar çevre ile etkileşime giriyor ve çevreyi tanıyor. Bu etkileşimin başladığı yıllarda çocuklara çevre bilinci kazandırmak, çevreye duyarlı nesillerin yetişmesini sağlıyor. Bu nedenle çocuklara çevre bilinci kazandırma öncelikle ailede başlıyor. Sonrasında okul çağına gelmiş çocuklara çevre bilincinin yerleştirilmesi konusunda eğitimcilere büyük iş düşüyor.

Çevrenin korunması çevrenin önemi konusunda insanları bilinçlendirmekten geçiyor. Bunun için hem ülkelerin hem de bireysel olarak insanların uygulayabilecekleri çeşitli doğa bilinci kazandıracak yöntemler bulunuyor:

1  Çevre kirliliği konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak:

Kamu spotu reklamları, billboardlar, televizyon reklamları ve sosyal medya kanalları ile halka ulaşmak günümüzde artık oldukça kolay. Bu sayılanlar aracılığıyla çevre kirliliği konusunda insanlar daha bilinçli hale getirilebiliyor.

Çöp Toplama

2  Geri dönüşüm çalışmaları yapmak:

Geri dönüşüm ülkemizde halen tam olarak geliştirilememiş bir konu. İnsanların atıkların ayrıştırılarak atılması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor. Camların bir grup; plastik, kağıt ve metallerin ise kendi içlerinde ayrı bir grup olarak toplanması geri dönüştürülmeleri için önem taşıyor. Geri dönüştürülen malzemeler tekrar tekrar kullanıldıklarında doğaya daha az atık salınmış oluyor. Geri dönüşüm kültürünün yerleşmesi için evlerin önüne üzerinde bilgilendirme yazıları yer alan atık kutuları konulması gerekiyor.

3  Etrafa kolay ulaşılabilir atık kutuları yerleştirmek:

Geri dönüştürülebilir olanlar dışındaki atıklar için de ayrı çöp kutularının evlerin önünde, sokaklarda, parklarda ve daha birçok yerde insanların ulaşabileceği şekilde bulundurulması önem taşıyor.

Plastik Geri Dönüşümü

Enerji ve su kaynaklarının kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek:

Unutmamak gerekir ki dünya üzerindeki doğal kaynaklar sınırsız değil. Kaynakların gereksiz tüketimi çevre kirliliğine ve kaynak kıtlığına yol açıyor. Bu nedenle çevrenin korunması aynı zamanda doğal kaynakların da korunmasını kapsıyor. Bu konuda halk bilinçlendirilerek kaynakların korunması gerekiyor.

Plastik vb. ürünlerin kullanımını azaltmak:

Plastik malzemeler 100 yıl kadar doğada kalabildikleri için çevreye büyük zararlar veriyor. İnsanların plastik kullanımını en aza indirmeleri önem taşıyor.

Allianz Sigorta çevrenin korunması konusunda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle küresel ısınmanın yarattığı riskleri yönetmeye öncelik veriyor. Bu amaçtan hareketle düşük karbon kullanımına öncelik veren iş modellerini sigortalıyor.