Türkiye pazarına 2005 yılında Koç Allianz Sigorta iş birliğiyle giren Euler Hermes, Türkiye’deki risk yönetimi ofisini 2007 yılında, İstanbul’da açtı. 2010 yılında sigorta lisansı alarak Türkiye’de sigorta şirketi olarak faaliyet göstermeye başlayan ve 2018 yılında %100 Allianz Grup şirketi olan Euler Hermes, 2022 yılında marka adını  Allianz Trade olarak değiştirmiştir.

Yüzde 34 pazar payıyla alacak sigortasında dünya lideri olan Allianz Trade, alacak sigortasının yanı sıra kefalet sigortası, garanti ve tahsilat alanlarında da sektörün lider şirketleri arasında yer almaktadır. 

Allianz Trade

100 yılı aşkın tecrübesi, Paris’teki merkezinin yanı sıra 50 ülkede 6.000’in üzerinde çalışanı ile, küresel GSYİH'nin yüzde 98'ini temsil eden şirketlerin kurumsal ödeme gücündeki günlük değişimleri analiz etmektedir. 85 milyondan fazla şirketi takip ederek güçlü bir bilgi ağına sahip olan Allianz Trade, müşterilerinin alacak riskini onlarla birlikte yöneterek doğru pazarlarda kredibilitesi yüksek firmalarla çalışmaları için destek vermektedir.

Allianz Grubu’nun bir iştiraki olan Allianz Trade, Standard & Poor’s tarafından AA kredi notuna layık görülmüştür.2022 yılı konsolide cirosu 3.3 milyar Euro, dünya çapında firmalara sağladığı yıllık teminat tutarı ise toplam 1.057 milyar Euro’dur.

Şirketlerin “Hayat Sigortası” olarak da tanımlanan Alacak Sigortası, şirketlerin teminatsız açık hesap vadeli satış yaptığı ihracat ve yurt içi müşterilerinden olan alacakları sigortalayan bir sistemdir. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı şirketleri büyük ölçekli kayıplara karşı korumaktır. Kayıp gerçekleştiğinde ise uzman küresel tahsilat ağı ve yerel avukatlık büroları sayesinde alıcı hangi ülkede olursa olsun, tahsilat yetkisini devralarak hukuki ve bürokratik tüm işlemleri ilgili ülkede müşterisinin adına doğrudan yürütüp müşteri ilişkilerini koruyarak olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Ticari alacaklarını Allianz Trade ile sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile güvenle ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken yeni tanıdıkları müşteriler için kredibilite değerlendirmesi ve ödenmeme riskini bertaraf etme fırsatına da kavuşuyorlar. 

  • Risk Yönetimi ve Alıcı Kredibilite Değerlendirmesi
  • Geciken Alacakların Hukuki Takibi ve Tahsilatı
  • Tahsil edilemeyen Alacaklar için Tazminat Ödemesi
  • Bilançolardaki alacakların ortalama %40’ını oluşturan açık hesap vadeli satışlardan doğan teminatsız alacakları güvence altına alıyor.
  • Sigorta kapsamına alınan alıcılardan mali tabloları dışında ayrıca bir maddi teminat ya da kefalet talep edilmiyor, şirketlerin müşterilerine herhangi bir sorumluluk yüklenmiyor.
  • Alıcıların finansal ve mali durumları hakkında güncel veri sağlıyor, yakından izleme hizmeti veriyor. Bu sayede poliçe sahipleri zamanlarını ticareti artırmaya, işlerini büyütmeye harcarken, alacak riski yönetim ve takibini Allianz Trade yapıyor.
  • Tahsilat yetkisini devralarak müşterilerini hukuki ve bürokratik işlemlerden kurtarıyor. Bunun için alıcıların hangi ülkede olduğu fark etmiyor.
  • Müşterilerine sigorta güvencesi ile daha fazla satış yapabilme imkanı ile cirolarını artırma fırsatını sunuyor.


Teklif alabilmek için;
pazarlama.tr@allianz-trade.com 'a  mail atabilir ya da Hızlı Ön Başvuru Formunu doldurabilirsiniz.

Uluslararası terminolojide "Bonding" olarak adlandırılan bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlıyor.

Surety Bond ürünü Türkçe'ye, "Kefalet Sigortası" olarak çevrildi. Şubat 2014’te Hazine Müsteşarlığı tarafından Kefalet Sigortası Genel Şartları ve Ekim 2014’te de 29136 sayılı Tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şirketlerin iş ortakları, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sürecinde, karşı taraftan teminat talep edebiliyor. Allianz Trade tarafından sunulan Kefalet Sigortası, şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki iş ortaklarıyla kalıcı ve güvene dayalı bir iş ilişkisine başlaması için gereken güven ortamını sağlıyor. Kefalet Sigortası, ağırlıklı olarak inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projelerinde kullanılıyor ancak hemen her sektörden talep geliyor.

Allianz Trade, uluslararası kefalet sigortası piyasasında 90 yılı aşkın tecrübesi ve bağımsız kuruluşlarca verilen yüksek kredi notu ile (S&P tarafından verilen "AA") sektörün en tecrübeli oyuncuları arasında yer alıyor.

Allianz Trade, müşterileriyle yerel ve global veriler ve raporları paylaşarak karar verme sürecinde onlara yardımcı oluyor. Ülke risk analizi, sektör risk analizi ve iflas analizi gibi konulara odaklanan, 85 milyon şirketin finansal bilgilerinin yer aldığı veri tabanı ve uzman ekibiyle Allianz Trade, ihracat ve ithalatın dünya çapında nabzını tutuyor. Allianz Trade’in sık sık Bloomberg TV, CNN, The Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal ve The Washington Post gibi dünyanın önde gelen yayınlarında da yer alan değerlendirmeleri yeni global ticaret rotalarından, öngörülen risk ve fırsatlara kadar ticaret yapanlara fayda sağlayacak pek çok güncel konuyu kapsıyor.

Bültenlerimize üye olmak için;

https://www.allianz-trade.com/tr_TR/ekonomik-arastirmalar/ticaret-hatti.html