Allianz Yaşam ve Emeklilik Yönetim Yapısı

Allianz Yaşam Ve Emeklilik

TOLGA GÜRKAN - Yönetim Kurulu Başkanı

1972 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Penn State Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Ford Otosan’da uzman, 1999-2007 arasında Booz Allen Hamilton’da proje müdürü olarak çalışan Tolga Gürkan, 2007’de Allianz bünyesine katılmış ve program yönetimi direktörü olmuştur. Nisan 2010 - Aralık 2018 arasında Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ocak 2015 - Aralık 2018 arasında Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’de operasyonlar genel müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 01.01.2019 tarihinden itibaren Allianz Türkiye şirketlerine CEO olarak atanmıştır.

GÖKHAN ERÜN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gökhan Erün, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü lisans, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunudur. Erün, 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde kariyerine başladı. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevinden sonra Eylül 2005’te Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak kariyerine devam eden Erün, bu dönemde Kurumsal Bankacılık Koordinasyon, Hazine, Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler, Türev Ürünler, Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı ve Finansal Kurumlar alanlarından sorumlu olarak görev yaptı. Aynı zamanda Garanti Bankası’nın çeşitli iştiraklerinin Yönetim Kurullarında görev aldı. Ocak 2018’den itibaren kariyerine Yapı Kredi’de devam eden Erün, Yapı Kredi’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olan Erün, Yapı Kredi Grubu iştiraklerinin Yönetim Kurullarında da yer almaktadır.

ARİF AYTEKİN - Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 Ankara doğumlu olan Arif Aytekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında kariyerine başladı. 1995-1997 yılları arasında Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama’da Satış Temsilcisi, 1997-2000 yılları arasında Zeytinoğlu Holding’de Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005 yılları arasında Axa Sigorta A.Ş.’de Acente Satış Müdürü ve 2005-2008 yılları arasında Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışan Arif Aytekin, Allianz bünyesine 2008 yılında katılmıştır. Allianz Sigorta A.Ş.’de Eylül 2008’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Arif Aytekin, Nisan 2010’da Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.  Arif Aytekin, 1 Ocak 2019  itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Aytekin ayrıca Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin hayat dışı yönetim komitesi üyesidir.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

1969 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Türkölmez, 1991 yılında Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.’de iş hayatına başlamıştır. 2006’da finansal yönetimden sorumlu genel müdür yardımcısı, 2009’da ise aynı kurumda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olan Türkölmez, 2013 yılında Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. bünyesine geçmiştir. 2015 yılında Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’ye genel müdür olarak atanmış olup, halen her iki şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yönetim kurulu üyesi olan Türkölmez, 2017 yılından bu yana yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlenmiştir. Türkölmez ayrıca 2014 yılında Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nde aldığı hayat ve emeklilik yönetim komitesi üyeliği ve 2017 yılında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nda aldığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. GÜLER ARAS - Yönetim Kurulu Üyesi (İç Sistemlerden Sorumlu)

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Aras, Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu direktörlüğünü yürütmekte olup aynı üniversitede uzun yıllar başta dekanlık, enstitü müdürlüğü, üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği olmak üzere farklı yönetim kademelerinde yer almıştır. Öncü çalışmalarını finans, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik alanlarında yürüten Prof. Dr. Aras’ın 25’ten fazlası kitap olmak üzere 300’ün üzerinde yayımlanmış eseri bulunmaktadır. Türkiye’de entegre raporlama çalışmalarını başlatan Prof. Dr. Aras 2015 yılından bu yana Entegre Raporlama Türkiye Ağı kurucu başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Aras, aynı zamanda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma komisyonlarında aktif olarak görev yapmış, çeşitli dönemlerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Sektör Strateji Geliştirme Komisyonu, Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Seferberliği Çalışma Komisyonu, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Planları, Finansal Hizmetler İhtisas Komisyonu ve diğer ihtisas komisyonlarında yer almıştır. Aynı zamanda çok sayıda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunun yönetiminde ve üyeliğinde bulunmuş, TÜSİAD Kurumsal Yönetim Komitesi’nde çalışma grubu üyesi ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almıştır. Prof. Dr. Aras, 2016 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Prof. Dr. Aras, Mart 2015 tarihi itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. şirketlerinde iç denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

SIRMA GENCHEVA BOSHNAKOVA - Yönetim Kurulu Üyesi 

1971 yılında Plovdiv, Polonya’da doğmuştur. Moscow State Institure of International Affairs bölümünden lisans derecesini almıştır.  1995-1997 yılları arasında The Boston Consulting Group’ta Danışman olarak çalışmıştır. 1998-2024 yılları arasında Remedium Grup Şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda göre almıştır. 2005-2010 yılları arasında Renaissance Insurance Group’ta Sağlık&Koruma Sigortaları Direktörü olarak görev yapmıştır.  2011-2015 yılları arasında Uralsib Insurance Group’ta İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.  2015-2019 yıllarında Allianz SE, Münih Batı ve Doğu Avrupa Ticaret Bölümü, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2019-2022 yılları arasında Allianz Partners SAS İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1 Ocak 2022’den beri Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakla birlikte Mart 2023 itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

SERKAN ÜLGEN - Yönetim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serkan Ülgen, kariyerine Boyner Holding bünyesindeki Benkar Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartı Hizmetleri’nde başlamıştır. Yapı Kredi’ye 2001 yılında Kredi Kartları Pazarlama ekibinde yönetici pozisyonunda transfer olan Ülgen, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesini almıştır.

Ülgen, yıllar içerisinde Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri organizasyonunda farklı görevler üstlenmiş olup 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana, Yapı Kredi’nin Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ülgen, aynı zamanda Yapı Kredi Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

2010 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Üyesi olan Serkan Ülgen, 2016 yılı itibarıyla BKM’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmıştır. Ayrıca Visa Türkiye Üst Kurul Başkanlığı ve Koç Holding veri şirketi olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir.

MATTHIAS FLORIANUS PAUL BALTIN - Yönetim Kurulu Üyesi

1976 Almanya doğumlu Sn. Matthias Florianus Paul Baltin 1999 yılında Adolfo Ibanez Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. 1999 ile 2000 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde işletme bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 2002 ile 2004 yılları arasında McKinsey & Company’de görev almış, 2007 ile 2009 yılları arasında, Swiss Re’de Strateji ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Allianz SE’ye Batı ve Güney Avrupa İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. 2013 ile 2016 yılları arasında Allianz SE’de Güney Avrupa İşletme Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. 2016 ile 2018 yıllarında Allianz Bank Financial Advisors SpA’de çalışmıştır. Sn. Baltin 2018 ile 2023 yılları arasında Allianz Polonya CEO’su olarak görev yapmıştır. Ocak 2024 itibarıyla Allianz SE’de Güney ve Batı Avrupa İş Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mart 2024 itibarıyla da Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Daha fazlasını görmek için kaydırın

Tolga Gürkan İcra Kurulu Başkanı
Arif Aytekin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Taylan Türkölmez Genel Müdür
Fahri Kaan Toker Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Pak
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Bahri Ertuğrul Yücenur Satış & Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı
İlkay Özel İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı
Şebnem Seniye Karaduman Hukuk Genel Müdür Yardımcısı
Onur Kırcı Pazarlama & Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı
Evren Ayorak
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Fisun Koç Doğan Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı

Bağımsız Denetim Kuruluşu: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları için: ** PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.