Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Yapısı

Allianz Hayat ve Emeklilik 

CANSEN BAŞARAN-SYMES - Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1981 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Pricewaterhouse’un (PW) kuruluş aşamasında şirkete katılıp 2013 yılının Nisan ayına kadar PricewaterhouseCoopers’ta (PwC) çeşitli kademelerde görev almıştır. 1983 yılında PW Kopenhag ofisinde, 1989 yılında da PW Londra ofisinde çalışmıştır. 1990 yılında PW Avrupa firmasında ortaklığa kabul edilmiştir. 1 Temmuz 1998 tarihinde PwC Türkiye ülke başkanlığı görevine atanmış ve 2012 yılı sonuna kadar bu görevi yürütmüştür. 1998- 2005 yılları arasında PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi yönetim kurulu üyeliği ve 2005- 2008 yılları arasında PwC Avrupa Bölgesi (Eurofirm) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (TÜSİAD) yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2014 tarihi itibarıyla Nokia-Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2016 yılından bu yana Global Shapers Community Istanbul’un danışma kurulu üyesidir. Mayıs 2016 tarihi itibarıyla Harvard Business School MENA ve Orta Asya danışma kurulu üyesidir. BaşaranSymes aktif olarak TÜSİAD’da başkanlar konseyi üyesi, Etkin Girişimci Destekleme Derneği’nde (Endeavor) kurucu üye ve yönetim kurulu üyesi, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nde (FODER) danışma kurulu başkanı, İngiliz Ticaret Odası’nda (BCCT) danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Başaran-Symes, kurucu üyesi olduğu Bağımsız Denetim Derneği’nde 2013 yılına kadar yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev almıştır. 2003 ve 2004 yıllarında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2006-2010 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2009-2013 yılları arasında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), 1995-2013 yılları arasında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nde (TMUD) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca 2005-2009 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Hollanda İş Konseyi’nde yürütme kurulu üyesi, 2009-2013 yılları arasında Türk-Hollanda İş Konseyi’nde başkan yardımcısı ve 2010-2013 yılları arasında Türk-İngiliz İş Konseyi’nde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Mart 2014 tarihi itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevine ve Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Allianz uluslararası danışma kurulu üyeliğine atanmıştır.

SIRMA GENCHEVA BOSHNAKOVA - Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında Plovdiv, Polonya’da doğmuştur. Moscow State Institure of International Affairs bölümünden lisans derecesini almıştır.  1995-1997 yılları arasında The Boston Consulting Group’ta Danışman olarak çalışmıştır. 1998-2024 yılları arasında Remedium Grup Şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda göre almıştır. 2005-2010 yılları arasında Renaissance Insurance Group’ta Sağlık&Koruma Sigortaları Direktörü olarak görev yapmıştır.  2011-2015 yılları arasında Uralsib Insurance Group’ta İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.  2015-2019 yıllarında Allianz SE, Münih Batı ve Doğu Avrupa Ticaret Bölümü, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2019-2022 yılları arasında Allianz Partners SAS İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1 Ocak 2022’den beri Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakla birlikte Mart 2023 itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

TOLGA GÜRKAN - Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

1972 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Penn State Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Ford Otosan’da uzman, 1999-2007 arasında Booz Allen Hamilton’da proje müdürü olarak çalışan Tolga Gürkan, 2007’de Allianz bünyesine katılmış ve program yönetimi direktörü olmuştur. Nisan 2010 - Aralık 2018 arasında Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ocak 2015 - Aralık 2018 arasında Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’de operasyonlar genel müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 01.01.2019 tarihinden itibaren Allianz Türkiye şirketlerine CEO olarak atanmıştır.

ARİF AYTEKİN - Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 Ankara doğumlu olan Arif Aytekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında kariyerine başladı. 1995-1997 yılları arasında Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama’da Satış Temsilcisi, 1997-2000 yılları arasında Zeytinoğlu Holding’de Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005 yılları arasında Axa Sigorta A.Ş.’de Acente Satış Müdürü ve 2005-2008 yılları arasında Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışan Arif Aytekin, Allianz bünyesine 2008 yılında katılmıştır. Allianz Sigorta A.Ş.’de Eylül 2008’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Arif Aytekin, Nisan 2010’da Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.  Arif Aytekin, 1 Ocak 2019  itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Aytekin ayrıca Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin hayat dışı yönetim komitesi üyesidir.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

1969 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Türkölmez, 1991 yılında Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.’de iş hayatına başlamıştır. 2006’da finansal yönetimden sorumlu genel müdür yardımcısı, 2009’da ise aynı kurumda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olan Taylan Türkölmez, 2013 yılında Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. bünyesine geçmiştir. 2015 yılında Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’ye genel müdür olarak atanmış olup, halen her iki şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yönetim kurulu üyesi olan Türkölmez, 2017 yılından bu yana yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlenmiştir. Türkölmez ayrıca 2014 yılında Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nde aldığı hayat ve emeklilik yönetim komitesi üyeliği ve 2017 yılında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nda aldığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Prof.Dr. GÜLER ARAS - Yönetim Kurulu Üyesi (İç Sistemlerden Sorumlu)

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Aras, Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu direktörlüğünü yürütmekte olup aynı üniversitede uzun yıllar başta dekanlık, enstitü müdürlüğü, üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği olmak üzere farklı yönetim kademelerinde yer almıştır. Öncü çalışmalarını finans, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik alanlarında yürüten Prof. Dr. Aras’ın 25’ten fazlası kitap olmak üzere 300’ün üzerinde yayımlanmış eseri bulunmaktadır. Türkiye’de entegre raporlama çalışmalarını başlatan Prof. Dr. Aras 2015 yılından bu yana Entegre Raporlama Türkiye Ağı kurucu başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Aras, aynı zamanda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma komisyonlarında aktif olarak görev yapmış, çeşitli dönemlerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Sektör Strateji Geliştirme Komisyonu, Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Seferberliği Çalışma Komisyonu, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Planları, Finansal Hizmetler İhtisas Komisyonu ve diğer ihtisas komisyonlarında yer almıştır. Aynı zamanda çok sayıda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunun yönetiminde ve üyeliğinde bulunmuş, TÜSİAD Kurumsal Yönetim Komitesi’nde çalışma grubu üyesi ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almıştır. Prof. Dr. Aras, 2016 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Prof. Dr. Aras, Mart 2015 tarihi itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. şirketlerinde iç denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ERSİN PAK - Yönetim Kurulu Üyesi

1977 Bursa doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Aktüerya Bilimleri alanlarında yapmıştır. Kariyerine 2001 yılında Koç Allianz’da başlayan ve 2011 yılında Allianz Sigorta A.Ş.’nin ürün ve fiyatlandırmadan sorumlu grup başkanı olan Pak, 2014-2016 yılları arasında Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2016 itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’ye Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

THOMAS KARL HEINZ NAUMANN - Yönetim Kurulu Üyesi

Thomas Naumann 1961 Trier, Almanya doğumludur. 1986-1988 yılları arasında bankacılık tecrübesi ardından,  Almanya Frankfurt'ta bulunan Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde İş Yönetimi eğitimi almıştır. 1995 yılında Doktor ünvanına sahip olmuştur. Kariyerine 1995 yılında KPMG'de başlamıştır. 2000-2003 yılları arasında Commerzbank’ta muhasebe ve vergiden sorumlu bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Dresdner Bankası Yeniden Yapılandırma Birimi CFO’su olarak Allianz Grubuna katılmıştır. 2005 yılında leasing işi yapan KGAL Yönetim kadrosuna dahil olmuştur. 2007-2011 yılları arasında Allianz SE Grup Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı görevini yerine getirmiştir. 2002 yılından 2010 yılına kadar Valık Yönetimi İdari Komitesine katılmış ve bölüm CFO’su olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Allian SE'de Grup Strateji ve Portfolyo Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini devralmıştır. Mayıs 2018'den bu yana, Allianz Grup CEO’suna bağlı olarak kendisine atfedilen özel görevlendirmeler üzerinde çalışmaktadır.

KAZUYA TAKAHIRO - Yönetim Kurulu Üyesi

1970 Tokyo doğumlu, Sn. Kazuya Takahiro 1993 yılında Keio Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl Tokio Marine and Fire Insurance Co., Ltd’ye katılmıştır. Mr. Takahiro, sırasıyla 2000 ile 2005 yılları arasında iş geliştirme departmanında müdür yardımcısı, 2005 ile 2007 yılları arasında kurumsal teknik biriminde müdür yardımcısı, 2007 ile 2009 yılları arasında  uluslararası iş geliştirme departmanında yönetici, 2009 ile 2011 yılları arasında uluslararası iş geliştirme departmanında müdür olarak görev yapmıştır.  2011 ve 2020 yılları arasında Tokio Marine Insurance (Tayland) PLC,  Tokio Marine South East Servicing Co., Ltd. Bangkok, Tokio Marine Management (Avustralya), Tokio Marine America’da çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2020 ile 2022 yılları arasında uluslararası iş geliştirme departmanında genel müdür olarak görev yapmış, nisan 2022 yılından itibaren ise üretim departmanı genel müdür olarak görev yapmaktadır. Mart 2024 itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

MATTIHAS FLORIANUS PAUL BALTIN - Yönetim Kurulu Üyesi

1976 Almanya doğumlu Sn. Matthias Florianus Paul Baltin 1999 yılında Adolfo Ibanez Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. 1999 ile 2000 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde işletme bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 2002 ile 2004 yılları arasında McKinsey & Company’de görev almış, 2007 ile 2009 yılları arasında, Swiss Re’de Strateji ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Allianz SE’ye Batı ve Güney Avrupa İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. 2013 ile 2016 yılları arasında Allianz SE’de Güney Avrupa İşletme Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. 2016 ile 2018 yıllarında Allianz Bank Financial Advisors SpA’de çalışmıştır. Sn. Baltin 2018 ile 2023 yılları arasında Allianz Polonya CEO’su olarak görev yapmıştır. Ocak 2024 itibarıyla Allianz SE’de Güney ve Batı Avrupa İş Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mart 2024 itibarıyla da Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Daha fazlasını görmek için kaydırın

Tolga Gürkan İcra Kurulu Başkanı
Arif Aytekin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Taylan Türkölmez Genel Müdür
Fahri Kaan Toker Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Pak
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Bahri Ertuğrul Yücenur Satış & Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı
İlkay Özel İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı"
Şebnem Seniye Karaduman Hukuk Genel Müdür Yardımcısı
Onur Kırcı Pazarlama & Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı
Evren Ayorak Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Fisun Koç Doğan Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı

Bağımsız Denetim Kuruluşu: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları için: ** PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.