Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk Katılım Sigorta şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Osman Gürman 1976'da Kayseri’de doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam hukuku bilim dalında yüksek lisansını; 2006’da ise Arap Dili ve Belagatı bilim dalında doktorasını tamamladı.

2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatında okutman olarak göreve başladı. 2014 yılında İslam Hukuku bilimdalında doçent, 2019 yılında profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Alanı ile ilgili üç telif kitap, 10 makale ve ayrıca Arap Dili, Tasavvuf, Tefsir, Felsefe ve İslam Hukuku alanlarında çevirileri vardır.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Üyesi olan Osman Güman, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 Muhammed Emin DURMUŞ, ilk ve orta öğrenimini İstanbul/Üsküdar’da tamamladı. 2009 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2014 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılı Şubat ayında araştırma görevlisi olarak Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2014 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı yüksek lisans programından 2016 yılında mezun oldu ve 2016 yılında aynı bölümde doktoraya başladı. 2020 yılında ise Osmanlı Vakıf Hukukunda Mukâtaa adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Üyesi olan Muhammed Emin DURMUŞ, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.