“Allianz Seninle” mottosuyla çalışan Allianz Türkiye’nin yıllık olarak yayımlanan Entegre Raporları, Allianz’ın finansal ve finansal olmayan sermaye ögelerini kullanarak, sürdürülebilir ve paylaşılabilir değer yaratma hedefiyle yürüttüğü çalışmaları hakkında güncel bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Allianz Türkiye’nin, sektöre öncülük etmenin yanı sıra bütünsel değer yaratmak üzere ekosisteminin dönüşümüne katkı sağladığı sürdürülebilirlik yolculuğu devam ediyor. Çevre, toplum ve ekonomi için yaratılan değerin detaylarının paylaşıldığı, GRI tabanlı, bağımsız dış denetimden geçen 4. Entegre Rapor’da, TCFD raporlamasına da yer veriliyor.

Allianz Türkiye’nin, bütünsel değer yaratmak üzere ekosisteminin dönüşümüne katkı sağlamaya başladığı sürdürülebilirlik yolculuğunun detaylarının paylaşıldığı dış denetimden geçen 3. entegre raporda, Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) raporlamasına da yer veriliyor.

Yatırıma açık olmayan şirketler arasında ve sigorta sektöründe GRI tabanlı ilk entegre rapor olma özelliğini koruyan ve bağımsız dış denetim süreçlerinden geçen raporda Allianz Türkiye; bütünsel değer yaratmak üzere, öncülük etmekten ekosistemin dönüşümüne katkı sağladığı sürdürülebilirlik yolculuğunun detaylarına yer veriyor.

Yatırıma açık olmayan şirketler arasında, sigorta ve emeklilik sektörü ile Allianz Grubu’nda bir ilk olma özelliğine sahip raporda Allianz Türkiye; faaliyet gösterdiği ortamı, faaliyetlerini etkileyen trendleri, risk ve fırsat yönetimini, ortak değer yaratmayı esas alan iş stratejisi ve öncelikli konuları kapsamında yıllık performansını paylaştı. Varoluş amacı “Allianz Seninle”yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıdığı Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli’nin ayrıntılarına da yine rapor kapsamında yer verdi.