Genel Kurullar | Allianz Hayat Ve Emeklilik

28 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul

28.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
28.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 

29 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul

29.03.2018 Tarihli 2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet
29.03.2018 Tarihli 2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 

30 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul
30.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet
30.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 

30 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul

30.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet
30.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
30.03.2016 tarihli Vekaletname Örneği
30.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 

30 Mart 2015 Genel Kurul

30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı için Kurumsal Temsilci İlanı
30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet
30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
30.03.2015 tarihli Vekaletname Örneği
30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 

24 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul, Üsküdar, Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13’deki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

2013 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif genel kuruldan 15 gün evvel Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine sunulmak üzere hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

29 Mart 2013 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

   
Şirketimizin 2012 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 Cuma günü saat 11:30’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul, Üsküdar,  Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13’deki Şirket  Merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

2012 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif genel kuruldan 15 gün evvel Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine sunulmak üzere hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

Genel Kurul Çalışma Usul Ve Esaslarını İçeren İç Yönerge 
Genel Kurul Çalışma Usul ve Esaslarını İçeren İç Yönerge