Uyarı: Kullandığınız tarayıcı desteklenmemektedir. Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir tarayıcıyla görüntüleyebilirsiniz.

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

HAYAT

5684 sayılı “Sigortacılık Kanunu’nun 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” gereğince, zamanaşım tarihini izleyen Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde  Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/3) ile Sistem Yönetmeliğinin 26/A maddesi kapsamında; Hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgiler; bu tutarların ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılır ve TCMB’ye yatırılan bu paraların iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilir.