deger-yaratma-modeli

2016 yılında bir iyilik yolculuğuna çıkarak sigorta sektörüne sürdürülebilirlik anlayışını kazandırdık. İyiden mükemmele doğru gitme hedefiyle çalıştığımız bu süreçte ve köklü değişimlerin yaşandığı yeni dünya düzeninde Allianz Grubu’nun dinamikleri, şirket stratejimiz ve toplumun odak noktalarından yola çıkarak 2020 yılında sürdürülebilirlik yolculuğumuza yeniden yön verdik. İşimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürme sürecinde, tüm paydaşlarımızın görüş ve ihtiyaçlarını gözeterek yeniden önceliklendirme analizi yaptık ve sürdürülebilirlik stratejimizi yeniledik. 

Varoluş amacımız “Allianz Seninle”yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel (environmental, social, governance – ESG) katmanlarına taşıyarak, “Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli”mizi hayata geçirerek ve stratejimizin temelini oluşturan “iyi çevre, iyi toplum, iyi kurum” yaratma yolundaki odak alanlarını genişleterek, iş stratejimizle daha entegre hale getirdik.

Sürdürülebilir değer yaratma modelimizi kurgularken, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “sağlık ve kaliteli yaşam”, “nitelikli eğitim”, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ile “iklim eylemi” ilkelerine direkt katkı sağlamayı amaçladık.

İyi Çevre

İyi bir çevre için; iklim değişikliğinin yarattığı riskleri yönetiyor, düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini sigortalıyoruz. 

İyi Çevre - Öne Çıkanlar:
2020 yılı için  tıklayınız  .
2019 yılı için 
tıklayınız.

İyi Toplum

Toplumun iyiliği için; insan odaklı, gelecek nesiller için değer yaratan yatırımlar yapıyoruz.

İyi Toplum - Öne Çıkanlar:
2020 yılı için  tıklayınız  .
2019 yılı için 
tıklayınız.

İyi Kurum

Daha iyi bir kurum olmak için sürekli kendimizi dönüştürüyoruz. İş etiğine önem veriyor, etkin bir risk yönetim sistemi uyguluyoruz.

İyi Kurum - Öne Çıkanlar:
2020 yılı için  tıklayınız  .
2019 yılı için tıklayınız.

Soru ve görüşleriniz için: sorumluluk.surdurulebilirlik@allianz.com.tr