Nonwoven (Dokusuz Yüzey) Üretiminde Yangın Riskleri

Dokusuz yüzey (nonwoven), dokuma ve örmenin dışında, farklı bir yüzey oluşturma tekniğidir. Çeşitli yöntemlerle, örme ve dokumadan farklı olarak, lifler gelişigüzel şekilde birbirlerine bağlanır ve yüzey oluşumu sağlanır. Bu oluşum bazen iğneleme tekniği ile bazen de yapıştırma ile yapılmaktadır.

Pek çok tekstil prosesinde olduğu gibi bu proseste de az da olsa yangın riski mevcuttur. Aşağıda, nonwoven üretimi sırasında karşılaşılan riskler ve alınması gereken önlemleri bulabilirsiniz:

Termal Bonding Prosesi:

Risk:

Termal bonding prosesi, dokusuz yüzey kumaş (keçe vs.) oluşturmak için uygulanan yöntemlerden biridir. Bu işlemde düşük erime noktasına sahip lifler kullanılarak, ısıyla eriyen liflerin birbirlerine bağlanması sağlanır. Lifler, bir fırın içerisinden veya sıcak yüzeyli silindirler arasından geçirilerek ısıya maruz bırakılır.

Bu işlem yangın açısından risklidir. Burada için için yanmaya başlayan keçe farkedilemezse bitmiş ürün olarak makaralara sarılan keçe daha sonra başlayabilecek olası bir yangının başlangıcı olabilir. 

Diğer taraftan depolama da önemlidir. Genel depolama düzenine mutlaka özen gösterilmelidir. Depolamayla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken önlemler “Tekstil Sektöründe Genel Yangın Riskleri ve Alınması Gereken Önlemler” yazısında belirtilmiştir.

Önlem: 

  • Makineden alınan makaralar depoda kısa süre tutulmalı, uzun süre bekletilmemelidir. 
  • Depolandıkları alana yangın algılama sistemi (duman dedektörü, ısı dedektörü vs.) kurulmalıdır. Bu sistem adresli tipte olmalı, dedektör paneli 24 saat gözetim altında tutlan bir bölgeye kurulmalıdır. 
  • Eğer keçenin tutuştuğu fark edilirse keçe ıslatılıp, diğer bölümden ayrılarak kapaklı metal konteyner içinde bina dışına çıkarılmalıdır.  
  • Üretim ve depolama alanlarına mutlaka yangın söndürme tesisatı (yangın dolabı) kurulmalıdır. Sistemi beslemek için Yangın Yönetmeliği’ nde belirtilen miktarda su rezervi oluşturulmalı ve yeterli kapasite ve basınçlı yangın pompası ile sistem desteklenmelidir.

Hazırlayan: Erhan ERGÜNEŞ

Kaynakça

  1. Fire Precautions In the Clothing and Textile Industries – HSC (Health&Safety Commission) Books


Bu belge içeriğinde yeralan bilgiler, tüm olası tehlikelerin tespit edildiği ve başka herhangi bir tehlike bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Allianz, bu belgenin içeriğinde sözü edilen tavsiye ve önerilere uyulması sonucunda herhangi bir işletmenin, tesisin, bina veya lokasyonun güvenlik veya sağlık yönünden kusursuz hale geleceği veya herhangi bir yasa, tüzük, yönetmelik ve şartname veya mevzuata uygun hale geleceği konusunda herhangi bir garanti verildiği iddiasını kesinlikle reddeder.