Kumaş Geri Dönüşüm Tesislerinde Yangın Riskleri

Tekstil sektöründe, her prosesin kendi içinde farklı riskler barındırdığına daha önce değinmiştik (bknz. Tekstil Sektöründe Genel Yangın Riskleri). Konfeksiyon işletmelerinde, pamuk ipliği üretim tesislerinde ve tekstil malzemelerinin depolanmasında karşılaşılan riskleri ve alınması gereken önlemleri ilgili yazılarda bulabilirsiniz.

Atık kumaşların geri dönüştürülebilmesi için küçük parçalar haline getirilmesi gerekmektedir. Bu proses sırasında parçalama makinelerinde sık sık küçük yangınlar gözlenmektedir. Bunun sebebi atık içerisindeki metal parçalarının makinenin hareketli parçaları ile sürtünmesi sonucu kıvılcımların oluşması ve bu kıvılcımların küçük kumaş parçalarını tutuşturmasıdır.

Önlemler: 

Bu tür bir yangını genellikle portatif yangın söndürücü ile anında müdahale ederek söndürmek mümkündür. Fakat böyle bir yangına anında müdahale edebilmek için makine operatörünün sürekli makine başında bulunması gerekmektedir. Küçük bir gecikme bile yangının büyümesine ve portatif yangın söndürücüyle söndürülemeyecek seviyeye ulaşmasına neden olabilir.

Bunu önlemek için makine içerisine yerleştirilecek otomatik sprinkler veya manuel söndürücüler faydalı olacaktır. Özellikle karbondioksit (CO2) gazlı sistemler çok uygundur. Bu sistem makine içerisinde gerekli gaz konsantrasyonu sağlayarak yangını boğma metoduyla söndürür. Ancak sistemin dezavantajı da bulunmaktadır; gazın dışarıya kaçmaması ve makine içindeki gaz konsantrasyonun azalmaması için kapakların sürekli kapalı tutulması, izolasyonun çok iyi olması gerekmektedir. Aksi taktirde sistem amacına ulaşamayacaktır. Ayrıca CO2 gazına alternatif gazlar da kullanılabilmektedir fakat maliyeti nedeniyle en çok tercih edilen gaz CO2’ dir.

Kaynakça

  1. Fire Precautions In the Clothing and Textile Industries – HSC (Health&Safety Commission) Books

Bu belge içeriğinde yeralan bilgiler, tüm olası tehlikelerin tespit edildiği ve başka herhangi bir tehlike bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Allianz, bu belgenin içeriğinde sözü edilen tavsiye ve önerilere uyulması sonucunda herhangi bir işletmenin, tesisin, bina veya lokasyonun güvenlik veya sağlık yönünden kusursuz hale geleceği veya herhangi bir yasa, tüzük, yönetmelik ve şartname veya mevzuata uygun hale geleceği konusunda herhangi bir garanti verildiği iddiasını kesinlikle reddeder.