Yatırıma açık olmayan şirketler arasında ilk entegre rapor Allianz Türkiye'den geldi 

22 Aralık 2020
Allianz Türkiye “2019 Entegre Raporu” ile yatırıma açık olmayan şirketler arasında entegre rapor yayımlayan ilk kurum oldu. Özel sektördeki 11. Entegre raporun sahibi olan Allianz Türkiye ayrıca sigorta sektörünün, bireysel emeklilik sektörünün ve Allianz Grubu’nun da ilk entegre raporunu çıkarmış oldu. Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli’ni iş stratejisini de kapsayacak şekilde yenileyen şirket, varoluş amacı olan “Allianz Seninle”yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak entegre düşünme biçimine geçiş yaptı. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Artık sadece geçmişimizi ve finansal sonuçlarımızı değil geleceğimizi ve sürdürülebilirlik adına yarattığımız ve yaratmayı planladığımız değeri de şeffaf ve iş stratejilerimizle entegre bir şekilde paylaşıyoruz” dedi.

2016 yılında çıktığı sürdürülebilirlik yolculuğunda, “Ölçülmeyen şey yönetilemez” anlayışıyla hayata geçirdiği tüm çalışmaları Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) tabanlı sürdürülebilirlik raporuyla kamuoyuna açan Allianz Türkiye, bu yıl bir ilke daha imza attı. Sürdürülebilirlik çalışmalarını iş stratejilerine entegre etmeye odaklanan Allianz Türkiye, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Türkiye Ağı ERTA’nın yürütme kurulu üyelerinden biri olarak bu yılki raporunu, GRI’ın yanı sıra entegre düşünme biçimi ve raporlama standartları doğrultusunda hazırladı.

Allianz Türkiye “2019 Entegre Raporu” ile yatırıma açık olmayan şirketler arasında, sigorta sektöründe, bireysel emeklilik sektöründe ve Allianz Grubu’nda entegre rapor yayımlayan ilk şirket oldu. Raporda faaliyet gösterdiği ortamı, faaliyetlerini etkileyen trendleri, risk ve fırsat yönetimini, ortak değer yaratmayı esas alan iş stratejisini ve öncelikli konuları kapsamında yıllık performansını paylaştı. Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli’ni iş stratejisini de kapsayacak şekilde yenileyen şirket, varoluş amacı olan “Allianz Seninle”yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıdığı modelinin ayrıntılarına da yine rapor kapsamında yer verdi.

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Artık sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de şeffaf ve iş stratejimizle entegre bir şekilde paylaşıyoruz. Sigorta sektöründe sürdürülebilirlik stratejisi çizen ve komitesi olan ilk, konuyu bu işe özel bir departmanla yöneten tek şirketiz. İşimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürme sürecinde tüm paydaşlarımızın görüş ve ihtiyaçlarını da gözeterek önceliklendirme analizi yaptık ve ardından Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli’mizi iş stratejimiz, entegre düşünme biçimi ve paydaş beklentilerimizle uyumlu bir şekilde yeniledik. Modelimizi, iş stratejimizin, önceliklendirdiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na direkt katkı vermesi üzerine kurguladık. Yeni modelimizde sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturan “iyi çevre, iyi toplum, iyi kurum” yaratma yolundaki odak alanlarımızı genişleterek, iş stratejimizle daha entegre hale getirdik” dedi.  

“Sürdürülebilirlik tüm iş süreçlerimize entegre ettiğimiz, uzun vadeli bir iş stratejisi”

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Tolga Gürkan şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği Allianz Türkiye’de bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinden öte, tüm iş süreçlerine entegre ettiğimiz, uzun vadeli bir iş stratejisi olarak ele alıyoruz. ESG prensiplerini kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik departmanımızın liderliğinde, ana iş birimlerimizin, poliçe üretimi, insan kaynakları, finans ve operasyonlar gibi birçok departmanımızın, sürdürülebilirlik komitemizin, çevre ve farklılıkları gözetme ekiplerimizin katılımıyla uyguluyoruz. İyi bir çevre için, toplumun iyiliği için, daha iyi bir kurum olmak için işimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürüyoruz.

Entegre raporunu görüntülemek için tıklayınız.

Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.