A.Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı İlanı

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı İlanı

B.Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Sözleşmesi

Ek 1 - 2013 Yıl sonu Mali Tabloları

Ek 2 - Denetçi Yeminli Mali Müşavirlik Raporları

C.Birleşme Raporları

Birleşme Raporu

D.Son Üç Yıllık Yılsonu Finansal Tablolar

Son Üç Yıllık Yılsonu Finansal Tabloları

E.Son Üç Yıllık Faaliyet Raporlar

Son Üç Yıllık Faaliyet Raporları

F.Son Üç Yıllık Bağımsız Denetim Raporları

Son Üç Yıllık Bağımsız Denetim Raporları

G.Alacaklılara Çağrı Metinleri

Allianz Sigorta Alacaklılara Çağrı Metni

Devrolunan Yapı Kredi Sigorta Alacaklılara Çağrı Metni