Allianz, Türkiye'de Yapı Kredi ile uzun vadeli bir ortaklığa girdi ve Yapı Kredi Sigorta'yı bünyesine kattı

Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası ile 15 senelik münhasır banka kanalı anlaşması / Türkiye'de Yapı Kredi'nin hayat dışı sigortalar, hayat sigortaları ve emeklilik işlerinin satın alınması / Allianz'ın Türkiye pazarında 1 numaralı sigorta grubu haline gelmesi / Toplam net karşılığı (1,602 milyon TL) 684 milyon (1) Euro / Allianz'ın büyüyen pazarlarda konumunu güçlendirme adına uyguladığı satın alma stratejisi ile tutarlılık

Allianz ve Yapı Kredi 15 yıllık münhasır banka kanalı anlaşması yapmak ve Allianz'ın Yapı Kredi'nin hayat dışı sigortalar şirketi Yapı Kredi Sigorta ile hayat ve emeklilik şirketi Yapı Kredi Emeklilik'i satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Yapı Kredi Sigorta, 531 milyon2 Euro prim üretimi ile Türkiye'nin beşinci büyük hayat dışı sigorta şirketidir. Yapı Kredi Emeklilik hayat sigortalarında 90 milyon 2 Euro prim üretimi ile dördüncü sırada yer alırken, emeklilik branşında 1.5 milyar 2 Euro değerindeki fon yönetimi ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye pazarında 90 senelik tarihi olan Allianz, bünyesine kattığı bu işlerle beraber mal, kaza ve sağlık sigortalarında lider konuma gelecek, emeklilik branşında ikinci, hayat sigortalarında ise üçüncü sıraya yerleşecek.   

Yapı Kredi Sigorta, 531 milyon2 Euro prim üretimi ile Türkiye'nin beşinci büyük hayat dışı sigorta şirketidir. Yapı Kredi Emeklilik hayat sigortalarında 90 milyon 2 Euro prim üretimi ile dördüncü sırada yer alırken, emeklilik branşında 1.5 milyar 2 Euro değerindeki fon yönetimi ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye pazarında 90 senelik tarihi olan Allianz, bünyesine kattığı bu işlerle beraber mal, kaza ve sağlık sigortalarında lider konuma gelecek, emeklilik branşında ikinci, hayat sigortalarında ise üçüncü sıraya yerleşecek.   

Anlaşmaya varılmış satın alma işlemine göre; Allianz, Yapı Kredi'nin Yapı Kredi Sigorta'daki %93.9 payını 684 milyon Euro karşılığında satın alacak. Geri kalan %6.1 hisse payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görüyor. Allianz, işlemlerin tamamlanmasının ardından zorunlu hisse senetlerini devralma teklifini sunacak. Yapı Kredi, Allianz ile uzun dönem stratejik ortaklığını desteklemek için Yapı Kredi Emeklilik şirketinde %20 hissesini tutacak.

Anlaşmanın önemli bir bölümü Allianz ve Yapı Kredi arasında gerçekleşen 15 yıllık bankasürans anlaşması da yer alıyor. Bu anlaşma, Allianz'a 928 şubesi ve 6.5 milyon müşterisi bulunan, Türkiye'nin dördüncü büyük banka ağına erişim sağlama imkanı sunacak.   

Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Bate "Türkiye, 75 milyonluk genç nüfusuyla, ekonomik açıdan bakılırsa sigorta konusunda güçlü bir şekilde büyüyen bir pazar." dedi ve "Yapı Kredi ile yapılan bu satın alma işlemi, Avrupa ve Orta Doğu / Orta Asya arasında önemli bir köprü görevi gören Avrupa'nın önemli büyüyen pazarlarından birinde pazar lideri olarak devam etme fırsatını veriyor. Bu satın alma, Allianz'ın büyüyen pazarlarda konumunu güçlendirmesi adına uyguladığı satınalma stratejisi ile birebir örtüşüyor." diye ekledi.

Gelişmekte olan Türk ekonomisinin de etkisiyle Türk sigorta sektörünün dünyada dikkat çeken pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, "Performansı ile sektörde öncü konumda olan Yapı Kredi Sigorta ve müşterilerin hayatında yarattığı katma değer ile önemli bir yeri olan Yapı Kredi Emeklilik şirketlerimiz satış sürecinde, birçok güçlü uluslararası kurumdan yoğun bir ilgi gördü. Bu süreç sonucunda Allianz ile anlaşmaya varmaktan mutluyuz. Bu anlaşma sigorta ve emeklilik ürünlerinin bankamızın geniş hizmet ağı üzerinden müşterilere sunulmasını da içermektedir. Böylelikle, bu sektörde beraber yürüyebileceğimiz, stratejik işbirliğini pekiştireceğimiz ve müşterilerimizle birlikte katma değer yaratacağımız bir iş ortağı seçmiş olduk." dedi.  

Kuzey Avrupa'da sigorta penetrasyonu %7.9 ve Orta Avrupa'da %2.6 iken,Türkiye'de sigorta penetrasyonu gayrisafi yurtiçi hasılanın %1.3 oranında. Bu da düşük sigorta penetrasyonu sebebiyle Türkiye'de hala önemli ölçüde bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Son 5 senede (2007-2012) yıllık prim üretiminde Mal ve Kaza sigortalarında ortalama %12.5, hayat sigortalarında %14.2 ve emeklilik branşında % 35.1 oranında artış sağlandı. Son yıllarda Türkiye'de hayat sigortaları ve emeklilik branşına banka dağıtım kanalları hakim olarak devam ediyor. 2012 senesinde bankalar Türkiye'deki hayat sigortaları primlerinin %77 oranına hakimdi.   

İşlemlerin 2013 senesinin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Satınalma ve bankasürans anlaşmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'nun onayına tabidir.  

Münih, 27 Mart, 2013


Tüm değerlendirmeler her zaman olduğu gibi aşağıda belirtilen yasal uyarılara tabidir.

 

Allianz Hakkında    

Allianz, müşterileri ve acenteleriyle birlikte dünyanın en güçlü finans topluluklarından biridir. Tüm dünyada yaklaşık 78 milyon bireysel ve kurumsal sigortalı, finansal fırsatlardan en etkin şekilde yararlanmak ve kendilerini risklere karşı korumak için Allianz'ın bilgisine, global varlığına, sermaye gücüne ve saygınlığına güvenmektedir.   

Yetmişten fazla ülkede yaklaşık 144.000 çalışan ile faaliyet gösteren Allianz, 2012 yılında 106,4 milyar Euro toplam gelir ve 9,5 milyar Euro faaliyet kârı elde etmiştir. Müşterilerimize sunduğumuz katkı 89,2 milyar Euro'ya ulaşmıştır.

Sigortacılık, varlık yönetimi ve asistans hizmetleri alanlarında kazanılan bu başarı, yaş ortalaması giderek artan bir toplum için krizlerden etkilenmeyen ve iklim değişikliğinin getirdiği zorlukları bertaraf edecek finansal çözümlerin sunulabilmesine bağlı hale gelmektedir. Şeffaflık ve dürüstlük, Allianz SE'nin sürdürülebilir kurumsal yönetim anlayışının temel ilkelerini oluşturmaktadır.  

Yapı Kredi Hakkında 

1944 yılında kurulan Yapı Kredi, 2012 yıl sonu itibariyle 131,5 milyar TL toplam konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 4. büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, müşteri odaklı bankacılık stratejisiyle 6,5 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Yapı Kredi'nin bankacılık faaliyetleri perakende bankacılık (kartlı ödeme sistemleri, bireysel bankacılık ve KOBİ bankacılıği) kurumsal ve ticari bankacılık ile özel bankacılık ve varlık yönetimi altında yürütülmektedir. Banka'nın operasyonları yurtiçi finansal hizmet iştirakleri ile Hollanda, Rusya ve Azerbaycan'daki yurtdışı bankacılık iştirakleri tarafından desteklenmektedir.   

Yapı Kredi, sadık müşteri tabanı, dinamik çalışanları ve geniş hizmet ağı ile piyasada güçlü konuma sahiptir. Banka, kredi kartları alanında liderdir (kredi kartı  bakiyesinde %19,4, üye işyeri cirosunda %19,3 ve kredi kartı adedinde %17,2 pazar payı). Öte yandan, faktoring (%15,0 pazar payı ile 1.), finansal kiralama (%17,2 pazar payı ile 1.), yatırım fonları (%17,6 pazar payı ile 2.), hisse senedi işlem hacmi (%7,0 pazar payı ile 2.), bireysel emeklilik (%17,1 pazar payı ile 3.) ile hayat ve hayat dışı sigortacılığı (sırasıyla %7,7 pazar payı ile 4. ve %7,2 payı ile 5.) alanlarında öncü konumdadır.     

Yapı Kredi, 928 şubesi ve 18 bin'e yakın çalışanı ile geniş bir hizmet ağına sahiptir. Banka'nın ürün ve hizmetleri müşterilere 2.819 adet ATM, yenilikçi internet bankacılığı, öncü mobil bankacılığı ve ödüllü 2 çağrı merkezini içeren gelişmiş alternatif dağıtım kanallarından da sunulmaktadır. Toplam bankacılık işlemlerinin %80'i şube dışı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yapı Kredi 2012 yılını müşteri odaklı bankacılık anlayışı ve katma değer yaratan alanlara odaklılığı sayesinde konsolide bazda 2,1 milyar TL net kar ve %17,5 maddi ortalama özkaynak karlılığı ile tamamlamıştır.  

Yapı Kredi Sigorta Hakkında    

Yapı Kredi Sigorta, sağlık sigortasında pazar birinciliği (%23 pazar payı) ve diğer sigortacılık branşlarında (araç, yangın, mühendislik, denizcilik) sahip olduğu güçlü konum ile Türkiye'nin önde gelen hayat dışı sigorta şirketlerinden biridir. Türkiye'deki hayat dışı sigorta pazarında 70 yıla yakın bir deneyime sahiptir. 2011 yılında hayat dışı sigortacılık alanında 973 milyon TL olan brüt prim üretimini %26 oranında artırarak 2012 yılında 1,227 milyar TL'ye yükseltmiştir.

Yapı Kredi Emeklilik Hakkında    

Türkiye'nin önde gelen hayat sigortası ve emeklilik şirketlerinden Yapı Kredi Emeklilik, 2011 yılında 176 milyon TL düzeyinde olan hayat sigortası brüt prim üretiminde %20 artış ile 212 milyon TL'ye, 2,3 milyar TL düzeyinde olan bireysel emeklilik fon büyüklüğünü %51 oranında artış ile 2012 yılı itibariyle 3,5 milyar TL düzeyine ulaştırmıştır. 1991 yılında kurulan şirket, 2002 yılından bu yana bireysel emeklilik sistemi içinde faaliyet göstermektedir.  

 

[1] 25 Mart 2013 tarihindeki 2.3425 döviz kuru esas alınmıştır. Nihai karşılık, kapanıştaki döviz kuru üzerinden kararlaştırılacaktır.

[2] 2012 yılı primleri için ortalama 2.3134 döviz kuru esas alınmıştır. Fon yönetimi 2012 yıl sonu döviz kuru 2.3530 üzerinden hesaplanmıştır.  

Basın İrtibat Kişileri: 

Allianz SE

Stefanie Rupp-Menedetter     Tel. +49 89 3800-2063

Eduard Stipic     Tel. +49 89 3800-5665    

 

Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Eda Kolcu     Tel. +90 216 556 65 64