Allianz Grubu gelirlerini %4,1 artırarak 110,8 milyar Euro’ya, faaliyet karını ise %7,8 artırarak 10,1 milyar Euro’ya yükseltti. Allianz’ın faaliyet gösterdiği ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkedeki Allianz şirketlerinin mal ve kaza sigortaları segmentinde gösterdiği prim üretimi performansının karlılığa büyük etkisi olduğu belirtildi.

 Allianz Grubu 2013'te de büyümeye devam etti. Bir önceki yıl 106,4 milyar Euro gelir açıklayan Allianz Grubu, ilk veriler baz alındığında gelirini %4,1 artırarak yeni bir rekor düzey olan 110,8 milyar Euro'ya yükseltti. Kur farkı ve konsolidasyondan etkileri çıkarıldığında, gelir artışı %4,7 olarak gerçekleşti.  Aynı dönemde, Allianz tarafından sigortalanan müşteri sayısı beş milyon artarak 83 milyona yükseldi.

 Faaliyet kârı 10,1 milyar Euro'ya ulaştı. 2012'de elde edilen 9,3 milyar Euro gelirle kıyaslandığında, bu rakam %7,8'lik bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl 5,2 milyar Euro olarak açıklanan hissedarlara ait net kâr, 2013'te %14,6 artarak 6 milyar Euro'ya yükseldi. 

Mal ve kaza sigortası segmentinde, faaliyet kârı, doğal afetler nedeniyle müşterilere ödenen tazminatlardaki artışa rağmen bir önceki yıla göre arttı. Hayat ve sağlık sigortası segmentinde, zorunlu primler artarken sermaye piyasalarındaki volatilite faaliyet kârı üzerinde baskı oluşturdu. Varlık yönetimi, A.B.D. Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalarla ilgili belirsizlik nedeniyle meydana gelen fazi oranı dalgalanmalarına rağmen başarılı performansını devam ettirdi.

 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla %181 olarak gerçekleşen grup ödeme gücü oranı, %1 artarak 2013 yılı sonunda %182’ye yükseldi. Yılın başında 50,38 milyar Euro olarak açıklanan özsermaye oranı yıl boyunca çok fazla değişiklik göstermeyerek yıl sonunda 50,08 milyar Euro olarak gerçekleşti.

 "Allianz, siyasi ve ekonomik anlamda çalkantılı bir ortamın hakim olduğu 2013 yılında çok başarılı sonuçlar elde etti ve biz bu başarılı performansı bu yıl da sürdürmek istiyoruz.  Dolayısıyla, 2014 için faaliyet kârı tahminimizi 10 milyar Euro (artı/eksi 500 milyon Euro) olarak açıklıyoruz," şeklinde konuşan Allianz SE CEO'su Michael Diekmann sözlerine şöyle devam etti, "Bu zorlu ortamın etkileri 2014'te de devam edecek."


 Mal ve Kaza sigortası primleri kârlılığı arttırdı

Mal ve kaza sigortası segmentinde prim üretimi, bir önceki yıl elde edilen 46,9 milyar Euro rakamına göre %0,7 azalarak 2013'te 46,6 milyar Euro'ya geriledi.  Dönemsel büyüme, A.B.D. hasat sigortası segmentinin yeniden yapılandırılmasının neden olduğu düşüş çıkarıldığında %2,5'e ulaştı. 

 Avustralya, Fransa, Almanya, Latin Amerika ve Türkiye'de faaliyet gösteren Allianz şirketleri ile birlikte Allianz Worldwide Partners, kendi pazarlarında prim üretiminde güçlü büyüme sergiledi.  Yeni ürünler büyük talep gördü. Bu ürünlere, Almanya'da sunulan modüler ev sigortası "PrivatSchutz" ve İtalya'da sürücü davranışını da dikkate alan telematiklerle desteklenen bir kasko sigortası ürünü de örnek gösterilebilir.

 Mal ve kaza sigortası segmentinde geçtiğimiz yıl 4,6 milyar Euro faaliyet kârı elde eden Allianz Grubu bu rakamı %14,2 artırarak 2013'te 5,3 milyar Euro'ya yükseltti.  Doğal afetler nedeniyle müşterilere ödenen teminatlardaki artışa ve yatırım getirilerinin beklenenin altında kalmasına rağmen, güçlü sigortalama sonuçları bu büyümede etkili oldu.

 2013'te yaşanan doğal afetler, özellikle Avrupa'da hasara neden olan fırtınalar, hasar-prim oranında %2,9 artışa sebep oldu. Yine de, birleşik oran, 2012'deki %96,2'ye göre %1,9 iyileşme göstererek 2013 yılında % 94,3'e geriledi. Bu sonucun elde edilmesinde, İtalya'daki doğru fiyatlama ve hasar ödeme uygulamaları etkili oldu. Allianz, aynı zamanda, A.B.D.'deki operasyonlarında olumlu yöne çevirmede gösterdiği gayretlerin de faydasını gördü.

 Allianz SE CFO'Su Dieter Wemmer, "Almanya'da yaşanan sel felaketi gibi doğal afetlerden etkilenen on binlerce insana hızlı şekilde destek sağladık" şeklinde konuştu ve ekledi, "Ayrıca, bugünün dünyasında müşterilerimize yardımcı olmak için piyasaya çok sayıda yeni ürün ve dijital uygulama sunduk. Bunun sonucunda kilit pazarlarda güçlü kârlılık ve büyüme elde ettik ki bu da son yıllardaki çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor."


 Hayat ve sağlık sigortasının büyümeye katkısı artıyor

 Hayat ve sağlık sigortası segmentinde ödenmesi zorunlu primlerin miktarı 2012 yılında ödenen miktar olan 52,3 milyar Euro'dan %8,5 artışla 2013'te 56,8 milyar Euro'ya yükseldi.  Kur farkı ve konsolidasyondan etkileri çıkarıldığında, dönemsel büyüme oranı %9,1'e ulaştı.

 İtalya'da, 1,3 milyar Euro prim toplayan yeni "Progetto Reddito" isimli ürünü sayesinde güçlü bir büyüme gerçekleşti. Almanya'da prim üretimi, büyük oranda, tek-pirimli ürünler sayesinde arttı. A.B.D.'de sabit endeksli yıllık gelir ürünleri için gerçekleştirilen satış inisiyatifi sayesinde yıllık gelirler arttı. Fransa'daki dağıtım ortaklıkları satışların artmasına katkı sağladı. İspanya'da da pazarda genel anlamda bir küçülme yaşanmasına rağmen toplanan prim üretimi %14 arttı.

 Döviz ve faiz oranlarında yaşanan volatiliteler, 2013'te faiz marjlarının düşmesine neden oldu. Bu gelişmeler ve Güney Kore pazarının yeniden yapılandırılması, 2012'da 2,9 milyar Euro olarak gerçekleşen faaliyet kârının 2013'te %8 azalarak 2,7 milyar Euro seviyesine gerilemesine neden olan temel faktörlerdi. 2012'de %1,8 olarak gerçekleşen yeni iş geliştirme oranı, 2013'te %2,1 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde, yeni işlerden elde edilen gelir 790 milyon Euro'dan 952 milyon Euro'ya yükseldi.

 "Faiz oranları bir süre daha düşük seyretmeye devam edecek. Ancak, yeni ürünlerimiz ve yeni işlerden elde edilen gelirdeki artışlar, geleceğe olumlu bakmamızı sağlıyor," diyen Dieter Wemmer, şöyle devam etti,  "Allianz'ın küresel yatırım yönetimi anlayışı sektör için örnek teşkil ediyor. Bu anlayış, dünya genelindeki müşterilerimiz için minimum risk ile ürün portföyümüzdeki tüm ürünlerden yüksek gelirler elde etmemizi sağlıyor."


 Varlık yönetimi, çalkantılı bir dönemde başarılı performansını sürdürüyor

 Sermaye piyasasında 2013'ün ikinci yarısında yaşanan volatilite ve dalgalanmalar, Varlık Yönetimi segmentini olumsuz yönde etkiledi. Bununla birlikte, yılın ilk altı ayında sergilenen güçlü performans sayesinde, segment gelirleri, bir önceki yıla göre %5,9 artarak 6,7 milyar Euro'dan 7,1 milyar Euro'ya yükseldi.  Kur farkı etkileri çıkarıldığında, dönemsel büyüme oranı %8,8'e ulaştı. Bu iyileşmede, azalan performans ücretlerini rahatlıkla karşılayan yükselen yüksek yönetim ve yükleme ücretleri etkili oldu.

 Faaliyet kârı %7 artarak geçen yıl elde edilen 3 milyar Euro'dan 3,2 milyar  Euro'ya yükseldi. Maliyet-gelir oranı, 2012'de elde edilen %56,5 değerine göre iyileşme göstererek %55,9'a geriledi.

 2012 sonunda 1,85 trilyon Euro olan yönetim altındaki toplam varlıkların miktarı, 31 Aralık 2013 itibarıyla %4,4 azalarak 1,77 trilyon Euro'ya geriledi.  Aynı dönemde, üçüncü şahıs varlık yönetimi miktarı 1,43 trilyon Euro'dan 1,36 trilyon Euro'ya geriledi. Bu 64 milyar Euro'luk düşüşte, güçsüz A.B.D. dolarının neden olduğu kur farkından doğan negatif etkiler büyük rol oynadı.  Bu etkiler çıkarıldığında, azalma %1 olarak gerçekleşti. Varlık yönetiminde üçüncü şahıs net çıkışı 12 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 113,6 milyar Euro net giriş gerçekleşmişti.

 "Varlık Yönetimi segmentimiz, ürünlerini ve coğrafi tabanını daha da zenginleştirdi" şeklinde konuşan Dieter Wemmer, şöyle devam etti, "Böylece, 2013'te bu segmentteki büyümede durgun bir dönem yaşanmış olsa da, segmentimizin gücünü koruyacağı konusunda iyimserim."