Kasko ve trafik hasar dosyalarında suistimal tespit, inceleme ve yönetim çalışmalarını “Periskop” projesi ile iyileştiren Allianz Türkiye, süreçlerdeki manuel kontrollerin büyük bir kısmını ortadan kaldırdı. İleri teknolojiyle geliştirilen proje; suistimal kontrol kurallarını, hasar uzmanlarının kişisel yetkinliklerinden ve dikkatinden bağımsız olarak uygulanabilir hale getirdi. 2016 senesinde Allianz Türkiye’de suistimal tespit adedi yüzde 30; tutarı ise yüzde 75 oranında arttı.

Sigorta sektörünün lideri Allianz Türkiye, 1 Mayıs 2016 tarihinden bu yana uygulamaya aldığı suistimal yönetimi projesi Periskop ile kasko ve trafik hasar dosyalarında manuel olarak yapılan suistimal sorgularının bir çoğunu otomatize ederek tespitleri hasar uzmanlarının kişisel yetkinliklerinden ve dikkatinden bağımsız olarak uygulanabilir hale getirdi. Kasko ve trafik hasar dosyalarında periyodik ve otomatik sorgulamaya geçildiği 2016 senesinde suistimal tespit adedinde yüzde 30; tutarında ise yüzde 75 oranında artış sağlandı. Otomatik sorgulamayla ön inceleme süresinin yarı yarıya düşmesi ise Allianz Türkiye’nin zaman ve kaynak yönetimi verimliliğini yükseltti.

Tolga Gürkan: 60 kuralı otomatik inceliyoruz

Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan, konuyla ilgili olarak: “Proje öncesinde Suistimal Araştırma Departmanı ve hasar uzmanları, suistimal tespitlerini kendi tecrübeleri ve yetkinlikleri çerçevesinde manuel olarak yapıyordu. Pratik ve verimli olmayan bu uygulama etkinliğini kaybetmeye başlayınca, yeni bir proje geliştirdik. Yeni projemiz Periskop, Suistimal ve Araştırma Departmanımız tarafından belirlenen 60 ana kuralın otomatik olarak sorguluyor ve değerlendiriyor. Böylece suistimal kontrol kurallarını, çalışanların bireysel yetkinliklerinden, kişisel kararlarından ve dikkatinden bağımsız olarak uygulanabilir hale getirmiş olduk. Şüphelenilen hasarlar için merkezi veri tabanı ya da temel sigortacılık sistemlerine yapılması gereken sorguları, artık günlük ve her dosyada hazır olarak servis ediyoruz. Periskop’un tespit ettiği dosyalar ve içeriğindeki suistimal göstergeleri, saha araştırmacılarına hazır veri setleri sağlıyor. Böylelikle araştırmacı, vakanın bireysel mi organize mi olduğunu anlayabilir hale geliyor. Odaklanacağı suistimal türünün özelliklerine göre çalışma yapma imkanına da sahip oluyor. Artık birçok dosyayı saha araştırmasına gerek kalmadan, masabaşı incelemesi ile sonuçlandırabiliyoruz. Özellikle hasar meydana geldikten sonra sigorta poliçesi yapılması teşebbüslerini, çok daha kolay ve kısa sürede tespit edebiliyoruz. Ayrıca, günlük yapılan sorgulamalarda, suistimal ön incelemesini ortalama yüzde 50 daha kısa sürede yapabiliyoruz. Böylelikle hem rutin hasar inceleyen hem de suistimal incelemesi yapan hasar uzmanımızın zamanı daha verimli kullanması da sağlamış oluyoruz.” dedi.

Sistem nasıl işliyor?

Öncelikle hasar dosyaları iki gruba ayrılıyor. İlk grupta her gün düzenli olarak ihbar edilen hasar dosyaları, ikinci grupta ise ekspertiz raporu yazılan hasar dosyaları bulunuyor. Dosyalar, günlük periyotlarda, sigortacılık ana sistemi olan Opus, hasar yönetim sistemi Otoanaliz, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)  sistemlerinden sorgulanarak; tüm geçmiş poliçe bilgileri, poliçe zeyilleri, hasar dosyaları, pert kayıtları gibi bilgiler sisteme alınıyor. Daha sonra dosya, toplanan tüm veriler içerisinden Suistimal Araştırma Departmanı’nın belirlediği iş kuralları çerçevesinde sorgulanıyor. Herhangi bir kurala takılması halinde; adet, tutar, yüzde bazında değeri belirleniyor. Dosyalar suistimal değerine göre; Kırmızı (yüksek risk), Sarı (orta risk), Yeşil (düşük risk) olarak üç kategoriye ayrılıyor ve kırmızı dosyalar hemen incelemeye alınıyor.

Tüm bu işlemler, iş zekâsı platformu MicroStrategy üzerinde geliştirilen Periskop Dashboard’undan izleniyor ve raporlanıyor. Filtre seçimleri ile tarih, muallak, araç marka grubu gibi detaylı analizler ve takipler yapılabiliyor. Aynı zamanda departmanın iş takip icmali ile entegre çalıştığından, sistem suistimal ile sağlanan kazancı da anlık olarak gösteriyor. Dashboard ile dosya detay bilgilerine ulaşmak, trend ve dağılım grafik analizleri ile inceleme yapmak ve harita üzerinden Türkiye genelindeki durumu gözlemlemek de mümkün oluyor.