Şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği ‘Allianz Modüler Kurumsal Sigortası’ ile riskler en geniş kapsamda güvence altına alınıyor.

Sigorta sektörünün lider şirketi ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, sektörde bir ilke daha imza atarak şirketlerin ihtiyaç ve risklerine göre şekillendirilen ‘Allianz Modüler Kurumsal Sigortası’nı pazara sunuyor. Allianz Modüler Kurumsal Sigortası’ndan faydalanabilecek olan şirketler, yangın, kâr kaybı, sorumluluk, hırsızlık makine kırılması ve elektronik cihaz risklerine karşı ihtiyaçlarına en uygun teminatları kendileri belirleyerek risklerini güvence altına alabilecek.

Allianz Türkiye Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Klaus Peter Mangold, Türkiye Sigorta Sektörü’nün dijitalizasyon yolculuğundaki liderlikleri ve bilgi birikimleriyle yepyeni bir ürün geliştirdiklerini söyleyerek; “Sektörün lider şirketi olarak ilklere imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allianz Modüler Kurumsal Sigortası’yla sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da kurumsal müşterilerimizin karşılarına çıkabilecek sorunları önceden belirleyerek çözümler geliştiriyoruz. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen bu sistem sayesinde kurumlar, risklere karşı en uygun sigorta teminatlarını kendileri belirleyebiliyorlar”.

YANGIN MODÜLÜ İLE MAL VARLIKLARI GÜVENCE ALTINDA

Allianz Modüler Kurumsal Sigortası’nda yer alan Yangın Modülü’nde işletmede yer alan taşınır ve taşınmaz mal varlıkları güvence altına alınıyor.

Yangın, yıldırım, infilak, deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sel ve su baskını, kara, hava ve deniz taşıtları çarpması, dolu, fırtına, yer kayması, enkaz kaldırma, hırsızlık, yangın mali mesuliyet, kâr ve kira kaybı, iş durması gibi riskler de sigortanın kapsamında bulunuyor. Ayrıca, geniş içerikli asistans hizmetleri ile işletmede oluşabilecek dahili su, elektrik tesisatı ile cam hasarları, çilingir masrafı, rahatsızlanan çalışan için acil doktor veya ambulans gideri belirli limitler dahilinde teminat altına alınabiliyor.

SORUMLULUK TEMİNATLARI BİR ARADA VE İHTİYACA GÖRE

Sorumluluk Modülü’nde yer alan işveren sorumluluk teminatı, iş kazaları nedeniyle işçiler veya diğer hak sahipleri tarafından işverenden talep edilen ve SGK’nın teminatı dışında kalan tazminat taleplerini güvence altına alıyor. Ayrıca bu sigortayla, bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat kapsamına giriyor. Ek primle; işçilerin işverenin sağladığı taşıtla toplu ulaşımları sırasında ya da görevlendirilerek başka yere gönderilmeleri esnasında meydana gelen kazalar, meslek hastalıkları, manevi tazminat talepleri ve yurtdışında meydana gelebilecek iş kazaları için de güvence sağlanabiliyor. Söz konusu modülün içinde şahıslardan sigortalıya, kusuru oranında gelebilecek zararları içeren ‘üçüncü şahıs’ güvencesi ile  otel, tamirhane, otopark ve asansör sorumluluk teminatları da yer alıyor.

MAKİNELER VE ELEKTRONİK CİHAZLAR KORUMA ALTINDA

Makine Kırılması Modülü’nde işletmede bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makinelerin normal çalışır durumdayken işletme kazaları, kusurlu imalat ve işçilik, yağlama kusurları, elektrik enerjisinin doğrudan veya dolaylı hasarları, kısa devre, şerare ve atmosferik elektriğin dolaylı etkileri, fırtına ve don olayları, ihmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlar ve istisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan ani ve beklenmedik kırılma sonucu oluşan hasarlar için güvence sağlanıyor.

Allianz Modüler Kurumsal Sigortası kapsamında yer alan Elektronik Cihaz Modülü’nde ise, işletmede bulunan cihazların deneme süresinden sonra çalışır haldeyken meydana gelebilecek ani ve beklenmedik zararlar teminat altına alınıyor. İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı; hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle meydana gelen; hatalı dizayn ve malzeme, kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkisi; yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afet; su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları ile istisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları güvence altına alıyor.

Diğer Riskler Modülü başlığı altında ise emniyeti suistimal, taşınan para ve cam kırılması teminatları yer alıyor.

Mal varlığı 2,5 milyon liranın üzerinde olan şirketler Allianz Modüler Kurumsal Sigortası’ndan faydalanabiliyor.

28 Ağustos 2017