Allianz Türkiye, 2014 yılında Soma’da gerçekleşen ve ulusumuzu derinden sarsan maden faciasının ardından, bölgedeki öğrencilere yönelik Bilim Kahramanları Derneği (BKD) ile başlattığı projesini 2016 yılında derneğin “stratejik ortağı” olarak desteklemeye devam ediyor. 

Allianz Türkiye’nin, “Allianz SomaDA” (Soma Dayanışma Ağı) kapsamında bölgede 6 ilçe ve 16 okulda başlattığı Bilim Kahramanları Buluşuyor projesine bu sene 50 öğrenci 6 takımla katılacak.. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Soma çevresinde, olaydan etkilenen ilçelerdeki okullardan Turnuvası’na. gönüllü öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını sürdüren 4 takım Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası’nın 13-14 Şubat’ta gerçekleştirilen İzmir ayağına katıldılar. Allianz Türkiye’nin desteklediği Soma Çocuk Gelişim Merkezi’nin “SOGETA” takımı “Yenilikçi Çözüm Ödülü”nü kazanırken 2 takım ise turnuvanın 28 Şubat’ta düzenlenecek Bursa ayağına katılacaklar.

Öğrencilerin normal hayata dönüşü desteklenirken, psikososyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanan proje kapsamında, Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası’nda yer alan 6 Allianz Takımı’ndan 5’inde geçen seneden tecrübeli öğrenciler bulunuyor. Turnuvaya geçen yıl katılan ve bilime ilgisi artan 12 çocuk, bu yıl Soma ve civarından katılan 48 çocuğun içinde yer alıyor.

Turnuvaya hazırlık ve katılım süreçlerinin Somalı öğrencilerin üzerindeki etkilerini saptamak üzere uzman psiklog ve akademisyenler tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları turnuvaya katılan öğrencilere uygulanarak, betimsel analiz yöntemi ile elde edilen veriler Bilim Kahramanları Derneği tarafınca raporlandı. Bu görüşmeler çerçevesinde hazırlanan raporda, bilimsel ve teknolojik çalışmaların, maden kazasının travmatik etkilerini azaltmakta olumlu katkıları olduğu belirlendi. Hayatlarında ilk defa deneyimledikleri turnuvaların öğrencilere normal hayatlarına dönüş için katkı sağladığı, süreç boyunca kendilerini değerli hissettikleri, özgüven kazandıkları, eğlendikleri, daha mutlu, kararlı ve umutlu oldukları kaydedildi. 

Raporda, robot programlama, tasarlama, jüri için sunum hazırlıkları gibi çalışmaların çocuklardaki takım ruhunu geliştirdiği, okulda fen, matematik derslerine, sonrası için temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki mesleklere olan ilgilerinin arttığı belirlendi. Öğrencilerin bu proje ile farklı yeteneklerini keşfettikleri, problemlerle baş etmeyi öğrendikleri, sosyalleştikleri, kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirdikleri, sürecin öğrencilere öğrenmenin, keşfetmenin ve paylaşmanın kaybetmekten daha değerli olduğunu fark etmeleri konusunda da destek olduğu saptandı.

Allianz SomaDA projesi kapsamında başka neler yapıldı?

Allianz Türkiye, toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olmak vizyonu ve toplum için var olma misyonu doğrultusunda, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası sonrasında bölgeye uzun soluklu değer katmayı ve sürdürülebilir gelişim modelleri oluşturmayı hedefledi. Allianz Türkiye, bu amaç doğrultusunda kurgulanan Allianz SomaDA projesiyle, bağış yardımı çalışmalarına örnek olabilecek bir kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirdi. Allianz Türkiye, sivil toplum örgütleriyle el ele vererek, bölgede etkilenen vatandaşlara ulaşabilmek, onların yaralarını sarmak ve yeni başlangıçlarını desteklemek için Soma’daydı. 

Soma’da 2014’te gerçekleşen ve ulusumuzu derinden sarsan maden faciasının ardından, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) ve Bilim Kahramanları Derneği (BKD) ile işbirliği yapan Allianz Türkiye, “Allianz SomaDA” (Soma Dayanışma Ağı) projesini geliştirdi. Allianz SomaDA çatısı altında, Soma ve çevresindeki halkın yaşadığı facianın etkilerini azaltarak uzun vadede toplumun yaşam kalitesinin artırılmasını hedefledi.

Allianz Türkiye, “Allianz SomaDA” kapsamında, Soma çevresinde, olaydan etkilenen 6 ilçedeki 16 okulun, Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası’na katılımını sağladı: 34 gönüllü öğretmen ve 150 öğrencinin oluşturduğu 17 farklı Allianz SomaDA takımını 4 ay boyunca turnuvaya hazırladı. Öğrencilerin normal hayata dönüşü desteklenirken, psikososyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlandı.

“Allianz SomaDA”nın bir ayağı da faciadan etkilenen ailelerin olduğu bir başka merkez, Dursunbey’deydi. APHB ile yapılan işbirliği sayesinde, Dursunbey’de bir psikososyal destek merkezi açıldı. Çocuklara, yetişkinlere ve gruplara yönelik üç görüşme odası bulunan Allianz Türkiye’nin kurduğu Dursunbey Psikososyal Destek Merkezi’nin hizmetleri, Allianz Türkiye gezici araçları sayesinde merkeze uzak bölgelere de ulaştırıldı.

Allianz Türkiye çalışanları da gönüllü olarak Soma’daki çalışmalara destek oldu. Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası’na hazırlanan 17 takım, birer Allianz Gönüllüsü ile bu sürece hazırlanırken, Allianz Türkiye’nin desteklediği APHB Soma Dayanışma Ağı’nın girişimi, Dursunbey Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin desteği ile 21 Mayıs 2015’te açılan Dursunbey Çocuk Kütüphanesi’nde yer alan 4 bini aşkın kitabın 3 bine yakını, Allianz Türkiye’nin genel merkezinde başlayıp kurumun tüm Türkiye’deki ofislerine yayılan bağış kampanyasıyla toplanmıştı. Allianz Türkiye ayrıca Soma Gençlik Merkezi’ne bir de bilgisayar laboratuvarı yaptırıldı.