Allianz Türkiye, toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olmak vizyonu ve toplum için var olma misyonu doğrultusunda, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazası sonrasında bölgeye uzun soluklu değer katmayı ve sürdürülebilir gelişim modelleri oluşturmayı hedefledi. Allianz Türkiye, bu amaç doğrultusunda kurgulanan Allianz SomaDA projesiyle, bağış yardımı çalışmalarına örnek olabilecek bir kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirdi. Allianz Türkiye, sivil toplum örgütleriyle el ele vererek, bölgede etkilenen vatandaşlara ulaşabilmek, onların yaralarını sarmak ve yeni başlangıçlarını desteklemek için Soma’daydı.

Soma’da 2014’te gerçekleşen ve ulusumuzu derinden sarsan maden faciasının ardından, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) ve Bilim Kahramanları Derneği (BKD) ile işbirliği yapan Allianz Türkiye, “Allianz SomaDA” (Soma Dayanışma Ağı) projesini geliştirdi. Allianz SomaDA çatısı altında, Soma ve çevresindeki halkın yaşadığı facianın etkilerini azaltarak uzun vadede toplumun yaşam kalitesinin artırılmasını hedefledi.

Allianz Türkiye, “Allianz SomaDA” kapsamında, Soma çevresinde, olaydan etkilenen 6 ilçedeki 16 okulun, Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasına katılımını sağladı: 34 gönüllü öğretmen ve 150 öğrencinin oluşturduğu 17 farklı Allianz SomaDA takımını 4 ay boyunca turnuvaya hazırladı. Öğrencilerin normal hayata dönüşü desteklenirken, psikososyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlandı.

Farklı kazanımlar arasında özgüven ve umut öne çıktı

Turnuvaya hazırlık ve katılım süreçlerinin Somalı öğrencilerin üzerindeki etkilerini saptamak üzere uzman psiklog ve akademisyenler tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları turnuvaya katılan öğrencilere uygulanarak, betimsel analiz yöntemi ile elde edilen veriler Bilim Kahramanları Derneği tarafınca raporlandı. Bu görüşmeler çerçevesinde hazırlanan raporda, bilimsel ve teknolojik çalışmaların, maden kazasının travmatik etkilerini azaltmakta olumlu katkıları olduğu belirlendi. Hayatlarında ilk defa deneyimledikleri turnuvaların öğrencilere normal hayatlarına dönüş için katkı sağladığı, süreç boyunca kendilerini değerli hissettikleri, özgüven kazandıkları, eğlendikleri, daha mutlu, kararlı ve umutlu oldukları kaydedildi.

Raporda, robot programlama, tasarlama, jüri için sunum hazırlıkları gibi çalışmaların çocuklardaki takım ruhunu geliştirdiği, okulda fen, matematik derslerine, sonrası için temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki mesleklere olan ilgilerinin arttığı belirlendi. Öğrencilerin bu proje ile farklı yeteneklerini keşfettikleri, problemlerle baş etmeyi öğrendikleri, sosyalleştikleri, kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirdikleri, sürecin öğrencilere öğrenmenin, keşfetmenin ve paylaşmanın kaybetmekten daha değerli olduğunu fark etmeleri konusunda da destek olduğu saptandı.

Etkilenen ailelerin olduğu bir diğer bölge, Dursunbey unutulmadı

“Allianz SomaDA”nın bir ayağı da faciadan etkilenen ailelerin olduğu bir başka merkez, Dursunbey’deydi. APHB ile yapılan işbirliği sayesinde, Dursunbey’de bir psikososyal destek merkezi açıldı. Çocuklara, yetişkinlere ve gruplara yönelik üç görüşme odası bulunan Allianz Türkiye’nin kurduğu Dursunbey Psikososyal Destek Merkezi’nin hizmetleri, Allianz Türkiye gezici araçları sayesinde merkeze uzak bölgelere de ulaştırıldı.

Allianz Türkiye çalışanları da gönüllü olarak Soma’daki çalışmalara destek oldu. Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasına hazırlanan 17 takım, birer Allianz Gönüllüsü ile bu sürece hazırlanırken Allianz Türkiye Genel Müdürlük binasında başlayıp şirketin tüm Türkiye’deki ofislerine yayılan kitap bağış kampanyasıyla Dursunbey’de Allianz APHB Merkezi’ne bağlı kurulacak Çocuk Merkezi için 4 binin üzerinde çocuk kitabı toplandı. Allianz SomaDA projesi kapsamında Soma Atatürk Ortaokulu bilgisayar laboratuvarına kavuştu.

Umut, mutluluk ve cesaret veren ilham dolu “Allianz SomaDA” sürecini anlatan kısa filmler de büyük ilgi gördü. Bölgedeki dönüşümün, sürecin kahramanları olan öğrenciler, anneler ve öğretmenlerin ağzından aktarıldığı Allianz SomaDA filmleri, “Toplum ve Allianz” Facebook hesabı ve Hürriyet TV üzerinden izlenebilir.

Allianz hakkında

Dünyanın en güçlü finans topluluklarından, Brand Finance "Global 500" araştırmasına göre “Dünyanın En Değerli Sigorta Markası” olan Allianz, 70’ten fazla ülkede 148.000 çalışanıyla 85 milyon müşterisine hizmet vermektedir. 2500 çalışanı, 12 bölge müdürlüğü ve 4000 acentesiyle 81 ilde 5 milyon müşterisinin yanında olan Allianz Türkiye, çatısı altında Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerini barındırmaktadır. 2014 yılında hayat dışı branşlarda toplam 3,2 milyar TL prim üreterek %14,2 oranında pazar payı elde eden Allianz Türkiye, sektör liderliğini sürdürmektedir. Sağlık alanında 1 milyar TL prim üretimi ve %36,5 pazar payı ile sektörde birinci sırada yer alan Allianz Türkiye, hayat sigortalarında 440 milyon TL prim üretimi ve %13,4 konsolide pazar payı ile ikinci, bireysel emeklilikte 700 bin katılımcı sayısı, 7 milyar TL fon büyüklüğü ve %18,4 konsolide pazar payıyla üçüncü sırada yer almaktadır.

Allianz ile ilgili detaylı bilgi için:
allianz.com.tr

Allianz’ı sosyal medyada takip etmek için:
facebook.com/AllianzTurkiye
instagram.com/AllianzTurkiye
twitter.com/AllianzTurkiye
youtube.com/AllianzTurkiye