Basın Bülteni

Allianz 2012'de güçlü sonuçlar elde etti

  • Gelirler yüzde 2,7 artarak 106,4 milyar Euro'ya ulaştı
  • Faaliyet kârı 9,5 milyar Euro'ya yükseldi ve 2012 yılı için öngörülen yükseltilmiş hedefe ulaşıldı
  • Hissedarlara ait net kâr iki katına çıkarak 5,2 milyar Euro'ya yükseldi
  • Ödeme gücü oranı yüzde 197'ye ulaştı
  • Teklif edilen hisse başı kâr payı 4,50 Euro olarak gerçekleşerek geçen yılki seviyesini korudu

Allianz Group, 2012 mali yılında kaydettiği başarılı sonuçları açıkladı. Ulaşılan 106,4 milyar Euro tutarındaki toplam gelir, geçen yıl elde edilen 103.6 milyon Euro'luk toplam gelirde yüzde 2,7'lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Faaliyet kârı 2011 yılındaki 7,9 milyar Euro'ya göre 2012 yılında yüzde 20,8 artarak 9,5 milyar Euro'ya ulaştı. Allianz, Ekim 2012'de 9 milyar Euro'nun üzerine revize ettiği faaliyet kârı hedefini tutturdu. Allianz'ın bu tarihte yaptığı revizyondan önce elde etmeyi beklediği faaliyet kârı, artı eksi 500 milyon Euro yanılma payı ile 8.2 milyar Euro tutarındaydı.

Tüm iş segmentleri 2012 yılında iki haneli büyüme yakaladı. Mal ve Kaza sigortası segmenti, doğal felaketlere bağlı zararlardaki azalma da dahil olmak üzere risk değerlendirme ve fiyatlandırma sonucundaki iyileşmeden olumlu etkilendi. Hayat ve Sağlık sigortası segmenti istikrarlı grafiğini sürdürdü ve faiz oranlarının düşük olduğu son derece rekabetçi ve zorlu bir ortamda ayakta kalmayı başardı. Varlık Yönetimi segmenti, mükemmel bir yılı daha geride bıraktı.

2011 yılında 2,5 milyar Euro olarak gerçekleşen hissedarlara ait net kâr, 2012 yılında yüzde 103,1 gibi iki katın üzerinde bir artışla 5,2 milyar Euro'ya yükseldi.  Yunanistan ülke borcu ve özellikle de finansal yatırımlar, 2011 yılında elde edilen sonuçları olumsuz yönde etkilemişti.

Allianz'ın 2011 yılında 44,91 milyar Euro olarak gerçekleşen özsermayesi, 2012'de 53,55 milyar Euro'ya yükseldi. 2011 yılının sonunda yüzde 179 olarak gerçekleşen grup ödeme gücü oranı, 2012 yılının sonunda yüzde 18 oranında artış göstererek yüzde 197 olarak gerçekleşti.

Yönetim Kurulu, Allianz SE İdare Kurulu'na hisse başına 4,50 Euro kâr payı ödenmesini teklif edecek.

Allianz SE CEO'su Michael Diekmann, "Yılın ilk üç çeyreğinde işlerimizi o kadar geliştirdik ki faaliyet kârı beklentimizi yukarı yönlü revize ettik. Sandy kasırgasının olumsuz etkisine rağmen, beklediğimizin de üzerinde bir performans gösterdik," şeklinde konuştu ve ekledi,  "Elde ettiğimiz sonuçlar, iş modelimizin, finansal krizin neden olduğu çeşitli sıkıntıları aşma konusunda ne kadar etkili ve kâr payı politikamız da işimizin ne kadar sürdürülebilir ve devamlı olduğunu gösteriyor.  Allianz SE İdare Kurulu'na yüzde 40'lık bir ödeme oranına tekabül eden hisse başına 4,50 Euro kâr payı ödenmesini teklif etmemizin nedeni de zaten bu."

Mal ve kaza sigortası segmentinde primler ve kârlar artıyor

Mal ve kaza sigortası segmentinde brüt yazılan prim 2012 yılında 46,9 milyar Euro'ya ulaşarak bir yıl önceki aynı dönemde elde edilen 44,8 milyar Euro'ya göre yüzde 4,7 artış sağladı. Yabancı para ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında, dahili gelir artışında gerçekleşen yüzde 2,5'lik artışta, fiyatların ve satış hacminin neredeyse eşit oranda etkili olduğu ortaya çıkıyor. Sigorta primleri, başta Avustralya, Allianz Global Corporate & Specialty küresel birimi ve Latin Amerika bölgesi başta olmak üzere, hemen hemen tüm pazarlarda arttı. Almanya da birkaç yılın ardından ilk defa gelirlerini artırdı.

Mal ve kaza sigortası segmentinin dönemsel faaliyet kârı 2011 yılındaki 4,2 milyar Euro'ya kıyasla yüzde 12,5 artarak 4,7 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bunun ana nedeni, risk değerlendirme ve fiyatlandırma sonucunda gerçekleşen 701 milyon Euro'luk önemli artış ile birlikte hasar-prim oranındaki iyileşmedir.

2012 yılı boyunca neredeyse bütün pazarlarda bileşik rasyo yüzde 100'ün oldukça altındaydı. 2011 yılında yüzde 97,8 olarak gerçekleşen bileşik rasyo, 2012 yılında yüzde 1,5 puan iyileşme göstererek yüzde 96,3 olarak gerçekleşti. Sandy kasırgasının olumsuz etkilerine rağmen, doğal felaketlerin hasar-prim oranına katkısı yüzde 1,7 puanla sınırlı kaldı ki bu oran bir önceki yıl yüzde 4,4 puan olarak gerçekleşmişti. 2011 yılında yüzde 74,1 olarak gerçekleşen yıllık kaza-hasar oranı, 2012 yılında yüzde 71,2'ye geriledi. 2011 yılında yüzde 27,9 olarak gerçekleşen gider oranı ise 2012 yılında önemli bir değişiklik göstermedi ve yüzde 28,0 olarak gerçekleşti.

Allianz SE CFO'su Dieter Wemmer, "Primlerde sağladığımız güçlü artış ve özellikle önemli Avrupa pazarlarında yaşanan canlanma beni yüreklendiriyor. Bu gelişmeler, cazip bir risk ortağı olduğumuzu gösteriyor," dedi ve ve ekledi,  "Doğal felaketlerin gerçekleşme riskini azaltamayız, ancak müşterilerimizin korunmasına yardımcı olabiliriz."

Hayat ve Sağlık sigortası segmenti, zorlu koşullara göğüs geriyor

Hayat ve Sağlık sigortası segmenti, zorunlu primlerde istikrarlı seyrini sürdürdü. 2011 yılında 52,9 milyar Euro olarak gerçekleşen zorunlu prim geliri, 2012 yılında 52,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Pazar, özellikle yatırım odaklı ürünler göz önünde bulundurulduğunda zorlu bir 2012 yılını geride bıraktı.

2011 yılında 2,4 milyar Euro olarak gerçekleşen faaliyet kârı, 2012'de yüzde 22,1 oranında artış göstererek 3,0 milyar Euro'a ulaştı. Bunda özellikle faaliyet yatırım gelirlerinin önceki yıla göre daha yüksek ve değer kayıplarının da önceki yıla göre daha düşük olmasının önemli rolü oldu.

Varlık tabanındaki büyümenin görece daha düşük getirilerin etkisini dengelemesi sonucunda faiz gelirleri ve benzeri gelirler de yükseldi. 2011 yılında 431,1 milyar Euro olarak gerçekleşen işletme varlık tabanı, 2012 yılında 475,9 milyar Euro'ya yükseldi.

2011 yılında yüzde 2,3 seviyesinde olan yeni iş geliştirme oranı, 2012 yılında 1,8 olarak gerçekleşti ki bu, düşük faiz oranı ortamının etkisini sürdürdüğüne işaret etmektedir.  Bunun sonucunda, 2011 yılında 940 milyon Euro olan yeni işlerin toplam değeri, 2012 yılında 790 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

Dieter Wemmer, "Hayat ve Sağlık sigortası segmentinde, bir yıl önceki beklentilerimizin ötesinde sonuçlar elde ettik. Özellikle düşük faiz oranı ortamının etkisini sürdürdüğü, ekonomik büyümenin durduğu ve hükümetlerin finansal baskı önlemleri uyguladığı bir dönemde olduğumuz düşünüldüğünde, elde ettiğimiz bu sonuçtan gayet memnun olmamız gerektiğini düşünüyorum," dedi ve ekledi, "Bu segmentte geçen yıl müşterilerimize 20 milyar Euro'nun üzerinde ödeme yaptık. Elde ettiğimiz sonuçlar müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sadece kısa vadede değer yarattığımızı doğrulamıyor, fakat aynı zamanda iş modelimizin sürdürülebilir olduğunu da teyit ediyor.

Varlık Yönetimi segmenti mükemmel bir yılı daha geride bıraktı.

Allianz'ın Varlık Yönetimi segmenti, 2012 yılında pazardaki en güçlü performanslardan birine imza attı. 2011 yılında 5,5 milyar Euro olarak gerçekleşen net ücret ve komisyon geliri, 2012 yılında yüzde 23,1 oranında artarak 6,7 milyar Euro'ya ulaştı. İç büyüme, yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

2011 yılında 2,3 milyar Euro olarak gerçekleşen faaliyet kârı, 2012 yılında yüzde 33,6 oranında artarak 3,0 milyar Euro?ya ulaştı. İç büyüme, yüzde 24,9 olarak gerçekleşti. 2011 yılında yüzde 59,0 olarak gerçekleşen maliyet-gelir oranı, 2012 yılında iyileşmeye devam ederek yüzde 55,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yıl için belirlenen yüzde 65'lik hedefin çok çok altındadır.

2011 yılının sonu itibarıyla 1,66 trilyon Euro olarak gerçekleşen yönetilen toplam varlıklar, 2012 yılı sonu itibarıyla yüzde 11,8 oranında artış göstererek 1,85 trilyon Euro'ya ulaştı. 2011 yılında 1,29 trilyon Euro olarak gerçekleşen yönetimdeki üçüncü taraf varlıkları, 2012 yılında 1,44 trilyon Euro'ya yükseldi.

2011 yılında 38,3 milyar Euro olarak gerçekleşen üçüncü taraf net girişleri de 2012 yılında güçlü bir artış göstererek 113,6 milyar Euro'ya ulaştı. Bu net girişlerin bölgesel dağılımı, Avrupa'nın yaptığı katkının üç kattan fazla artarak toplamdan yaklaşık üçte bir pay alması sonucunda daha dengeli hale geldi.

Dieter Wemmer, "Allianz Varlık Yönetimi şirketi, dünyanın önde gelen varlık yöneticileri arasındaki konumunu güçlendirerek bugün grubumuzun faaliyet kârının neredeyse üçte birini temsil eder hale geldi ki bu mükemmel bir başarı," dedi ve ekledi, "İşimizi yeniden yapılandırarak tam bir başarı sağladık. Bu sayede profillerini geliştiren Allianz Global Investors ve PIMCO, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine bugün çok daha iyi şekilde hizmet edebiliyor."

Tahmin 2013

2013 yılı ile ilgili tahminlerini paylaşan Michael Diekmann, "Euro bölgesinde istikrarın ilk işaretlerini görüyor gibiyiz. Bazı gözlemciler, yılın sonuna doğru dünya ekonomisinin az da olsa yeniden bir ivme kazanacağı görüşündeler. Bununla birlikte, faiz oranlarının düşük seyretmeye devam etmesi bekleniyor ve önümüzde hâlâ, başta ülke borcu seviyeleri ve gelişmiş pazarlarda büyümenin zayıf kalması olmak üzere pek çok belirsizlik var," dedi ve şöyle devam etti,

"Yine de Allianz'ın 2013 yılında da kârlılığını sürdüreceğinden ve müşterilerimiz ve hissedarlarımız için güvenli bir liman olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. İyimserlikte ihtiyatı elden bırakmadan, doğal felaketlerin ve sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların beklenen seviyeleri aşmayacağını varsayarsak, 2013 yılında artı eksi 500 milyon Euro yanılma payıyla 9,2 milyar Euro faaliyet kârı elde etmeyi beklediğimizi söyleyebiliriz. 2013 yılının başında hayata geçirdiğimiz yeniden yapılandırma masrafları sunumunun etkilerinden arındırıldığında, bu beklentinin 2012 yılında elde ettiğimiz güçlü faaliyet kârı ile tutarlı olduğunu düşünüyorum."