Allianz Grubu 2020’ye
COVID-19’a rağmen güçlü başladı

27 Mayıs 2020

Allianz Grubu, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisine rağmen 2020’ye başarılı finansal sonuçlarla giriş yaptı. Yılın ilk çeyreğinde kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi yüzde 3,7 olarak gerçekleşen Allianz Grubu, 2,3 milyar avro faaliyet kârı elde etti. Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete “2020'nin ilk çeyreği, bu benzeri görülmemiş koşullarda Allianz'ın dayanıklılığını gösterdi” dedi.

Dünya sigorta devi Allianz Grubu, finansal piyasalarda COVID-19 kaynaklı çalkantılar ve yavaşlayan ekonomiye rağmen, iyi çeşitlendirilmiş iş portföyü ve sağlam bilançosu ile Korona krizini doğru bir şekilde yöneterek 2020'nin ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde etti. Allianz Grubu’nun kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi hayat ve sağlık sigortaları segmentinin ve de diğer segmentlerin desteğiyle yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılı ilk çeyrekte 40,3 milyar avro olan toplam gelir, yüzde 5,7 artarak 42,6 milyar avroya yükseldi. Allianz’ın faaliyet kârı ise bu dönemde yüzde 22,2 düşüşle 3 milyar avrodan 2,3 milyar avroya geriledi.

Allianz Grubu artı eksi 500 milyon avro yanılma payıyla 12 milyar avro olan 2020 faaliyet kârı hedefini, mevcut COVID-19 pandemisinin neden olduğu makroekonomik gelişmeye ilişkin belirsizlikler ve Grubun işletme birimlerinin güncellenmiş finansal planları nedeniyle geri çekti. 2020 için yeni kâr hedefinin; Korona krizinin etkisi daha iyi değerlendirilebildiğinde, gözden geçirilmiş planlamanın tamamlanması ile yeniden açıklanacağı bildirildi. Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete 2020 yılı ilk çeyrek rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2020'nin ilk çeyreği, bu benzeri görülmemiş koşullarda Allianz'ın dayanıklılığını gösterdi. Allianz'ın operasyonel hazırlığı ile, çalışanlarımızın ve bu zorlu durumda bile müşterilerimiz için en yüksek hizmet seviyelerini sağlayan bilgi teknolojileri birimimizin özverisi ile gurur duyuyorum. Bunlar hepimiz için sınav zamanı, ama bu zorluğu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.”

Varlık Yönetimi segmentinde yönetime bağlı gelirlerin artması ile faaliyet kârında güçlü bir artış kaydeden Allianz, elementer sigorta segmentinde ise doğal afetlerden kaynaklanan yüksek talepler ve COVID-19 ile ilgili kayıplar nedeniyle faaliyet kârında düşüş yaşadı. Hayat ve sağlık sigortaları segmentinin faaliyet kârında pazardaki gerilemenin etkisiyle yaşanan azalma ise yatırım marjını ve ertelenmiş satın alma maliyetlerini etkiledi. Hissedarlara ait net kâr, düşük faaliyet kârının etkisiyle yüzde 28,9 oranında azalarak 1,4 milyar avroya geriledi. Faaliyet dışı sonuç, Allianz Popular'ın satışından elde edilen gelirler COVID-19’a bağlı piyasa etkileri dengelenmesinin ötesinde olumsuz bir tablo çizerken daha düşük bir vergi oranı kısmen dengeleme etkisi yarattı. Allianz’ın ilk çeyrekteki Hisse Başına Kârı (EPS) yüzde 27,8 oranında azalarak 3,36 avroya geriledi. Özsermaye Kârlılığı (ROE) yüzde 9,3 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonunda yüzde 212 olan Solvency II sermaye yeterlilik oranı ise 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 190’a geriledi.

 

Elementer sigortanın ciro büyümesinde Allianz Türkiye de etkili oldu

Elementer sigortada toplam gelirlerini 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,2 artırarak 20,3 milyar avroya yükselten Allianz’ın bu alandaki, kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi, yüzde 3,3'lük pozitif fiyat etkisi ve yüzde 1.4'lük negatif hacim etkisiyle toplam yüzde 1,8 oldu. Büyümede AGCS, Allianz Asya Pasifik ve Allianz Türkiye ana faktörler olarak gösterildi. Bu segmentteki faaliyet kârı, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 29,1 oranında azalarak 1,0 milyar avroya geriledi. Teknik kâr, doğal afetler ve COVID-19 etkilerinden kaynaklanan kayıpların artmasıyla baskılandı. Yüksek talepler, gider oranındaki güçlü iyileşme ile kısmen dengelendi. Birleşik oran ise 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre 4,1 puan artarak yüzde 97,8'e yükseldi. COVID-19’un elementer sigorta segmentinde faaliyet gösterme koşullarını ağırlaştırdığını belirten Allianz Grubu CFO’su Giulio Terzariol sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, “Doğal afetler ve COVID-19 etkilerinden arındırılmış birleşik rasyo oranımız, müşterilerimizle birlikte bu krizde başarılı bir şekilde ilerleme hedefimiz doğrultusunda teknik kâr ve hasar yönetiminde teknik mükemmelliğe odaklanmaya devam etmemizle birlikte yüzde 94 olarak gerçekleşti” dedi.

Hayat ve sağlık sigortalarında finansal piyasalardaki dalgalanmalara dayanıklı sonuçlar

Hayat ve sağlık sigortalarında 2019 yılının ilk çeyreğinde 17,6 milyar avro olan yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP) 2020 yılının ilk çeyreğinde 18,0 milyar avroya yükseldi. Çoğunlukla İtalya'daki birikimli hayat sigortası ürünleri ile Almanya’daki sermaye verimliliği yüksek hayat sigortası ürünlerinin satışındaki artış, primdeki büyümenin başlıca nedenleri oldu. Fransa'daki birikimli hayat ürünlerinin satışındaki azalma ise yukardaki olumlu etkilerle fazlasıyla kompanse edildi. Yeni iş kârlılığı (NBM), düşen faiz oranlarının etkisiyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,5’ten 2,7'ye geriledi. Yeni işlerden elde edilen gelir (VNB), 2020 yılının ilk çeyreğinde 609 milyon avrodan 494 milyon avroya düştü. Düşük faiz ortamındaki olumsuz etkiler satışların artışı, ürünlerdeki geliştirmeler ve kârlılığı yüksek ürünlere yönelimin sürmesi ile kısmen kompanse edildi. Hayat ve sağlık sigortalarında 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârı 1,1 milyar avrodan 0,8 milyar avroya düştü. Gerilemenin başlıca nedeni, ağırlıklı olarak piyasalardaki gerilemeyi takiben azalan yatırım marjları oldu. Bunun yanı sıra, yüksek riskten korunma maliyetleri ile özellikle ABD'deki ertelenmiş satış ve komisyon giderlerinin değişimi de düşüşte etkili oldu. Olumsuz etkilerin bir kısmı ise artan teknik kâr marjı ile kısmen kompanse edildi. Giulio Terzariol konuyla ilgili şöyle konuştu: “Hayat ve sağlık sigortaları segmentimizdeki yeni iş kârlılığı, 2020'nin ilk çeyreğinde iyi bir seviyede gerçekleşti ve satışlar tercih ettiğimiz branşlarda yoğunlaştı. Öte yandan, faaliyet sonuçlarımız finansal piyasalardaki türbülansları da yansıtmaktadır. Hayat ve sağlık sigortaları segmentimizin dayanıklılığı ile yarattığı değerin devamı için ürün yelpazemizi ve varlıklarımızı aktif olarak yönetmeye devam ediyoruz.”

 

Fon yönetiminde faaliyet kârı yüzde 19 arttı

Fon yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019 sonuna kıyasla 129 milyar avro azalarak 1.557 milyar avroya geriledi. Bu gerilemeye, büyük ölçüde Mart ayında olmak üzere olumsuz piyasa koşullarının negatif 107,6 milyar avroluk etkisi ve 46,4 milyar avroluk net çıkışlar neden oldu. 25,0 milyar avroluk pozitif kur farkı ise bu olumsuz etkileri belirli ölçüde kompanse etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde fon yönetimindeki toplam varlıklar 2.134 milyar avroya gerilerken, gider-gelir oranı (CIR) 2019'un ilk çeyreğine göre 2,0 puan azalarak yüzde 61,7 oldu. Daha yüksek seyreden grup dışı ortalama fon büyüklüğü, ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ile fon büyüklüğü kaynaklı gelir marjlarındaki artış gelir-gider oranındaki iyileşmede etkili oldu. Sonuç olarak, faaliyet kârı, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 18,6 oranında artarak 679 (önceki 573) milyon avroya yükseldi.