2018 yılında hedeflerine başarıyla ulaşan Allianz Grubu 2019’a da güçlü finansallarla başladı. Yılın ilk çeyreğinde faaliyet kârını yüzde 7,5 artırarak 3 milyar avroya ulaştıran Allianz, kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesini de yine aynı şekilde yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleştirdi. Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, yılın ilk çeyreğinde elde edilen sonuçların 2019 yılsonu hedefleriyle uyumlu ilerlediğini söyledi.

Dünya sigorta devi Allianz, 2019’un ilk çeyreğinde elde ettiği güçlü sonuçlarla başarılı performansını sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşen Allianz, toplam gelirlerini yüzde 9,1 artırarak 40,3 milyar avro seviyesine ulaştırdı. Allianz, faaliyet kârını, elementer sigortalar segmentinde görülen güçlü prim büyümesi, doğal afet kaynaklı hasarların azalması ve genel gider oranında yaşanan iyileşme sonucunda yüzde 7,5 artırarak 3,0 milyar avroya çıkardı. 2019 yılsonu faaliyet kârı hedefi 11,5 milyar avro (artı-eksi 500 milyon avro) olarak belirlendi. Öte yandan yapılan yatırımlara bağlı olarak artan giderlerin etkisiyle fon yönetimi segmentinin faaliyet kârında bir miktar düşüş yaşandı.

2019 ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete elde edilen güçlü sonuçlar sayesinde grubun, 2019 yıl sonu hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Baete, “Müşterilerimiz, kalite ve hizmet arayışında. Bizler de tutarlı bir şekilde bu iki konuya odaklanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hissedarlara ait net kârını yüzde 1,6’lık artışla 2,0 milyar avro, hisse başına kârını ise yüzde 4,5 artırarak 4,65 avro değerine ulaştıran Allianz Grubu’nun yıllık bazda özsermaye kârlılığı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Solvency II sermaye yeterlilik oranı, mevcut hisse geri alış programı ile mevzuat ve model değişikliklerinin de etkisiyle yüzde 218 gibi tatminkâr bir seviyede gerçekleşti. 14 Şubat 2019'da 1,5 milyar avro tutarında yeni bir hisse geri alış programının duyurusunu yapan Allianz, 31 Mart 2019 itibarıyla tedavüldeki hisse senetlerinden oluşan sermayenin yüzde 0,7'sine karşılık gelen 2,8 milyon adet hisse satın aldı.

Elementer sigortalar sağlıklı büyüdü

2019’un ilk çeyreğinde Allianz’ın elementer sigortalar segmentindeki toplam geliri yüzde 6,3'lük artışla 19,5 milyar avro değerine yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme ise yüzde 2,8 hacim ve yüzde 1,8 fiyat etkilerinin de katkısıyla toplamda yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Allianz Partners, Almanya ve AGCS başta olmak üzere pek çok ülkede dönemsel büyüme gözlendi.

Elementer sigortalar segmentinin faaliyet kârı, 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 14,2 oranında artarak 1.455 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu artışın ana nedeni olarak hem güçlü prim büyümesi hem de doğal felaketlerden kaynaklanan hasarların azalmasının yanı sıra, gider oranında yaşanan iyileşme ve finansal yatırımlar gösterildi. Elementer branşta birleşik rasyo yüzde 1,1'lik iyileşmeyle yüzde 93,7 olarak gerçekleşti.

Allianz SE CFO’su Giulio Terzariol, elementer iş segmentinin ilk çeyrekte sağlıklı büyüme kaydetmesinin, Allianz’ın küresel şirket yapısının iyi konumlanmasının bir yansıması olduğunu söyledi. Terzariol, “Bu segmentteki sağlıklı gelir büyümesinden memnuniyet duyuyorum. Güçlü bileşik rasyo, üretkenliği artırmaya yönelik sürekli çabalarımızla iyi bir şekilde destekleniyor” dedi.

Hayat ve sağlık sigortalarında yeni işlerden elde edilen gelir yüzde 25 arttı

Hayat ve Sağlık Sigortalarında yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP), Almanya ve ABD'deki hayat sigortası iş kolunda yaşanan satışlardaki artışın etkisiyle 2019'un ilk çeyreğinde 17,6 milyar avro değerine ulaştı. Yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen yeni iş kârlılığıyla (NBM) birlikte, yeni işlerden elde edilen gelir (VNB) yüzde 25 artarak 609 milyon avro oldu. Söz konusu iş kolunda yatırım geliri marjındaki düşüş, yüksek masraf kesintileri, yüksek ücret gelirleri ve olumlu düzeltme farklarıyla dengelendi ve faaliyet kârı yüzde 2,5 artışla 1.096 milyon avro olarak gerçekleşti. Giulio Terzariol sonuçlara ilişkin şöyle konuştu: "Hayat ve Sağlık iş kolundaki büyüme mükemmel seviyede. Üstelik bu iş kollarındaki güçlü yeni iş kârlılığı da devam ediyor. Yeni iş değeri ve faaliyet kârındaki artış, yılsonu hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor.”

Fon yönetiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı

Fon yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 31 Aralık 2018 tarihi ile kıyaslandığında, 2019'un ilk çeyreğinde 112 milyar avro artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,548 milyar avro değerine ulaştı. Bu değere 60,9 milyar avro tutarındaki olumlu piyasa etkileri ve 17,8 milyar avro tutarındaki güçlü net girişler sayesinde ulaşıldı. Olumlu kur farkı etkisi ve Gurtin Municipal Bond Management şirketinin satın alınmasının tamamlanması da artışa katkıda bulundu. Yönetilen toplam fon büyüklüğü, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,101 milyar avro değerine ulaştı.

Gider-gelir oranı (CIR) iş kolunun büyümesi için yapılan yatırımlar ve 2019 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârının yüzde 3,7 azalarak 573 milyon avro seviyesine gerilemesinin etkisiyle yüzde 1,8 puanlık artışla yüzde 63,7'ye çıktı. Fon yönetimi branşının net girişte yaşanan pozitif gelişme ile desteklenerek iyi bir direnç gösterdiğini dile getiren Giulio Terzariol “Toplam fon yönetiminin ilk çeyreğin sonunda en yüksek seviyeye ulaşmış olması, güçlü gelir gelişimine işaret ettiği için memnuniyet verici" diye konuştu.