Allianz Grubu 2016’da 10,8 milyar Euro faaliyet karı elde etti

2016 Yılında Öne Çıkanlar: 

 

 • 2016 faaliyet kârı, yüzde 0,9'luk artışla, hedef aralığın üst sınırına yakın bir değerde, 10,8 milyar Euro olarak gerçekleşti
 • Hissedarlara ait 2016 yılı net kârı, yıllık yüzde 4'lük bir artışla 6,9 milyar Euro'ya ulaştı 
 • Solvency II’ye göre sermaye yeterlilik oranı, 31 Aralık 2016 itibarıyla yüzde 218 olarak gerçekleşti. Bu oran bir yıl önce yüzde 200 seviyesindeydi
 • Yönetim Kurulu, temettü ödemelerini hisse başına 7,30 Euro'dan 7,60 Euro'ya çıkarmayı önerdi
 • Allianz, 3 milyar Euro'luk bir hisse geri alım programı başlatacak
 • 2017 faaliyet kârı hedefi, beklenmedik durumlar hariç tutulduğunda 10,8 milyar Euro olarak belirlendi (+/- 500 milyon Euro)
 • Çeyrek faaliyet kârı, yıllık yüzde 9,3'lük artışla 2,8 milyar Euro'ya yükseldi
 • Hissedarlara ait 4. çeyrek net kârı, yıllık yüzde 23'lük artışla 1,7 milyar Euro'ya ulaştı
 • Çeyrek bileşik rasyosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre iyileşti; yüzde 96,2'den yüzde 94'e geriledi.
 • Çeyrekte hayat branşı yeni iş kârlılığı, yüzde 2,9'la gücünü korudu
 • Çeyrekte PIMCO’ya net fon girişi 5,9 milyar Euro olarak gerçekleşti
 • Fon yönetimindeki 4. çeyrek gider-gelir oranı, yüzde 1,7 puan iyileşme göstererek yüzde 61,4 olarak gerçekleşti
 • Çeyrekte elementer sigortalarda, büyümeye en çok katkı veren şirketler Almanya, Türkiye ve Allianz Worldwide Partners oldu

 

4. Çeyrekte Öne Çıkanlar:

Piyasa değeri olarak Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi Allianz, tüm iş segmentlerinin katkılarıyla 2016'da 10,8 milyar Euro faaliyet karı ile hedef aralığın üst sınırına yakın bir sonuç elde etti. En güçlü sonuçlar Hayat ve Sağlık segmentinde elde edildi.. Bu sonuç, yıllık faaliyet kârı bazında üst üste beşinci artışı oldu. 

En güçlü artış, faaliyet kârı yüzde 9,3 artışla 4,1 milyar Euro'ya yükselen Hayat ve Sağlık segmentinde gerçekleşti. Artan yatırım gelirleri, bu sonucu destekleyen başlıca faktör oldu. Yeni iş kârlılığı 2015 yılındaki yüzde 2,2 seviyesinden 2016 yılında yüzde 2,7'ye çıktı. Bu sonuç Allianz'ın, faiz oranlarının düşük seyrettiği bir ortamda stratejik değişiklikleri hızlı ve kârlı bir şekilde uygulayabildiğini gösteriyor.

Elementer Sigorta segmentinde faaliyet karı, teknik karın artmasına rağmen, başta düşük seyreden yatırım getirileri nedeniyle yıl içinde yüzde 4,2 geriledi. Segmentin, teknik kârlılığını ölçen bileşik rasyosu, kısmen doğal afetler kaynaklı tazminat taleplerinin düşük olmasına bağlı olarak yüzde 0,3 puanlık iyileşmeyle yüzde 94,3 olarak gerçekleşti.

PIMCO'nun 2016'nın ikinci yarısında üst üste iki çeyrekte net fon girişi elde etmesi sonucunda, fon yönetimi segmentinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Esas olarak pozitif piyasa koşulları sayesinde, toplam fon büyüklüğümüz yüzde 6,1 artışla yıl sonunda 1.871 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, varlık yönetimi ve getiri performansı ücretlerindeki düşüş, faaliyet kârında yüzde 4'lük azalmaya yol açtı. Mali disiplin, varlık yönetimi segmentinin gider-gelir oranını yüzde 64,5'ten yüzde 63,4'e gerileterek iyileşme sağladı.

Hissedarlara ait net kârın 2015'e göre yüzde 4 artması, Allianz'ın, hisse başına temettü ödemelerini 7,60 Euro'ya yükseltmesinde belirleyici rol oynadı. Allianz ayrıca 12 aya yayılacak bir süreçte 3 milyar Euro'luk hisse geri alımı yapacak. Bu tutar, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 4,2'sine tekabül ediyor. Allianz, 2016'da uygulamaya koyduğu Yenilenme Ajandası ile 2018 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyor. 

Baete: Başarılarla dolu bir yıl daha

Allianz SE CEO’su Oliver Baete, " Yenilenme Ajandası odaklı çalışmalarımızın meyvelerini 2016 yılında almaya başladık ve bunun neticesinde harika bir yıl geçirdik. Çalışanlarımızın katkıları sayesinde tüm segmentlerde iyi performans gösterdik. Ayrıca sağlam sermaye tabanımız da güçlü bir konumda olmamızı sağlıyor." şeklinde konuştu ve ekledi, "2016 iyisiyle kötüsüyle sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Birçok beklenti gerçekleşmedi. Artan jeopolitik belirsizlik ve piyasa volatilitesi nedeniyle 2017 yılı için doğru tahminde bulunmak daha da güçleşti. Yine de faaliyet kârımızı hedeflediğimiz dilime yükselteceğimizden eminiz. Allianz Grubu olarak 2017'de de, beklenmedik olaylar, krizler veya doğal afetler hariç tutulduğunda artı eksi 500 milyon Euro belirsizlik payıyla 10,8 milyar Euro faaliyet kârı elde etmeyi hedefliyoruz."

Allianz kullanmadığı sermayeyi hissedarlarına iade edecek

Allianz SE, 2014 ile 2016 arasındaki dönemde grubun inorganik büyüme için ayırdığı rezervden kullanmadığı sermayeyi iade etmek için daha önceden duyurduğu plan kapsamında, 3 milyar Euro'luk bir hisse geri alım programını başlatmaya karar verdi. Bu tutar, 10 Şubat 2017'deki hisse başına 156,85 Euro'luk kapanış fiyatı baz alındığında, yaklaşık 19,1 milyon hisseye veya sermayenin yüzde 4,2'sine tekabül ediyor.

Hisse geri alım programının 17 Şubat 2017'de başlaması ve en fazla 12 ay sürmesi öngörülüyor. Allianz SE, geri satın alınan hisseleri iptal edecek ve program güncellemelerini düzenli olarak yayınlayacak. Programın planlandığı şekilde tam olarak uygulanması, Solvency II’ye göre minimum yüzde 160'lık bir sürdürülebilir sermaye yeterlilik oranına bağlı.

Daha esnek bir sermaye yönetimi

Allianz Grubu, sermaye yönetimiyle, cazip getiri oranları ile kârlı büyümeye yatırım arasında sağlıklı bir denge kurmayı hedefliyor. Allianz Grubu, 2014'te hissedarlara kâr payı dağıtım oranını, hissedarlara ait net kârın yüzde 50'si olarak belirlemişti. Ayrıca Grup, inorganik büyüme için her yıl, hissedarlara ait net kârın yüzde 20'sini yedek akçe olarak ayırıp ve 2016'nın sonundan itibaren her üç yılda bir kullanılmayan akçeyi hissedarlara dağıtmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu ve Teftiş Kurulu, daha fazla esneklik için Grup sermaye yönetimini sadeleştirme kararı aldı. Gelecekte, Grubun hissedarlara ait net kârının yüzde 50'si temettü olarak ödenmeye düzenli şekilde devam edecek. Allianz aynı zamanda, düzenli hisse başına temettü seviyesini, en az bir önceki yıl ödenen seviyede tutmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, Allianz artık, inorganik büyümeye ayırdığı bütçeyi, hissedarlara kâr payı dağıtımına bağlamak istemiyor. Bunun yerine, net kârın yarısının mali büyümenin finansmanı için kullanılması veya hissedarlara esnek şekilde ödenmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun için, Solvency II’ye göre yüzde 160'ın üstünde sürdürülebilir bir sermaye yeterlilik oranı yakalamak gerekiyor.

Wemmer: Tüm segmentlerdeki başarımız üst üste beşinci kez yıllık faaliyet karı artışının sebebi

2016 yılı faaliyet kârı, bir yıl öncesine göre yüzde 0,9'luk artışla, 10,8 milyar Euro olarak hedef aralığın üst sınırına yakın bir değerde gerçekleşti. Hayat ve Sağlık segmentinin faaliyet kârı, büyük oranda yatırım getirilerindeki artışa bağlı olarak, yüzde 9,3 artarak net kâr artışını destekledi.

Faaliyet dışı zarar, Güney Kore’deki bağlı ortaklığın satılmasından gelen negatif etkiye rağmen, bir önceki yıla göre değişmedi. Hissedarlara ait net kâr yüzde 4'lük artışla 6,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Hisse Başına Kazanç (HBK) yüzde 4 artarak 15,14 Euro'ya yükseldi.

Özsermaye kârlılığı, özsermayenin gelirlerden hızlı artmasıyla birlikte 2016'da yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. (2015'te yüzde 12,5).

Faaliyet kârı, 4. çeyrekte yüzde 9,3 artarak 2,8 milyar Euro'ya yükseldi., Faaliyet kârının yüzde 16,4 oranında yükseldiği Elementer Sigorta segmentindeki güçlü teknik kâr bu sonucun elde edilmesinde büyük rol oynadı.

Ayrıca iyileşen faaliyet dışı kâr performansı, 4. çeyrekte yüzde 23 artışla 1,7 milyar Euro'ya yükselen hissedarlara ait net kâr artışını da destekledi. Çeyrek dönemde gerçekleşen Hisse Başına Baz Kazanç (HBK) 3,83 (geçen sene 3,12) Euro'ya çıktı.

Solvency II’ye göre sermaye yeterlilik oranı, 31 Aralık 2015'te yüzde 200 seviyesindeyken 2016 yıl sonu itibarıyla yüzde 218'e yükseldi. İşletme sermayesi artışı ve Kore hayat sigortası operasyonlarımızın satılması, bu sonucun elde edilmesinde büyük rol oynadı.

Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, "Allianz, yönetimin yeni bir temettü artışı yapmasına neden olan zorlu piyasa koşullarına rağmen 2016'yı harika bir şekilde noktaladı. Şirket, beşinci kez üst üste yıllık faaliyet kârı artışı elde etti. Tüm iş segmentlerinde gerçekleşen pozitif gelişmeler bu sonucu destekledi ve grubun, 2018 Renewal Agenda hedeflerini gerçekleştirmesine imkan sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

1Bu karar, yönetimin mevcut düşüncesini ortaya koyuyor ve gelecekte revize edilebilir. Ayrıca herhangi bir yıldaki temettü ödemesi kararı için yönetim kurulu ve teftiş kurulu tarafından özel olarak bir temettü teklifi yapılması gerekeceği ve bu nedenle de her iki kurulun o günün koşulları çerçevesinde gerekli görmeleri halinde, bu politikadan ayrılmayı tercih edebilecekleri ve yine kararın yıllık genel kurul tarafından onaylanması gerekeceği unutulmamalıdır.

Elementer Sigortalar: Dönemsel büyüme 2016'da istikrarını korudu

2016'da prim üretimi 51,5 (geçen sene 51,6) milyar Euro seviyesinde istikrarını korudu. Özellikle Türkiye, Almanya ve Allianz Worldwide Partners'daki olumlu gelişmeler doğrultusunda, kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme yüzde 3,1 ile güçlü istikrarını sürdürdü.2016 faaliyet kârı, düşük yatırım gelirleri sonucunda 2015'e göre yüzde 4,2 gerileyerek 5,4 milyar Euro olarak gerçekleşirken bir yıllık bileşik rasyo 0,3 puan iyileşerek yüzde 94,3 olarak gerçekleşti.

Elementer sigortalarda prim üretimi, 4. çeyrekte yüzde 2,4 artışla 11,2 milyar Euro'ya yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkileri hariç tutulduğunda, dönemsel büyüme yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Yüzde 2'lik hacim artışı ve yüzde 1,6'lık fiyat artışı etkisi, bu sonuca katkı sağladı.

Elementer sigortalar faaliyet kârı 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 1,4 milyar Euro'ya yükseldi. Doğal afetler kaynaklı tazminat taleplerinin daha az olması, teknik kârı iyileştirdi. Bileşik rasyo yüzde 2,3'lük bir iyileşme ile yüzde 94'e çıktı.

Dieter Wemmer, "4. çeyrekte Elementer Sigorta segmentinde büyüme sağladık. Hem hacim hem de fiyat, bu olumlu sonucu destekledi. Almanya'nın yanı sıra, Allianz Worldwide Partners ve Türkiye de bu büyümeye katkı sağladı" şeklinde konuştu ve ekledi, "2018 yılı için koyduğumuz yüzde 94 bileşik rasyo hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz".

Hayat ve Sağlık Sigortaları: 2016 yatırım gelirleri, faaliyet kârının artmasında baş rol oynuyor

Hayat ve sağlık sigortaları 2016 yılı faaliyet kârı, yüzde 9,3'lük artışla 4,1 milyar Euro'ya çıktı. Yüksek yatırım gelirleri, bu sonuçta etken oldu. Sermaye gereksinimi daha az olan ürünlere geçiş, yeni iş kârlılığında yüzde 2,7'lik artış şeklinde kendini gösterdi. Sonuç olarak yeni işlerden elde edilen gelir (VNB), 2015'e göre yüzde 21,7 oranında artarak 1,4 milyar Euro'ya yükseldi.

Almanya’da sigortalı gelirlerindeki artış (Allianz için gider doğuruyor) bir parça Amerika’da gerçekleşen yüksek yatırım gelirleriyle telafi edilse de, faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1,1 milyar Euro'ya geriledi

Çeyrek dönemde yeni işlerden elde edilen gelir oranı yüzde 6,4 oranında artarak 420 milyon Euro olarak gerçekleşti. Yeni iş kârlılığı yüzde 2,9 seviyesinde istikrarını korudu. Stratejideki değişimler nedeniyle, primler sermaye gereksinimi az olan ürünlere doğru kaydı. Ancak  piyasadaki getirilerin düşük olması sonuçlar üzerinde baskı oluşturdu.

Dieter Wemmer, hayat sigortaları özelinde "Müşterilerilerimiz için daha iyi getiriler sunan hayat ürünlerine doğru hızla geçiş yapıyoruz. Bu stratejik geçiş, 2016'nın son çeyreğinde yüzde 2,9'luk yeni iş kârlılığından da anlaşılacağı üzere hissedarlarımıza da avantaj sağladı" değerlendirmesinde bulundu. 

Varlık Yönetimi: PIMCO fon akışları 4. çeyrekte pozitif seyrini korudu, verimlilik arttı.

Grup dışı fon büyüklüğü 2016'da büyük oranda olumlu piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte 85 milyar Euro arttı. Faaliyet gelirleri  yüzde 7,1 düşüşle 6 milyar Euro'ya geriledi. Bu düşüşte ana etken azalan varlık yönetim ve performans ücretleri marjlarıdır. Beklendiği üzere faaliyet kârı 2016'da yüzde 4 gerileyerek 2,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Nitekim, gelirlerdeki düşüş faaliyet giderlerinin azaltılmasıyla kısmen telafi edildi. PIMCO'da personel maliyetlerindeki düşüş, segment içerisindeki faaliyet giderlerinin yaşanan yüzde 8,7'lik düşüşünde önemli rol oynadı. Gider-gelir oranı (CIR) bir önceki yıla göre yüzde 64,5'ten yüzde 63,4'e gerileyerek iyileşme gösterdi.

Yılın 4. çeyreğinde yavaş yavaş yükselişe geçen faaliyet kârı 640 milyon Euro olarak gerçekleşti. Segmentte düşük seyreden faaliyet giderleri, faaliyet gelirlerindeki düşüşü fazlasıyla telafi etti.

Varlık yönetimi işinin toplam gider-gelir oranı (CIR) yüzde 1,7 puan iyileşme ile çeyrek dönemde yüzde 61,4 seviyesine geriledi. Faaliyet giderlerindeki kesintilerden sağlanan tasarrufun gelirlerdeki düşüşten daha etkili oluşu bu sonucu sağladı.. PIMCO seviyesinde gider-gelir oranı yüzde 56,9 seviyesine gerileyerek iyileşme gösterdi (2015 4.çeyrekte:yüzde 60,2).

30 Eylül 2016'ya göre, grup dışı toplam fon büyüklüğü büyük oranda olumlu kur farkları sayesinde 34 milyar Euro artışla 4. çeyrek sonunda, 1.361 milyar Euro'ya çıktı.

PIMCO, 5,9 milyar Euro’luk giriş ve 4,2 milyar Euro’luk çıkış sonucu 1,7 milyar Euro’luk grup dışı net fon girişi sağladı.

Dieter Wemmer "4. çeyrek, grup dışı net fon girişlerinde üst üste ikinci kez pozitif sonuç elde ettiğimiz raporlama dönemi oldu. Bu, PIMCO'da işlerin yola girmeye başladığını gösteriyor. Özellikle değişken maliyetlere yönelik tasarruflar, gelirdeki düşüşü telafi etmemize ve faliyet kârını arttırmamıza yardımcı oldu” şeklinde konuştu.