İLK ÇEYREKTE GELİRLERİ YÜZDE 2,5, FAALİYET KÂRI YÜZDE 9,4 ARTTI

2017’nin ilk çeyreğinde toplam geliri 36,2 milyar avroya çıkan Allianz’ın faaliyet kârı da yüzde 9,4’lük bir artışla 2,9 milyar avroya ulaştı. Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, “Yıl içinde 10,8 milyar avro olan faaliyet kârı hedefini tutturacak biçimde 2017’ye başarılı bir başlangıç yaptık” dedi.

Dünya sigorta devi Allianz’ın 2017’nin ilk çeyreğinde gelirleri yüzde 2,5 artarak 36,2 milyar avroya ulaştı. Özellikle hayat, sağlık ve varlık yönetiminden gelen güçlü katkıların etkisiyle Allianz Grup’un faaliyet kârı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 yükselerek 2,9 milyar avroya çıktı. Yılın ilk çeyreğinde elementer sigorta alanındaki faaliyet kârı ise daha düşük teknik kâr sonucu azaldı.

2017’nin ilk çeyreğindeki sonuçları değerlendiren Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, “Öngörülemeyen olaylar, kriz ve doğal afetler hariç artı/eksi 500 milyon avro yanılma payıyla yıl içinde 10,8 milyar avro olan faaliyet kârı hedefini tutturacak biçimde 2017 yılına başarılı bir başlangıç yaptık” dedi.

YILA OLAĞANÜSTÜ BİR BİÇİMDE BAŞLANDI

Düşük faiz oranlarına rağmen yeni ürünlerin gerek müşteri gerekse hissedarlar için değer yarattığına dikkat çeken Wemmer, “Hayat ve sağlık iş segmenti, büyük ölçüde ABD’deki güçlü yatırım kârlılığı sonucu üçte bir oranından fazla artış gösteren faaliyet kârı sayesinde yıla olağanüstü bir biçimde başladı. Elementer sigortalarda ise önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında büyük hasarlardan Avrupa ve Avustralya’daki fırtınalardan ve iskonto oranı değişikliğinden kaynaklanan daha yüksek dönemsel giderlere rağmen tam yıl hedefi tutturma yolunda bir seyir var. Varlık yönetiminde de çeyrek faaliyet kârında güçlü bir artış yaşandı” ifadesini kullandı.

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI FAALİYET KÂRI SIÇRAMA YAPTI

Allianz Grup’un ilk çeyrek verilerine göre faaliyet kârı sıçrama yaparken, yeni işlerden sağlanan kârlılık da arttı. Almanya’da sermaye verimliliği yüksek ürün satışında peşin primli sigortaların güçlü büyümesi ve yine Tayvan’da birim bazlı primlerin daha yüksek olması rakamlara olumlu yansıdı. Prim büyüklüğü ABD’deki prim düşüşlerini de telafi ederek yüzde 1,3’lük artışla 16,9 milyar avroya ulaştı. Daha yüksek yatırım kârlılığı sayesinde faaliyet kârı yüzde 35,5’lik artışla 1,2 milyar avroya yükseldi. Söz konusu dönemde yeni işlerden elde edilen gelir, sermaye verimliliği yüksek ürünlere yönelişin devam etmesi sonucu ilk çeyrekte yüzde 22,8 artarak 453 milyon avroya çıktı. Yeni iş kârlılığı da yüzde 3,1 seviyelerini yakaladı.

ELEMENTER SİGORTADA TEKNİK KÂR GERİLEDİ

Bu arada Allianz Grup’un elementer sigorta alanında ilk çeyrekte prim üretimi 17,7 milyar avro olurken, kambiyo konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında dönemsel büyüme yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Bu alandaki faaliyet kârı önceki yılın aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 12,7 azalarak 1,3 milyar avro oldu. Bu gelişmede daha yüksek hasarlar, doğal afetlerden kaynaklanan tazminatlarda artış ve yine iskonto oranında değişikliğin olumsuz etkisi sonucu daha düşük gerçekleşen teknik kâr rol oynadı.

VARLIK YÖNETİMİNDE DÖNEMSEL NET GİRİŞLER GÖZLENDİ

Varlık yönetimi cephesinde ise 2013 ilk çeyreğinden bu yana PIMCO’da en güçlü dönemsel net girişler gözlendi. Varlık yönetimi iş segmentinde faaliyet kârı üçüncü taraf fon yönetiminde daha yüksek ortalama varlık kaynaklı faaliyet geliri artışı sayesinde yüzde 24,4 artarak 572 milyon avro olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artışın giderlerdeki artışın önüne geçmesi sonucunda gelir gider oranı 3,6 puan iyileşme ile yüzde 63,3 seviyesine geriledi.. Üçüncü taraf fon yönetimi, büyük oranda PIMCO’daki 21 milyar avro olan üçüncü taraf net girişlerinin yanı sıra olumlu pazar gelişmelerinin de etkisiyle 31 Aralık 2016 tarihine kıyasla 41 milyar avro artarak 1,4 trilyon avroya ulaştı. Allianz Global Investors bünyesindeki üçüncü taraf fon yönetimi, ağırlıklı olarak hisse senetleri piyasasındaki gelişmeler sonucu 2016 sonuna göre yüzde 4,4’lük artışla 339 milyar avroya çıktı.

Bu dönemde Allianz’ın hissedarlara ait net kârı yüzde 15,3’lük bir düşüşle 1,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüşte büyük ölçüde bir önceki yıl finansal varlık satışından elde edilen tek seferlik kazanç etkili oldu. Allianz Grubu, 5 Mayıs 2017 tarihinde mevcut sermayesinin yüzde 1,5’ini temsil eden 6,7 milyon hisse geri alım programında da başarılı bir başlangıca imza attı.

 

17 Mayıs 2017