Allianz Grubu 2,9 milyar Euro faaliyet karı yazdı

  • Üçüncü çeyrekte toplam gelir, yüzde 0,5 artarak 27,7 milyar Euro'ya yükseldi. Kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında yüzde 1,7'lik gelir artışı sağlandı.
  • Üçüncü çeyrekte faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 2,9 milyar Euro olarak kaydedildi. Hayat/Sağlık branşlarında faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 yükseldi.
  • Varlık yönetimindeki ggelir-gider oranı yüzde 2,5 iyileşerek yüzde 60,8 olarak gerçekleşti.
  • Solvency II sermaye yeterlilik oranı 30 Eylül 2016 itibarıyla yüzde 186 olarak gerçekleşti.
  • Hissedarlara ait net kâr, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 36,5'lik bir artışla 1,9 milyar Euro'ya ulaştı.
  • Bileşik rasyo, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 94,1 iken bu yılın aynı döneminde iyileşme göstererek yüzde 93,5 olarak gerçekleşti.
  • Yeni iş kârlılığı üçüncü çeyrekte yüzde 2,8'lik seviyesi-ni korudu.
  • PIMCO üçüncü çeyrekte elde ettiği 4,7 milyar Euro grup dışı net pozitif akış ile 2013’ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk defa pozitif net akış sağladı.
  • 2016 için faaliyet kârı tahmini 10,5 milyar Euro (artı/eksi 500 milyon Euro) olarak teyit edildi
  • Elementer sigortalar segmentinde özellikle Türkiye, Almanya ve Arjantin'deki olumlu gelişmeler doğrultusunda, döviz ve konsolidasyon etkileri düzeltilmiş iç büyüme yüzde 3,1 ile güçlü istikrarını sürdürdü.

Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi ve varlık yöneticisi olan Allianz Grubu’nun faaliyet kârı, tüm branşların katkılarıyla üçüncü çeyrekte yüzde 18,2 artışla 2,9 milyar Euro'ya ulaştı. Hayat ve Sağlık’da grup bünyesinde faaliyet gösteren bütün büyük firmaların katkılarıyla Allianz tarihinin en iyi sonuçları elde edildi.

Hissedarlara ait net kâr, tüm iş kollarında sergilenen iyi performansın bir  sonucu olarak üç aylık dönemde yüzde 36,5 büyüyerek 1,9 milyar Euro'ya ulaştı. Elementer branşı gelirleri , kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında yüzde 3,1'lik  sağlam birbüyüme elde etti.

Wemmer: “Çabalarımızın karşılığını almaya başladık”

Allianz SE CFO'su Dieter Wemmer, "Zorlu koşullar altında işimizi geliştirmek için gösterdiğimiz çabaların başarılı sonuçlarını almaya başladık" dedi. "Çoğu işkolunda sürdürülebilirkârlı büyüme sergilediğimizi görüyoruz. Yenilenme ajandamız çerçevesinde yaptığımız iyileştirmeler meyvelerini vermeye başladı. Biz de bunun sonucunda, 500 milyon Euro sapma payıyla yıllık 10,5 milyar Euro'luk faaliyet kârına ulaşma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Bu üç aylık dönemde ayrıca önemli performans göstergelerinde de iyileşme sağladık. Bileşik rasyo bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 94,1'den yüzde 93,5'edoğru gelişme kaydetti..  Varlık yönetimindeki gelir-gider oranı da yüzde 63,3 seviyesinden yüzde 60,8 seviyesine doğru olumlu seyir izledi. Hayat branşında yeni iş kârlılığı, yıl içinde yüzde 0,3  azalarak yüzde 2,8’e  geriledi. Ancak piyasalardaki gerilemeye rağmen ikinci çeyrekle karşılaştırıldığındaneredeyse aynı oranda iyileşme gösterdi.

Dokuz aylık performans Allianz'ı yıllık kâr hedefine taşıyor

2016'nın ilk dokuz aylık diliminde toplam gelir yüzde 3,2 düşüşle 92,4 milyar Euro'ya geriledi. Çoğunlukla Elementer branşı, biraz da VarlıkYönetiminin etkileriyle faaliyet kârı yüzde 1,7 azalarak 8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Ancak Hayat ve Sağlık branşı, faaliyet kârına olumlu katkıda bulunmuştur. Faaliyet dışı kâr,  düşük yatırım  gelirlerive Güney Kore‘deki ortaklığımızınsatılmaya hazır varlık olarak sınıflanmasından olumsuz yönde etkilendi. Hissedarlara ait net kâr 2015'in ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,1 gerilemeyle 5,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

2016'nın üçüncü çeyreğinde toplam gelir 27,7 milyar Euro'ya yükseldi. Varlık yönetimi iş kolundaki gelir düşüşü Hayat ve Sağlık sigortaları branşlarındaki gelir artışıyla dengelendi.

Üçüncü çeyrekte, Hayat/Sağlık branşı faaliyet kârı, yatırım getirilerinin yükselmesiyle, yüzde 18,2 büyüyerek 2,9 milyar Euro’ya ulaştı. Elementer branşı ise, güçlü teknik ve yatırım sonuçlarıyla faaliyet kârında yüzde 4,3'lük bir artış yakalarken, varlık yönetimi faaliyet kârı da yüzde 0,5 arttı.

Düşük değer kayıpları ve yüksek  kazançlar, faaliyet dışı rakamlarında iyileşmeyi beraberinde getirdi. Hissedarlara ait net kâr, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 36,5 oranında artarak 1,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Hisse Başına Kazanç 2,99’dan 4,08 Euro'ya yükseldi.

2016'nın ilk dokuz ayı için yıllıklandırılmış Özsermaye Kârlılık Oranı (RoE) yüzde 12,4 olarak açıkladı. Yıllıklandırılmış rakamlar, yılın tamamına yönelik bir tahmin değildir.

Üçüncü çeyreğin sonunda Solvency II sermaye yeterlilik oranı yüzde 186 ile güçlü seyrini korurken, grubun düşük faiz oranlarına karşı direncini göstermektedir.

Allianz SE CFO'su Dieter Wemmer, "Allianz, çokdüşük faiz oranlarına ve Brexit'in neden olduğu kur yüklerine karşın üç aylık dönemdeki performansında iyileşme gösterdi" dedi.

Elementer  branştaki büyümede  Türkiye, Almanya ve Arjantin’daki faaliyetlerin önemi büyük

2016'nın ilk dokuz ayında prim üretimleri çoğunlukla 40,4 milyar Euro seviyesindeki sabit seyrini korudu. Özellikle Türkiye, Almanya ve Arjantin'deki olumlu gelişmeler doğrultusunda, Kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmışbüyüme yüzde 3,1 ile güçlü istikrarını sürdürdü.ikinci çeyrekteki doğal afetler nedeniyle yapılan yüksek hasar ödemeleri ve düşük yatırım gelirlerinin etkisiyle, faaliyet kârı 2015 yılının ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 9,9 azalarak 3,9 milyar Euro'ya geriledi. Ayrıca bir önceki yıl sonuçları, Fireman’s Fund bireysel sigorta işinin satışından elde edilen net kâr ile desteklenmişti. Bileşik rasyo yüzde 94,4 olarak gerçekleşti.

Toplam prim üretimleri üçüncü çeyrekte 11,5 milyar Euro seviyesinde istikrarlı bir şekilde devam etti. Özellikle Türkiye, Allianz Worldwide Partners ve Avustralya'daki olumlu gelişmeler doğrultusunda, kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış büyüme yüzde 3,1 ile istikrarını korudu. Burada fiyat ve hacmin katkısı, sırasıyla yüzde 1,6 ve 1,5 olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte faaliyet kârı yüzde 4,3 artarak 1,4 milyar Euro'ya çıktı. Teknik kâr , sakin geçen doğal afet ortamı ve düşük büyük ölçekli zararlardan fayda sağladı. Yatırım karı da 2015'in üçüncü çeyreğindeki hedge işleminden sonra kalan  olumsuz kur farkı sonuçlarından sonra iyileşme gösterdi. Bu pozitif etki, düşük net faiz sonucuyla kısmen dengelendi. Bileşik rasyo yüzde 93,5 olarak gelişme kaydetti.

Allianz SE CFO'su Dieter Wemmer, "Yüzde 3'ün üzerindeki dönemsel büyüme oranı, Elementer Sigortalar segmentinin güçlü olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Hayat ve Sağlık sigortalarında yükselen yatırım getirilerinin, kâr artışına katkısı büyük

Hayat ve Sağlık sigortalarında 2016 yılının ilk dokuz ayında elde edilen faaliyet kârı, yüzde 13,8 artış ile 3,1 milyar Euro’ya çıktı. Yüzde 4,7 gerileyen prim üretimi 47,5 milyar Euro’ya düştü. Portföydeki ağırlığını arttırdığımız kârlılığı yüksek ürünler sayesinde yeni iş kârlılığı yüzde 2,6’ya yükseldi. Sonuçta, yeni iş değeri 2015 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 29,2 oranında artarak 1 milyar Euro’ya yükseldi.

Üçüncü çeyrekte prim üretimi, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde getirisi yüksek ürünlerin büyükhacimlerde satışı sayesinde yüzde 1,6 ile 14,5 milyar Euro'ya çıktı. Bu artış, İtalya ve Tayvan'daki düşük üretimler nedeniyle bir parça aşağı inse de kur ve konsolidayon etkilerinden arındırılmış prim tutarı yüzde 1,5 oranında arttı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'daki yüksek yatırım getirileri sayesinde , faaliyet kârı 2015 yılınınüçüncü çeyreğine göre yüzde 53 artarak 1,1 milyar Euro'ya yükseldi. Bu artışta, 2015’in üçüncü çeyreğindeki faaliyet kârı içinde Güney Kore'deki zararın yer alması ancak bu yılda  yer almaması etkilidir.

Yeni işlerden elde edilen gelir bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 2016'nın aynı dönemindeyüzde 1 azalarak 318 milyon Euro'ya geriledi. Ürün stratejisindeki değişiklikler nedeniyle, primler kârlılığı yüksek  ürünlere doğru kaydı. Ancak, ABD ve Avrupa piyasalarındaki olumsuz ekonomik koşulların negatif etkisi oldu. Yeni iş karlılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre, büyük oranda düşük faizler nedeniyle 0,3 yüzde puan düşerek yüzde 2,8'e geriledi, ancak 2016'nın ikinci çeyreğine göre artış gösterdi.

Dieter Wemmer, "Yüzde 2,8'lik yeni iş kârlılığımızdan da anlaşılacağı üzere, portföy yapımızı kârlılığı yüksek ürünlere doğru başarıyla taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. "Hayat branşı sonuçları, bugün görülen eski düşük faiz oranlarına rağmen üç aylık dönemde başarılıyatırım getirilerinden fayda sağladı. Günümüzdeki düşük faiz ortamına rağmen yüksek yatırım gelirleri hayat branşına olumlu katkılar sağladı. "

PIMCO üç yıldan sonra ilk defa pozitif net akış kaydetti

Varlık Yönetiminde, grup dışı net çıkışlar ve net kur etkileri  pozitif getiriler ve Rogge Global Partners'ın satın alınmasıyla birlikte dengelenmiş oldu. Bunların tümü 31 Aralık 2015'ten sonra üçüncü taraf varlık yönetiminde yüzde 4'lük bir artışı beraberinde getirdi.Temel olarak düşük getirilerin ve düşük grup dışı fon büyüklüklerinin bir sonucu olarak, faaliyet kârı yüzde 5,8 oranında düşüş ile  2016'nın ilk dokuz ayında  1,6 milyar Euro'ya gerileyerek varlık yönetimi kaynaklı gelirlerin düşmesine neden oldu. Buna ek olarak, performans ücretlerindeki düşüş faaliyet kârını olumsuz yönde etkiledi.  Faaliyet gelirindeki gerileme düşük faaliyet giderleri ile kısmen dengelenmiş oldu. Gelir-Gider oranı yüzde 65,1’den yüzde 64,2ye geriledi.

Faaliyet kârı bir miktar artarak 604 milyon Euro'ya yaklaştı. Düşük faaliyet giderleri, grup dışı varlık yönetimi kaynaklı gelirler ve düşük performans ücretleriyle dengelenmiş oldu. Bu yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, faaliyet kârı yüzde 21,2 oranında iyileşme gösterdi.

Temel olarak personel giderleri ve yeniden yapılanma giderlerindeki gerileme sayesinde, gelir-gider oranı  bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 iyileşme ile yüzde 60,8olarak gerçekleşti. Hem PIMCO hem de Allianz Global Investors, mevcut yapılarını kurulduğu 2012 yılından bu yana en verimli faaliyet seviyesine ulaştırarak,bu iyileşmeye katkıda bulundular.

30 Haziran 2016 ile karşılaştırıldığında grup dışı fon büyüklüğü,  piyasadaki pozitif gelişmelerin ve grup dışı net para girişlerinin sonucunda 20 milyar Euro artarak 1,327 milyar Euro'ya çıktı ve negatif kur etkilerini  kısmen dengelenmiş oldu. PIMCO, 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez 4,7 milyar Euro grup dışı net akış elde etti.

Dieter Wemmer, "PIMCO'daki 4,7 milyar Euro'luk pozitif net akış, PIMCO ürünlerinin cazibesini koruduğunun kanıtıdır" dedi.