• Gelirler %9,3 oranında artarak yeni bir rekor olan 106,5 milyar Euro düzeyine ulaştı 
  • İşletme kârları/Faaliyet karı yüzde 17 oranında artarak 8,2 milyar Euro'ya ulaştı, bileşik oran %97,2'ye yükseldi 
  • Net gelir yüzde 12 oranında artarak 5,2 milyar Euro'ya ulaştı 
  • Ödeme gücü/Sermaye yeterlilik oranı yüzde 9 artarak yüzde 173'e yükseldi 
  • Teklif edilen hisse başı kâr yüzde 9,8 artarak 4,50 Euro'ya ulaştı 

Allianz Grup, 2010 mali yılında kaydettiği başarılı sonuçları açıkladı. İlk rakamlara göre toplam gelirler yeni bir rekor düzey olan 106, 5 milyar Euro'ya yükselirken, Hayat ve Sağlık sigortası yasal primleri 57,1 milyar Euro'ya ulaştı. Allianz Grup'un gelirleri 2009 yılına kıyasla yüzde 9,3 oranında artış gösterdi. İşletme kârı/Faaliyet karı yüzde 17 oranında artarak 8,2 milyar Euro'ya ulaştı ve 2010 yılı üst hedef aralığı olan 7,7 milyar Euro'yu aştı. Bu gelişme bir hesap değişikliğini ve 0,5 milyar Euro tutarındaki pozitif döviz kuru etkilerini de içeriyor. 

Tüm kesimlerde artan faaliyet kârının ve daha yüksek yatırım sonuçlarının, devam eden faaliyetlerden elde edilen 5,2 milyar Euro tutarındaki net gelire katkısı oldu. Bu rakam 4,65 milyar Euro olan 2009 yılı rakamından yüzde 12,0 daha fazla. 

Allianz Grup, kâr payı tahakkukunu da içeren 2010 yılsonu ödeme gücü/Sermaye yeterlilik oranını da, 2009 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında iyileşme ile yüzde 173'e ulaştırdı. 

Özsermaye 31 Aralık 2010 itibariyle yüzde 10,9 oranında artarak 44,5 milyar Euro oldu. Yönetim Kurulu, Allianz SE İdare Kurulu'na hisse başına 4,50 Euro kâr payı ödenmesini teklif edecek. Bu oran geçen yılın 4,10 Euro tutarındaki kâr payı ödemesinden yüzde 9,8 daha yüksek. 

Allianz SE CEO'su Michael Diekmann "2010 yılında önemli bir büyüme sağlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Gelirler şimdiye kadar ulaştığımız en iyi tutarın bile üzerine çıktı ve faaliyet kârımız kendi beklentilerimizi de aştı. Allianz risklerini iyi yönetti ve 2008 ve 2009 finansal kriz yıllarından oldukça kârlı ve finansal olarak daha güçlü bir şekilde çıkmayı başardı. Müşterilerimizin, yatırımcılarımızın ve çalışanlarımızın bizden beklediği dayanıklılık ve istikrarın temeli budur" dedi. 

Gayrimenkul ve Kaza sigortası faaliyet kârı % 6 oranında arttı 

Gayrimenkul ve Kaza sigortasında, çeşitli çekirdek piyasalardaki olumlu fiyat eğilimi ve disiplinli sigortalama 2010 yılında da devam etti. Toplam yazılan brüt primler yüzde 3,2 oranında artarak 43,9 milyar Euro'ya ulaştı. 

2009 yılında 4,1 milyar Euro olan faaliyet kârı yüzde 5,9 artarak 4,3 milyar Euro'ya yükseldi. 

Büyümede, önemli ölçüde daha yüksek doğal afet zararlarına rağmen, hem faaliyet yatırım gelirlerindeki artış, hem de sigortalama sonucu etkili oldu. 2009 yılında 447 milyon Euro olan doğal afet etkisi 2010 yılında neredeyse üç kat artarak 1,3 milyon Euro?ya yükseldi. 

2009 yılında yüzde 97,4 olan bileşik oran yüzde 97,2'ye yükseldi. Bu durum, kredi sigortası alanındaki bileşik oranda gerçekleşen güçlü canlanma ve Fransa, İtalya ve diğer pazarlardaki bileşik oran iyileşmesinden kaynaklandı. Pozitif rezerv gelişmeleri de bu eğilime katkı sağladı. 

Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Bäte "Genel olarak, faaliyet kârları açısından zorlu piyasa şartlarında güçlü bir performans sergiledik. 2010 yılında müşterilerimize doğal afetler hasar talebi maliyetlerinde bir milyar Euro?dan fazla tazminat ödemesi yaptık. Buna karşın doğal afetler haricindeki kaza kayıp oranımız iyileşme gösterdi. Ayrıca doğrudan satış faaliyetlerimizdeki iki rakamlı gelir artışının ve hem yeni faaliyetlerdeki, hem de İngiltere, Avustralya, Fransa'da yenilenen sözleşmeler ile kredi sigortasındaki olumlu fiyat etkilerinin de altını çizmek istiyorum," dedi. 

Düşük faiz ortamında Hayat ve Sağlık sigortası güçlü bir performans sergiledi 

Hayat ve Sağlık sigortasında yasal primler 57,1 milyar Euro ile rekor bir düzeye ulaştı. 2009 yılında 50,8 milyar Euro olan yasal prim düzeyindeki büyüme oranı yüzde 12,5'i buldu ve bunda esas olarak hem yatırıma yönelik hem de geleneksel hayat sigortası ürünlerindeki güçlü talep etkili oldu. Bu durum büyük oranda harcama sonucunun daha iyi olmasından ve faaliyet yatırım gelirlerinin 2009'a kıyasla önemli ölçüde daha düşük olan değer kayıplarının yardımıyla artmasından kaynaklandı. Oliver Bäte "Hayat/Sağlık alanındaki güçlü performansımız kendi beklentilerimizi de aştı. Allianz ürünleri ve çözümlerine yönelik müşteri talebindeki artış gelirlerdeki iki rakamlı büyümeyi ateşledi. Bu da müşterilerimizin Allianz'ın sunabildiği cazip getiri ve istikrarı istediklerini gösteriyor. Faaliyet kârı yıllık hedefimizi aştı. Düşük faiz ortamına rağmen yeni faaliyet değerimiz ve marjlarımız da iyileşti" dedi. 

Varlık Yönetimindeki başarı öyküsü devam ediyor 

2010'da yönetimdeki toplam varlıklar yüzde 26,2 oranında artışla rekor bir düzey olan 1.518 milyar Euro'ya ulaştı. Yönetimdeki üçüncü taraf varlıklarının miktarı 1.164 milyar Euro'ya yükseldi. Bu rakam 2009 yılındaki 926 milyar Euro rakamının yüzde 25,7 üzerindedir. Üçüncü taraf net girişleri de 113 milyar Euro ile rekor bir düzeye ulaştı. 

2009 yılında 3,6 milyar Euro olan net ücret komisyon gelirleri yüzde 37,2'lik artışla 4,9 milyar Euro'ya yükseldi. Bunda yönetimdeki varlıkların artışı ve yüksek kâr marjlı ürünlere doğru yaşanan kayma etkili oldu. Performans ücretleri de 514 milyon Euro ile 2009 yılındaki 421 milyon Euro tutarının oldukça üzerinde gerçekleşti. Önceki yıl 1,4 Milyar Euro olan faaliyet kârı da yüzde 47,0 oranındaki artışla 2,1 milyar Euro'ya ulaştı 

Yönetimdeki üçüncü şahıslara ait sabit getirili varlıklar yüzde 27,6 oranında artarak 1.002 milyar Euro'ya ulaştı. Yönetimdeki varlıkların piyasa değerindeki artışın desteği ile yüzde 15,1 artış gösteren tahviller, yılı 161 milyar Euro'da tamamladı. 

İşletme verimliliğinin temel bir göstergesi olan maliyet-gelir oranı 2009 yılında yüzde 62,0 iken, 2010 yılında daha da iyileşerek yüzde 58,7'ye ulaştı. 

Oliver Bäte "Varlık yönetimindeki başarı öykümüz yönetimdeki varlıklar, girişler ve kârlılık açısından rekorların yılı olan 2010 yılında da devam etti. Üçüncü şahıs net girişleri hem perakende hem de kurumsal müşterilerden geldi ve iki yıl üst üste iki rakamlı bir oranda büyüdü. Müşterilerimiz bundan daha iyi bir güvenoyu veremezlerdi. Faaliyet gelirlerinde ilk kez iki milyar Euro'yu aşarak olağanüstü bir başarı gösterdik" dedi. 

Sabit endeksli yıllık hesapları kapsayan muhasebe politikamızı 1 Temmuz 2010 yılı itibariyle değiştirdik ve bu da ABD faaliyetimizin sonucunu etkiledi.