Allianz Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul, Üsküdar, Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13’deki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

2013 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif genel kuruldan 15 gün evvel Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine sunulmak üzere hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu

24 Mart 2014 Genel Kurul Toplantı Gündemi

24 Mart 2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı