Allianz Hayat ve Emeklilik Fonları Ayrıntıları ve Sürekli Bilgilendirme Formları

BEFAS Katılım Fonları ile ilgili olarak;

“*”Allianz Danışma Komitesince Uygun Görülen BEFAS Katılım Fonları’nı

“**” ise Fon Kurucusu Şirketin Danışma Komitesince Uygun Görülen Diğer BEFAS Katılım Fonları’nı ifade eder.

Diğer Emeklilik Şirketlerinin fonlarına ait bilgilerine BEFAS Bilgilendirme Platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.