Allianz Teknik

Türkiye’nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi olan Allianz Teknik, İstanbul Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde kurulmuştur. 2019 yılı Ekim ayında faaliyetlerine başlayan Allianz Teknik, 2500 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. 1400 metrekare kapalı alan ve 1100 metrekare açık alana sahip olan Allianz Teknik, deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun bulunduğu konferans salonu, EDOK (yangın simülasyonu ) ve spray (yağmurlama sistemi aktivasyonu ) odaları, yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyonu, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı olmak üzere toplam 10 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin içinde, yangın ve deprem konularında eğitim ve test uygulamalarına imkân sağlayan başka alt bölümler de bulunmaktadır.

Allianz Teknik, modern ekipmanlarla donatılmış, yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan ilk laboratuvardır.  Bünyesindeki; ulusal ve uluslararası standartlara uygun  yangın, deprem, taşımacılık, otomotiv testleri ve aynı zamanda spesifik test ihtiyaçlarını karşılayabilen test cihazları ve uzman çalışanları ile laboratuvarlarda yılda 3.000 saatin üzerinde deprem ve otomotiv ve taşımacılık  testleri yapılabilmekte, 100’ün üzerinde yangına tepki testi gerçekleştirilebilmektedir. Allianz Teknik, uygulamalı eğitim salonları ve test laboratuvarları ile sosyal sorumluluk projelerine de destek olmak amacıyla birçok farklı sektöre hizmet verebilmektedir.

Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Allianz Teknik’teki mimari, inşai, elektrik ve mekanik tüm altyapı; ortak alanlar, çalışma alanları,  laboratuvarlar ve test odaları gibi tüm teknik hacim ve mahaller, gerekliliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede tesiste, sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforu sağlanmış olup enerji verimliliği artırılırken, binanın genel operasyonu sırasında oluşacak işletim giderleri de azaltılarak, bina giderleri optimize edilmiştir. Enerjinin verimli kullanımı adına ekipman ve sistemlerin ulusal ve uluslararası standartlarda, son teknolojiye sahip ve üstün özelliklerde tercih edilmesi; binada uygun maliyetler ile efektif işletme sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Allianz Teknik’in Hizmet Alanları

Yangın, Deprem ve Risk Mühendisliği Hizmetleri

Allianz Teknik’te başta yangın riski olmak üzere, inşaat, deprem, yer kayması, sel-su baskını, kar ağırlığı, hırsızlık, nakliyat, iş güvenliği, işçi sağlığı ve enerji tesisleri hakkında risk mühendisliği hizmeti verilmektedir. Yangın mühendisliği hizmetleri kapsamında; ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerine göre, yeni kurulacak bina veya tesislerdeki yangın korunum sistemlerinin tasarımı, projelendirilmesi ve mühendislik hesaplarının yapılması ile birlikte mevcut sistemlerin test ve denetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

 • Aktif ve Pasif Yangın Korunum Sistemlerinin (Yağmurlama, Gazlı Söndürme, Yangın Dolabı, Algılama Sistemi vb.) Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Tasarımı, Projelendirilmesi veya Proje Kontrollerinin Yapılması
 • Sigorta Sektörü İçin Risk Analiz Raporu Hazırlanması
 • Deprem Mühendisliği Hizmetleri
 • Yangın Mühendisliği Hizmetleri

Yangına Tepki Testleri ve Raporlama Hizmetleri

Allianz Teknik yangın laboratuvarında FTT (Fire Testing Technology) marka test ekipmanları ile tüm yangına tepki testleri Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. TÜRKAK tarafından AB-1601-T numaralı akreditasyon sertifikasına sahip olan Allianz Teknik,  yapı sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektöre yangına tepki test hizmeti vermektedir. Yangına Tepki Test Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen başlıca testler aşağıda sıralanmıştır:

 • Tutuşmazlık Deneyi – TS EN ISO 1182
 • Brüt Yanma Isısının Tayini (Kalorifik Değer) – TS EN ISO 1716
 • Aleve Doğrudan Maruz Kalan Ürünlerin Tutuşabilirliği Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney – TS EN ISO 11925-2
 • Tek Bir Yakma Unsuru ile Isıl Etkiye Maruz Kalan Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri – TS EN 13823
 • Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri - Bölüm 1: Yanma Davranışının Radyan Isı Kaynağı Kullanılarak Tayini – TS EN ISO 9239-1

Deprem, Taşımacılık Testleri ve Raporlama Hizmetleri

Türkiye'nin ilk akredite deprem laboratuvarı Allianz Teknik'te, MTS marka 2 yönlü (biaxial) ve 6 yönlü (MAST) olmak üzere 2 adet sarsma tablası ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun sismik testler ve titreşim temelli taşımacılık ve otomotiv testleri gerçekleştirilmektedir. Yapı, enerji, taşımacılık ve otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerde birçok test yapma imkânı sunan ekipmanlar, Allianz Teknik bünyesinde yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en önemli risklerinin başında gelen deprem konusunda da akademik ve endüstriyel alanlarda kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

 
Sismik Testler

 • Kabinler ve raflar için sismik deneyler TS EN 61587-2
 • Yapısal Olmayan Bina Elemanları Sarsıcı Tabla Deneyleri ICC-ES AC156
 • Alt İstasyon Sismik Deneyler IEEE 693
 • Network Ekipmanları Sismik Testleri GR-63-CORE
 • Nükleer Güç Jeneratör Sistemleri Sismik Deneyler IEEE/IEC 60980-344
 • Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Deney fc: Titreşim - Titreşim (Sinüs Biçimli) TS EN 60068-2-6
 • Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Deney Ff: Titreşim - Zaman geçmişi ve sinüs vuru yöntemi TS EN 60068-2-57
 • Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Donanım için sismik deney yöntemleri TS EN IEC 60068-3-3
 • Metal mahfaza ve katı izolasyon mahfazası için sismik yeterlilik testi EC 62271-210
 • Telekomünikasyon ekipmanları için çevresel koşullar ve çevresel testler ETSI EN 300 019-2-3

Taşımacılık ve Otomotiv Testleri

 • Nakliye Konteynerleri ve Sistemlerinin Performans Testleri ASTM D4169-16
 •  Demiryolu araçları - Şok ve titreşim testleri EN 61373
 • Araç Bataryası Titreşim Testleri ECE R 100

Röle Testleri

 • Elektrik röleleri için Titreşim Testleri TS EN 60255-21-1
 • Elektrik röleleri için Mekanik darbe ve çarpma testeleri TS EN 60255-21-2
 • Elektrik röleleri için Sismik testler TS EN 60255-21-3

Hasar Sonrası Kök Analiz – Hasar Değerlendirme Hizmetleri

Allianz SE’nin Almanya’da bulunan araç çarpışma test merkezi ve enerji tesisleri laboratuvarından sonra Allianz 3. laboratuvar yatırımını Türkiye’de Allianz Teknik markası ile yapmıştır. Allianz Teknik; hasar sonrası kök neden analizi, saha ziyareti ve hasar analizi, malzeme değerlendirme, proje ve rapor hizmetleri sağlamaktadır.


Eğitim ve Sertifikasyon Programları – Uygulamalı Deprem ve Yangın Eğitimleri

Derinlemesine araştırma,  mühendislik hizmetleri,  akredite olarak gerçekleştirilen testlerin yanı sıra bir eğitim üssü olarak tasarlanan Allianz Teknik içerisinde seminer salonları, uygulamalı eğitim alanları, VR eğitim salonu, Lego deprem masası, deprem ve yangın simülasyon alanları bulunmaktadır.


Uygulamalı Sınıf Eğitimi Programları

 • Deprem Mühendisliği Eğitim Modülü (Depreme Karşı Dayanıklı Yapı Tasarımı, Yapısal Olmayan Ekipmanların Deprem Karşısındaki Davranışlarının Analizleri, Hasar Hesaplama Yöntemleri)
 • Yangın Mühendisliği Eğitim Modülü (Genel ve Faaliyet Koluna Özel Yangın Çıkış Nedenleri, Temel Elektrik ve Kimya Bilgisi, Aktif ve Pasif Yangın  Korunum Sistemleri, Hasar Hesaplama Yöntemleri)
 • Yangın Pompası Eğitimi (İşletme, Bakım, , Periyodik Testler vb.)
 • Yangın Korunum Sistemleri Tasarım Eğitimi (Yağmurlama Sistemi Tasarım Kriterleri, Hidrolik Hesap Yöntemleri vb.)

Sertifika Programları

 • Risk Mühendisliği Sertifika Programı
 • Test Mühendisliği Sertifika Programı
 • Yangın Sistemleri Bakım Sertifika Programı
 • Yağmurlama Sistemi Tasarım Sertifika Programı
 • Enerji Sistemleri Bakım Prosedürleri Sertifika Programı

Online Eğitim Programları

 • Sigortacılıkta Risk Yönetimi
 • Deprem Risk Analizi
 • Doğal Tehlikeler Risk Analizi (Sel, Yer Kayması, Kar Ağırlığı vb.)
 • Yangın Risk Analizi
 • Proses Riskleri (Otomotiv, Enerji, Tekstil, Depo, Kimya Endüstrisi vb.)
 • Mühendislik Riskleri

Akademik ve Bilimsel Çalışmalara Destek Olunması

Allianz Teknik, faaliyetleri ile deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını arttırmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda; akademik çalışmalara sunulan desteğin yanı sıra üniversite öğrencileri için bilimsel programlar, gençler ve çocuklar için ise bilgilendirme ve eğitim programları hayata geçirilmektedir. 


İşbirliği Yapılan Kurum Ve Firmalar

 • Türk-Alman Üniversitesi (Ortak kampüs yerleşkesinde üniversite-sanayi, eğitim işbirliği)
 • Siemens Türkiye ile  Uygulamalı Yangın Eğitim Salonu
 • Mas-Daf Pompa ile Uygulamalı Yangın Pompa Eğitim Odası
 • Hilti ile pasif yangın durdurucu uygulamaları
 • Darhan ile sismik askılama çözümleri
 • Johnson Controls – Tyco ile uygulamalı yangın söndürme ekipmanları eğitim alanları
 • EAE ile test numunesi partnerliği
 • Assan Hanil ile test numunesi partnerliği
 • Bosch Türkiye ile Yangın Algılama Sistemleri Eğitim Modülü
 • Honeywell Türkiye ile Yangın Algılama Sistemleri Eğitim Modülü


Allianz Teknik Eğitim Alanları

Deprem Eğitim Salonu

 • Uygulamalı deprem mühendisliği eğitimlerinin verildiği salon, 30 kişilik kapasiteye sahiptir.
 • Toplumsal deprem bilincinin arttırılması amacıyla tasarlanan salonda, deprem etkilerini hem akademik açıdan ele alan hem de çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri ekipmanlar bulunmaktadır.
 • Quanser tek eksenli sarsma masası ve üniversite öğrencilerinin oluşturdukları modeller ile birlikte binaların deprem etkisi daha önceden yaşanan depremler ile gözlemlenebilmektedir. 
 • Lego sarsma masası ile binalar lego braketleri ile oluşturabilmekte ve şiddeti ayarlanabilir tabla üzerinde, binaların deprem davranışları gözlemlenebilmektedir.  

Konferans Salonu ( Deprem Simülasyonu )

 • Bu konferans salonuna, aynı zamanda deprem deneyimi yaşatmaya yönelik bir simülasyon makinası da yerleştirilmiştir.
 • Geçmişte ülkemizde ya da yurtdışında yaşanan gerçek deprem dataları ile depremler sırasında bir mutfak ortamında neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirmeler ve uygulamalı olarak depremlerin deneyimlenmesi sağlanmaktadır.
 • 2 eksenli hareket edebilen mutfak ortamında farklı şiddetlerde deprem deneyimi yaşanabilmekte ve ardından deprem sonrasında güvenli ortam oluşturmak için hazırlanan simülasyon ortamında verilen görevler tamamlanmaktadır.  

EDOK Odası (Yangın Simülasyonu )

Gerçek yangın deneylerinin uygulamalı olarak yapılmasına olanak sağlayan özel bir tasarıma sahiptir. Oda içerisinde yer alan filtrasyon sistemi sayesinde, yanan malzemelerden açığa çıkan zehirli gazlar doğaya salınmadan önce temizlenmektedir. Gerçek zamanlı olarak yapılan bu yanma deneylerinde aşağıda yer alan konularda eğitimler verilmektedir:

 • Yangın Büyüme Hızının Deneyimlenmesi
 • Algılama Sistemi Çalışma Prensipleri ve Algılama Sistemi Simülasyonları
 • Farklı Yangın Yüküne Sahip Yangınlar İçin Sprinkler Seçim Kriterleri

Spray Odası (Yağmurlama Sistemi Aktivasyonu )

Yağmurlama sistemleri konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olmak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı yangınlar ile katılımcılar yağmurlama sistemi aktivasyonlarını deneyimlemektedir. Burada verilecek uygulamalı eğitimler şu şekildedir:

 • Yağmurlama Sistemi Ekipmanları Yerleşim ve Montaj Kuralları
 • Yağmurlama Sistemlerindeki Doğru ve Yanlış Uygulamalar
 • Yağmurlama Sistemleri Aktivasyonu ve Çalışma Prensipleri
 • Yağmurlama Sistemleri İşletme ve Bakım Prosedürleri

Yangın Eğitim Salonu

Yangın korunum sistemleri ve yangın mühendisliği konularında uygulamalı sınıf eğitimlerinin verildiği salon 24 kişilik kapasiteye sahiptir.  Eğitim salonu içerisinde yangın alarm vanası grupları,  yangın söndürme sistemi ekipmanları ve çeşitli eğitim modüllerinin yer aldığı özel alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda verilecek uygulamalı eğitimler şu şekildedir:

 • Yangın Korunum Sistemlerinin Tasarım ve Projelendirilmesi
 • Yangın Korunum Sistemlerinin Test, Devreye Alma ve Bakım Prosedürleri
 • Yangın Korunum Sistemlerinin İşletme ve Kontrol Prosedürleri
 • Yangın Korunum Sistemlerindeki Doğru ve Yanlış Uygulamalar
 • Yangın Korunum Sistemi Ekipmanlarının Çalışma Prensipleri
 • Yangın Korunum Sistemleri Hidrolik Hesap Yöntemleri

Yangın Pompa Odası

Yangın pompaları konusunda verilecek eğitimler için özel olarak tasarlanmıştır. Su depoları ve pompa odaları genellikle binaların bodrum katlarında yer alırken, eğitimin ve izlenebilirliğin ön planda olduğu Allianz Teknik’te, yangın pompa odası binanın merkezinde konumlandırılmıştır. Bu alanlarda verilecek uygulamalı eğitimler şu şekildedir:

 • Yangın Pompaları ve Ekipmanlarının Seçim Kriterleri
 • Yangın Pompaları Performans Testleri
 • Yangın Pompalarının İşletme Bakım ve Kontrol Prosedürleri
 • Yangın Pompalarının Test ve Devreye Alma Prosedürleri
 • Yangın Pompa Odası Yerleşim ve Montaj Kuralları

Duman Kaçış Simülasyonu

 • Yangının fiziksel ve psikolojik etkilerinin simülasyon aracılığıyla tecrübe edilmesi için tasarlanmıştır.
 • Katılımcılara yangın esnasında açığa çıkan zararlı dumanlar karşısında nasıl davranması gerektiği konusunda uygulamalı eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır.
 • Yangından kaçış konusunda yönetmeliklere uygun bilgilendirme ve yönlendirme sağlanmaktadır.

Temiz Yangın Simülasyonu

 • Ev ve endüstriyel ortamlarda oluşabilecek yangınların, ışık ve zararsız duman efektleri ile simüle edildiği alanlarda, yangınlar sırasındaki doğru davranış şekilleri, yangına müdahale şekilleri ve portatif yangın tüplerinin kullanımı hakkında uygulamalı eğitimler verilmektedir.