Akıllı cep telefonları günümüzde hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Yalnızca haberleşme veya eğlence amaçlı kullanımla sınırlı olmayan akıllı telefonlar profesyonel hayatın da parçasını oluşturuyor. İnsanlar e-postalarını akıllı telefonlar üzerinden takip ederken, birçok kurumun ve kuruluşun da mobil uygulamaları bulunuyor. Hava ve yol durumu gibi bilgilendirmeler akıllı telefonlar üzerinden takip edilebiliyor. Dolayısıyla akıllı cep telefonları her bakımdan hayatımızın içinde yer alıyor. Akıllı telefonların hayatımızda bu kadar büyük yer kaplamasına bağlı olarak cep telefonları için telefon kasko kavramı ortaya çıkıyor. Günümüzde çok fazla bilinmeyen bu sigorta türünün ilerleyen dönemlerde yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Sigorta sistemi ödenen primler karşılığında belirli risklerin güvence altına alınması şeklinde işliyor. Herhangi bir riski güvence altına almak isteyen kişiler sigorta şirketine başvurarak talepte bulunuyor. Sigorta şirketi de güvence altına alınacak riskler için bir sigorta primi belirliyor. Sigorta ettiren kişi her ay düzenli şekilde sigorta primini öderken ilgili riski güvence altına aldırmış oluyor. Poliçe adı verilen sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan riskler ve söz konusu risklerin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketinin sorumlu olduğu tazminat miktarı açıkça belirtiliyor. Buna ek olarak sigorta ettirenin ödemesi gereken prim miktarı ve ödeme planı da yine poliçede yer alıyor. Sigortada güvence altına alınan riskin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi poliçe kapsamı dahilinde zararı tazmin ediyor. Sigorta sistemi genel anlamıyla bu şekilde işliyor.

Cep telefonu sigortası yaptırmak için de aynı işleyiş geçerli. Telefonu sigorta güvencesi altına almak için sigorta şirketine başvurmak ve telefon sigortası teklifi almak gerekiyor. Teklif alma işlemi internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun için telefonun marka-model ve IMEI bilgileriyle talepte bulunan kişinin iletişim bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Sigorta şirketi tarafından verilen teklifin talep eden kişi tarafından uygun bulunması halinde taraflar poliçeyi imza altına alıyor. Poliçede hem sigorta şirketinin hem de sigorta ettirenin haklarına ve borçlarına detaylı şekilde yer veriliyor. 

iphone

Sigorta sistemine ödenmesi gereken prim bedeli güvence altına alınan menfaatin değerine göre farklılık gösteriyor. Örneğin maddi değeri olan ev, araba gibi varlıkların sigorta ettirilmesinde evin ve arabanın değeri göz önünde bulunduruluyor. Evin değerinin belirlenmesinde bulunduğu muhit ve binanın özellikleri dikkate alınırken, arabanın değerinde modeli, üretim yılı vb. bilgiler göz önünde bulunduruluyor. Buna ek olarak sigorta prim fiyatı belirlenirken poliçe kapsamına dahil edilen teminatların genişliği de önem taşıyor. Sigorta şirketinin üstlendiği risklerin sayısı ve kapsamı arttıkça sigorta ettirenin ödemesi gereken prim miktarı da ona göre daha fazla oluyor. Örneğin evini sigorta ettiren bir kişi hem hırsızlığı hem de doğal afetleri kapsayan bir poliçe talep ettiğinde belirli bir sigorta primi ödemesi gerekiyor. Fakat risklerden birini poliçe kapsamında çıkartırsa sigorta primi de o oranda daha düşük olacak şekilde belirleniyor. Dolayısıyla sigorta fiyatını hem sigorta güvencesi altına alınan değerin özellikleri, hem de poliçeye dahil edilmek istenen risklerin kapsamı birlikte belirliyor.

Telefon kasko fiyatları konusunda da aynı durum söz konusu oluyor. Sigorta fiyatı cihazın özelliklerine ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Daha yeni ve güncel olan cihaz için ödenmesi gereken sigorta primi daha yüksek olacak şekilde belirleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere hangi risklerin poliçe kapsamına dahil edileceği konusunda sigorta şirketi ve sigorta ettiren kişi karşılıklı olarak anlaşıyor. Sigorta şartları poliçe kapsamına göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle poliçe kapsamına dahil edilen ve edilmeyen riskleri iyi bilmek önem taşıyor. Poliçe kapsamı her sözleşme özelinde farklılık göstermekle birlikte genel olarak cep telefonu sigortası aşağıdaki teminatları kapsıyor:

 • Hırsızlık (çalınma)
 • Cihazın kırılması
 • 30 günle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışında meydana gelen hasarlar
 • Cihazın hasar nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi
 • Sıvıyla temas, yüksek voltaj veya kullanıcı hatası gibi sebeplerle meydana gelen hasarlar

Telefon sigortası şartlarına göre aşağıdaki haller ise kapsam dışında bırakılıyor:

 • Cihazın bir yerde unutulması ve kaybedilmesi
 • Kulaklık, şart aleti, pil, SIM kart ve hafıza kartı gibi aksesuarlarda meydana gelen hasarlar
 • Yetkili olmayan servislerde yapılan tamirat işlemleri
 • Kasten yapılan bir hareket sonucu cihazın zarar görmesi
 • Cihazın kamusal alanlarda çalınması (Evde çalınması ise kapsam dahilinde kabul ediliyor.)
 • Reşit olmayan biri tarafından cihaza zarar verilmesi
 • Yan kesicilik, gasp ve kapkaç sonucu doğan zararlar
 • Cihazın seri numarasının silinmesi
 • Cihazın çalışmasına mani olmayan yazılım hataları
 • Yanlış kullanım nedeniyle doğan zararlar

Genel olarak cep telefonu sigortası yaptırma durumunda yukarıda sayılanlar kapsam dahilinde kabul edilmiyor. Öte yandan sigorta şirketi tarafından kabul edilmesi halinde bu durumların da poliçe kapsamına alınması mümkün. Elbette ki böyle bir durumda ödenmesi gereken sigorta priminin daha yüksek oranda olacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

telefon

Sigorta poliçeleri genel olarak 1 yıllık süre için imzalanıyor. Dolayısıyla her yıl yenilenmesi gerekiyor. Her yıl sigorta şirketleri sigorta teklifini yenileyerek yeni sigorta primi ödeme planını sigorta ettirene sunuyor. Sigorta ettirenin kabul etmesi halinde sigorta poliçesi yeni ödeme şartlarıyla yenileniyor. Yenilenmemesi halinde sigorta sözleşmesi sona eriyor ve yürürlükten kalkıyor.

Öte yandan telefon sigortasının 1 yıllık süresi dolmadan iptal ettirilmesi imkanı da bulunuyor. Bunun için sigorta ettirenin sigorta şirketine talepte bulunması gerekiyor. Ayrıca 1 yıllık süre içinde telefon 2 kere onarım görür ve 1 sefer kullanılamaz hale gelirse telefon sigortası sigorta şirketi tarafından iptal edilebiliyor

Günümüzde cep telefonları her türlü gündelik işlerimizi takip edebildiğimiz ve yine aynı şekilde önemli işlemleri de hızlıca tamamlayabildiğimiz cihazlar haline gelmiş durumda. Hayatımızda bu derece büyük yer kaplayan bu cihazların fiyatları ise oldukça yüksek olabiliyor. Cep telefonunun zarar görmesi veya kaybolması gibi durumlarda cihazın yenisini hemen temin etmek maddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor. Maddi değeri yüksek olan bu tür değerlerin hasar görmesi gibi durumlara karşı sigortacılık sistemi insanlara güvence sağlıyor.

Ek olarak cep telefonlarını kılıfa koymak veya ekranına koruyucu jelatin kaplamak gibi önlemler yalnızca olası küçük risklere karşı yine oldukça ufak önlemler oluyor. Örneğin cep telefonun ekranı yere değecek şekilde ters düşmesi ve ekranın yere doğrudan çakılması halinde koruyucu kılıfın veya jelatinin hiçbir koruma fonksiyonu olmuyor. Gündelik hayatta bu sıklıkta elimizde olan bir cihazın düşme olasılığı ise oldukça yüksek. Cep telefonu sigortası poliçe kapsamına göre yalnızca cihazın tamir masraflarını karşılamakla kalmıyor aynı zamanda ikame telefon hizmetiyle cihazın tamirde kaldığı sürece boyunca mağdur olunmasının da önüne geçiyor.