Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Allianz TSS anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, özel şartlar kapsamında SGK tarafından karşılanan sağlık giderlerinizde oluşan fark ücretlerini hiçbir ek ödeme yapmadan karşılayabilirsiniz( SGK zorunlu muayene katılım payı hariç).

Yatarak tedaviler özelinde, Allianz ile anlaşmalı olmayan ancak SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarını tercih etmeniz durumunda, anlaşma harici kurumlar için ek bir limitiniz olur.

Tıbbi Malzeme teminatı özelinde, SGK kapsamı içinde olmayan poliçe özel şartlarında belirtilen malzemeler ile sınırlı olmak kaydıyla, limitinizi Allianz ile anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarda kullanabilirsiniz.

Evde Bakım ve Suni Uzuv teminatları özelinde, anlaşmalı kurumun SGK anlaşmalı olmasına bakılmaksızın, poliçe şartlarına uygun olan durumlar için, limitinizi SGK ile anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarda kullanabilirsiniz.

Ayakta Tedaviler ve Doğum ile ilgili teminatlar, tercih üzerine poliçeye dâhil edilebilir. Bu teminatlar sadece Allianz ve SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.

Teminat detaylarını incelemek için başlıklara tıklayınız
Kaza, hastalık sonucu ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler (oda / yoğun bakım odası, refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil) ve ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz tedavileri limitsiz olarak karşılanır.
 
 • Anlaşmalı kurumlarda limitsiz %100 geçerlidir.
 • Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler,
 • Standart oda / yoğun bakım odası, refakatçi yatak ve yemek giderleri,
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri,
 • Günübirlik tedaviler (Küçük cerrahi giderleri),
 • Hayati tehlike oluşturan acil durum tedavileri,
 • Terörle ilgili giderler yıllık 50.000 TL ile sınırlıdır.
 • Evde Bakım ve Tedavi Anlaşmalı Kurumlarda yıllık 30.000 TL limitli (56 güne kadar) ve %100 geçerlidir.
 • Suni Uzuv yıllık 30.000 TL limitli %100 geçerlidir.
 • Tıbbi Malzemeler yıllık 5.000 TL limitli %100 geçerlidir.
 • Anlaşma harici kurumlarda da ek limit imkânı*

*Anlaşma harici kurum uygulamaları için lütfen Poliçe Özel Şartlarını inceleyiniz.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi kapsamında tercih edilmesi durumunda Ayakta Tedavi Teminatı da sağlanmaktadır. Anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderleri kapsam altına alınarak yılda 4 adet veya 10 defa olacak şekilde seçilebilir. Muayeneler dahilinde yapılan tahlil, röntgen ve tetkikler muayene adedine dahildir.

 • Anlaşmalı Kurumlarda 4 adet veya 10 adet ile limitli %100 geçerlidir.
 • Doktor muayene,
 • Röntgen,
 • Laboratuvar tetkikleri,
 • İleri tanı yöntemleri (MR, Tomografi, Ultrason,EKG ve Biyoksiler),
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Anlaşmalı Kurumlarda 30 seans limitli).

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi kapsamında tercih edilmesi durumunda Doğum Teminatı da  sağlanmaktadır. Doğum teminatından 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar yararlanabilir.

Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen Doğum teminatı limitsiz %100 karşılanır.

Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri ve gebelik öncesi TORCH ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.), Ayakta Tedaviler teminatının poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerli olup poliçede belirtilen Gebelik Rutin Kontroller için ise ayrıca 10 defa yararlanılabilir.

 • Normal doğum,
 • Sezaryen,
 • Doğum ve hamilelik komplikasyonları,
 • Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri,
 • Gebelik sırasında gerçekleşen tetkikler.

Doğum teminatı kapsamında gebelikle ilgili giderler için 12 ay bekleme süresi uygulanır.

Bebeğe ait yeni doğan giderleri Doğum teminatı kapsamı dışındadır.

Farklı network seçenekleri sayesinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı bütçenize uygun hale getirebilirsiniz. Size en uygun network paketini seçebilir, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza hitap eden hizmet paketine kolayca geçebilirsiniz.

Tedavilerinizde kapsamlı kurum ağından faydalanmak isterseniz 'Turuncu+ Network'ü tercih edebilirsiniz.

 • Turuncu network kurumlarına ilave olarak Allianz’ın bu ürüne özel olarak bazı kurumlarda belirli branşlarda (Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji ve Doku-Organ Nakli) anlaşma yaptığı sağlık kurumlarını kapsar.

Eğer poliçenizi bütçenize daha uygun hale getirmek isterseniz seçiminizi 'Turuncu Network'ten yana yapabilirsiniz.

 • Turuncu Network; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tüm branşlarda anlaşması olan ve Allianz'ın bu ürüne özel olarak anlaşma yaptığı sağlık kurumlarını kapsar.
Poliçeniz kapsamında teminatlarınıza ek olarak, aşağıdaki hizmetlerimizden de Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden veya direkt 0850 399 99 99 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerine ulaşıp randevu oluşturarak faydalanabilirsiniz.
 • Akciğer grafisi (Tek yönlü),
 • EKG,
 • Tam kan sayımı (18 parametre),
 • Tam idrar testi,
 • Sedimantasyon,
 • Açlık kan şekeri,
 • Total kolesterol ve doktor değerlendirmesi ile ilgili giderler yılda bir kez ve %100 oranında karşılanır.
Diyetisyen hizmetlerinde ilk randevunuz %100 oranında ücretsiz olarak karşılanır. Sonraki randevularınızda ise indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.
Psikolojik destek hizmetlerinde ilk randevunuz %100 oranında ücretsiz olarak karşılanır. Sonraki randevularınızda ise indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

Türk Diş Hekimleri Birliği fiyat garantisiyle;

 • Diş hekimi muayenesi,
 • Diş taşı (tartar) temizliği,
 • Tek diş röntgen filmi ile ilgili giderler, yılda bir kez ve %100 oranında ücretsiz olarak karşılanır.
Size özel tanımlanmış ücretsiz Dr. Allianz sağlık danışma hattı üzerinden doktor ve hemşirelerimizle görüşebilir, sağlığınız ile ilgili konularda kendilerine 7/24 danışabilirsiniz.

ANLAŞMALI KURUMLAR

Türkiye genelinde 600’ün üzerinde anlaşmalı kurum ağına sahip olan Allianz sayesinde en seçkin hastanelerde tedavi olabilir, sağlık sigortanızın karşılamadığı masrafları kolayca finanse edebilirsiniz. Üstelik limitiniz bittiğinde veya kapsam dışı bir sağlık hizmeti almak istediğinizde, Allianz'ın indirimli fiyatlarından da faydalanabilirsiniz.

ÖMÜR BOYU YENİLEME

Üç yıllık kesintisiz sigortalı olmanız durumunda, hasar prim oranı ve yaşa bakılmaksızın ömür boyu yenileme garantisi kazanabilirsiniz.

AVANTAJLI HİZMETLER

Özel anlaşmalı kurumlarımızdaki Check-up panelimizden katılım payı olmaksızın yararlanabilirsiniz. Diş Bakım Paketi ile diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve tek diş röntgen filmi giderlerinizi yılda bir kez ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Diyetisyen ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinde ise ilk randevunuz %100 oranında karşılanırken sonraki randevularınız için indirim avantajından faydalanabilirsiniz.

*0850 399 99 99 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden randevu alınması gerekmektedir.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Allianz Sigorta ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarının talep ettiği ek ücretleri konu eder. Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Yatarak Tedavi (Ameliyat, Günübirlik Tedaviler), Suni Uzuv, Tıbbi Malzeme ile Evde Bakım ve Ambulans teminatlarından faydalanabilirsiniz. Tercih edilmesi durumunda Ayakta Tedavi ve/veya 12 ay bekleme süresi olması kaydıyla Doğum teminatlarını da poliçenize ekletebilirsiniz.

(Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış olup Genel Sağlık Sigortasına sahip olan kişiler için geçerlidir.)

3 yıl süreyle Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı kesintisiz olarak devam ettirmeniz halinde, Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. 3 yılın sonunda, sigortalı sağlık durumu esas alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucuna göre koşullar uygunsa Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir.
Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanıldıktan sonra, bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortanıza ek prim uygulanmamaktadır. Hasarsızlık indirimi uygulaması ise giriş kademesi (1. kademe) ve 7 adet indirim kademesiyle birlikte toplamda 8 kademeden oluşur. İlk defa sigorta yaptıracaksanız veya başka sigorta şirketinden Allianz'a transfer olduysanız uygulamamız giriş kademesinden başlar.
Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, anlaşmasız kurumlarda tedavi olmak isteyen kişilerin ayakta tedavi giderlerini karşılamaz. Yatarak tedavi giderleri ise anlaşmasız kurum teminat ve limitleri doğrultusunda karşılanır.
Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na doğum teminatı eklemiz durumunda, gebelik ile ilgili giderlerinizin karşılanabilmesi için 12 ay bekleme süresi bulunur.
Hayır, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık poliçenizde 10 adet ayakta tedavide doğum teminatını tercih etmeniz gerekir.
Poliçeniz kapsamında teminatlarınıza ilave olarak sunulan Check-up, Diyetisyen, Psikolojik Destek ve Diş Bakım hizmetlerimizden yararlanmak için Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden veya direkt 0850 399 99 99 nolu Allianz Müşteri Hizmetlerine ulaşıp anlaşmalı kurumlarımızdan randevu oluşturabilirsiniz.
Hayır, günlük muayene sınırı bulunmamaktadır. Poliçedeki tercihinize göre yılda 4 veya 10 adet muayene hakkınız mevcuttur.
Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuzun sizi farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi halinde, yapılan işlem ikinci muayene olarak değerlendirilir.
Evet, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemleriniz, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili tüm giderler, yatarak tedavilerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kırmızı alan durumları hariç olmak üzere giderler sigortanız başladıktan 3 ay sonra kapsama alınır.
Bireysel TSS ürünleri, geniş kapsama sahip sigorta ürünleri içerisinde yer alır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan 15 günlük ile 64 yaş (dahil) aralığındaki herkes faydalanabilir.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda Turuncu ve Turuncu+ olmak üzere iki network seçeneği bulunmaktadır.

Turuncu Network: SGK ile tüm branşlarda anlaşması olan sağlık kurumlarını kapsar.

Turuncu+ Network: Turuncu network kurumlarına ilave olarak Allianz’ın bu ürüne özel olarak bazı kurumlarda belirli branşlarda (Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji ve Doku-Organ Nakli) anlaşma yaptığı sağlık kurumlarını kapsar.

15 günlük ile 5 yaş arası çocuklar, en az bir ebeveynin de sigortalanması durumunda sigortalanabilirler. 6-17 yaş arası çocukların, ebeveynleri olmadan ve tek başlarına sigortalanma talepleri olursa sigorta ettiren kişinin 18 yaş ve üzerinde olması halinde, talep değerlendirmeye alınır.
Hayır, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) olan kişiler için geçerlidir. Genel Sağlık Sigortası'na hak sahipliğini kaybeden kişilerin poliçeleri yürürlükte olsa dahi, GSS hak sahipliği aktif olmadığı sürece poliçelerinden faydalanamazlar.
Hayır, herhangi bir sınırlama bulunmaz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 7 gün ve 24 saat provizyon hizmeti verilmektedir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na ait hizmetlerde resmi tatiller de dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama bulunmaz. TSS poliçenizde yer alan tüm hizmetlerden 7/24 yararlanabilirsiniz.
Sağlık harcaması talebinde mi bulunmak istiyorsunuz?
Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.