Önleyici Çözümler
 

Allianz Türkiye bir sigorta şirketi olarak, riskleri tespit etmeyi ve bu risklere karşı önleyici çözümler kurgulayarak müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluğu olarak kabul eder. Bu kapsamda sürdürülebilirlik stratejisi çevresinde birey ve kurumların varlıkları, sağlıkları ve çevre ile ilgili alanlarda risklere karşı doğru araçlarla donanmasına yardımcı olacak önleyici çözümler geliştirilmesine öncülük eder. 

Allianz Türkiye, Allianz Grubu’nun global çapta gerçekleştirdiği uygulamalar ve Türkiye’deki en iyi uygulamaları baz alarak paylaşımlar ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek, önleyici çözümler sunan ürün ve hizmetlerle ekonomik ve ayni tasarruf sağlayarak birey ve kurumların finansal iyiliklerini de destekliyor.

önleyici çözümler