İyi Kurumlar

 

İyi Kurumlar
İyi Bir Kurumsal Vatandaş Olmak İçin Çalışıyoruz

BM Küresel İlkelerin Türkiye’de ilk global sigorta, Kadının Güçlenme Prensipleri’nin de ilk sigorta destekçisiyiz.  Küresel dayanışmanın bir parçası olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İşimizi yaparken Allianz Grubu’nun destekçisi olduğu Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım ve Çevresel Prensipler – Finans Girişimi kapsamında «Çevresel, Toplumsal ve Yönetişimsel» (ESG: Enviornment, Social, Governance) değerlendirmelerini uyguluyoruz.

Sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet için her sene 1 yarım gün, tüm günlük operasyonuna ara vererek « İş Sürekliliği Tatbikatı» uygulayan tek şirketiz.

2014 yılında İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin ilk sektör üyesi olduk. Çeşitli alt çalışma gruplarında yer alarak sektörün gelişimine destek olmaya çalışıyoruz.

2016 yılında Anadolu’da gerçekleştirdiğimiz KOBİ’lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlar etkinliğimizle KOBİ’lerde sigorta bilincini artırmayı hedefledik. Risk Mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz eğitim serisi ile de KOBİ’lere bu alanda gerekli bilgi ile donanmalarını sağladık.

Yıl boyunca üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sigorta sektörü bilinirliğini artırmayı, yetenekli istihdamın sektöre kazandırılmasını hedefliyoruz.

 
Uyum

Şirket olarak itibarımız, müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve genel olarak toplumun, dürüstlüğümüze duyduğu güvene dayanıyor. Bu güvenin sürdürülebilir olması ve güçlenmesini sağlamak üzere üst yönetimimizden başlayacak şekilde tüm personelimiz, süreçlerde ve iş ilişkilerinde şeffaflık ve dürüstlük ilkesini benimseyen bir yaklaşımla, İş Ahlakı ve Uyuma İlişkin Davranış Kuralları ile Uyum Politikalarımızın yürütülmesini sağlıyor.

Yolsuzlukla Mücadele Programı

Uyum Politikalarımızın bir parçası olarak yerel ve uluslararası yolsuzluk ve rüşvet karşıtı kanun ve düzenlemelere tamamen uymayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 2017 Şeffaflık Ödülüne layık görülen Yolsuzlukla Mücadele Programımızı etkin olarak yürütüyoruz. Bu program ile her süreçte müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla olan ilişkilerimizde rüşveti ve rüşvet izlenimi yaratacak durumların engellenmesini, çıkar çatışmalarının yönetimini, süreçlerin şeffaflıkla yürütülmesini amaçlıyoruz.

Yolsuzlukla Mücadele Programının prosedürleri arasında; Hediye ve Ağırlamalara İlişkin Minimum Standartlarımız yer alıyor. İlgili standartlar; Allianz ve personelinin, Allianz dışındaki kişi ve kurumlarla olan ilişkilerindeki potansiyel riskleri ve bu riskleri yönetirken dikkat etmesi gereken kuralları belirliyor. 

Ayrıca Uyum Programları kapsamında, personelin kendini güvende hissetmesini sağlayacak şekilde, şahit olduğu uygunsuz iş süreçlerini iletebilecekleri “Gizli İhbar” imkânı sunuyoruz. Çalışanlar bu imkânı kullanarak iş süreçlerinde karşılaştığı etik dışı işlem, davranış; rüşvet, sahtekârlık, suistimal gibi durumları anonim olarak Gizli Bildirim Hattı aracılığı ile iletebiliyor. Anonim olmayan bildirimlerde de tüm bildirim sahiplerinin gizliliği, Misillemeyi Önleme politikası kapsamında üst yönetim ve Uyum Departmanı’nın güvencesiyle korunuyor.

Sosyal Operasyonel Mükemmellik Programı

Allianz Grubu’nda uygulanan Sosyal Operasyonel Mükemmellik Programı, Allianz çalışanlarının uzmanlıklarından faydalanarak bir sosyal girişim ya da kuruluşunun süreçlerinden kaynaklı problemin çözümüne danışmanlık yapılmasını amaçlıyor.

2015 yılında Bilim Kahramanları Derneği ile gerçekleştirilen program, 2016 yılında Yeniden Biz Derneği ile devam etti.Sürdürülebilirlik Modelimiz