Girişimcilik ve İnovasyon

Allianz Türkiye, girişimcilik ve inovasyon kültürünü kurum içerisinden başlayarak toplumsal faydaya dönüştürmeye ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirmeye başladı. Allianz Türkiye, girişimcilik ve inovasyona verdiği destek ve önemle; Şirket içindeki inovasyon potansiyelini açığa çıkarmak, start-up ekosistemi ile bağlantılı olmak ve stratejik ortaklıklar kurmak, şirkette yenilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve inovasyon ve girişimcilik konularını yönetmek amacıyla kendi bünyesinde bir İnovasyon Ofisi kurdu. 

İnovasyon Ofisinin Sorumlulukları; 

- İnovasyonu kurum kültürünün DNA’sına yerleştirmek,
- İnovasyon alanında genç girişimcileri desteklemek, yüreklendirmek,
- Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik ekosisteminin desteklemek ve toplumsal fayda üretimine odaklanmak,
- İnovasyonu risk yönetimi, önleyici çözümler, yeşil iş çözümleri alanlarında etkin kılmak.

Detaylı bilgi için tıklayın. 

Girişimcilik ve İnovasyon (Sürdürülebilirlik)