Sürdürülebilirlik Manifestomuz
 

surdurulebilirlik-manifestosu

İyiliğin yanında yer alırız.

Sürdürülebilirlik stratejimizi hayata geçirirken çevreye, bireylere, kurumlara ve topluma odaklanırız. 

  • İyi Çevre için; küresel iklim değişikliğinin farkında olmayı ve önlenmesi için aktif bir şekilde çalışmayı, 
  • İyi Bireyler için bireyin fiziksel, ruhsal ve ekonomik açıdan sağlığına odaklanarak yaşam kalitesini artırmayı, 
  • İyi Kurumlar için; bizimle birlikte etkileşimde bulunduğumuz diğer kurumların da sürdürülebilir olmasını,
  • İyi Toplum için; toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı, iyi birer kurumsal vatandaş olmayı hedefleriz.

Tüm bu aksiyonları önleyici çözümler geliştirerek girişimcilik ve inovasyona yatırım yaparak ulaşmaya çalışırız.

Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin  imzacısı olarak iklim eylemi, sağlıklı bireyler, insana yakışır iş ve ekonomi, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları ile toplumsal cinsiyet eşitliği maddelerini ve bu kapsamda Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni benimseriz. Küresel dayanışmayı destekler, etki alanımızı, toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olma yolunda tanımlarız.

 

Sürdürülebilirlik Modelimiz
Sürdürülebilirlik DNA’mızda Var